Κ. Παπανάτσιου: Απάντηση του Υπουργείου σε ερώτηση για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Στις 19/5/2015 η βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε την υπ’αρ. 2693/19-5-2015 ερώτηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τους αξιολογημένους και ενταγμένους στην χαμηλότερη βαθμολογία δημοσίους υπαλλήλους.

Στην εν λόγω ερώτηση αναφερόταν πως η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων που έλαβε χώρα το 2014 με βάση το νόμο 4250/2014 κατέτασσε υποχρεωτικά τους δημόσιους υπαλλήλους σε τρείς κατηγορίες σε κάθε Γενική Διεύθυνση, με συγκεκριμένο ποσοστό υπαλλήλων στην κάθε μια.Συγκεκριμένα το 25% των υπαλλήλων βαθμολογήθηκε με βαθμό 10-9, το 60% με βαθμό 7-8 και το 15% με βαθμό 1-6. Οι υπάλληλοι που δεν συμφωνούσαν με την βαθμολογία τους θα μπορούσαν να υποβάλλουν ένσταση.

Στις Υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων με βάση το νόμο 4250/14 έχουν ήδη εξεταστεί και οι ενστάσεις. Οι υπάλληλοι στους οποίους απορρίφθηκαν οι ενστάσεις έχουν ένα πολύ μικρό χρονικό περιθώριο για να καταφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια κάνοντας αίτηση ακύρωσης. Μια τέτοια κίνηση θα επιβαρύνει σημαντικά τα ήδη εξασθενημένο από τις συνεχείς περικοπές μισθού, προϋπολογισμό των νοικοκυριών των δημοσίων υπαλλήλων. Ο νόμος 4250/14, βάση του οποίου πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, προκρίνει συγκεκριμένα ποσοστά για την ένταξη στις ανάλογες κατηγορίες και επομένως είναι άδικος.

Το Υπουργείο από την πλευρά του αναφέρει στο σχετικό έγγραφο πως σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και σύμφωνα με της διατάξεις του Π.Δ. 318/1992,όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του νόμου 4250/2014 για το έτος αξιολόγησης 2013, ετοιμάζει σχέδιο νόμου,το οποίο θα αποκαθιστά τις περιγραφείσες στην κατατεθείσα ερώτηση αδικίες.

Επισημαίνεται πως θα καταργηθεί η προβλεπόμενη ποσόστωση στην αξιολόγηση των υπαλλήλων καθώς αυτή προσκρούει στις συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αμεροληψίας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας καθώς όπως επικαλείται το Υπουργείο, ο νομοθέτης όταν θεσπίζει προσόντα και προϋποθέσεις για την κατάληψη δημοσίων θέσεων ή την εξέλιξη σε αυτές, δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις βάση κριτηρίων άσχετων προς την ικανότητα των υποψηφίων.

Τέλος, στο έγγραφο απάντησης του Υπουργείο τονίζεται πως το υπό κατάρτιση σύστημα αξιολόγησης θα αποβλέπει στην βελτίωση της ατομικής επίδοσης των υπαλλήλων και στην εν γένει βελτίωση της δημόσιας υπηρεσίας, συνεπώς θα λειτουργεί σαν εργαλείο ανέλιξης και όχι τιμωρητικά.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει