Κ. Παπανάτσιου: Προχώρησε στην τελική εισήγηση στην ολομέλεια της Βουλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κατερίνα Παπανάτσιου, μετά την πρώτη και δεύτερη ανάγνωση στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, του σχεδίου νόμου σχετικά με την ενσωμάτωση των Οδηγιών 014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ στην ελληνική νομοθεσία, προχώρησε στην τελική εισήγηση στην ολομέλεια της Βουλής.

Η κα Παπανάτσιου, παρουσίασε στην ελληνική αντιπροσωπεία τα τρία μέρη του νομοσχεδίου και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Α όπου ενσωματώνονται ρυθμίσεις σχετικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, στο κεφάλαιο Β για ρυθμίσεις που αφορούν την φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και τέλος στο Δεύτερο και τρίτο μέρος του σχεδίου νόμου, που αφορούν τη φορολογική μεταχείριση υβριδικών δανείων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

Η Βουλευτής τόνισε, ότι αποτελεί επείγουσα ανάγκη η αποτελεσματικότερη είσπραξη φόρων, τόσο για λόγους διαφάνειας, όσο και φορολογικής δικαιοσύνης, αλλά και για λόγους αύξησης των φορολογικών εσόδων και υπογράμμισε τη σημασία της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα, ως μέσο για την καταπολέμηση της διασυνοριακής φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.

Εν συνεχεία, η κα Παπανάτσιου αναφέρθηκε στην Οδηγία 2014/107/ΕΕ, η ενσωμάτωση της οποίας διασφαλίζει μία ολοκληρωμένη και συνεκτική αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροαποφυγής και φορολογικής απάτης, μέσω της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, με επιδιωκόμενο στόχο την αντιμετώπιση καταστάσεων απόκρυψης κεφαλαίων. Συγκεκριμένα τόνισε ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ανοίγει δρόμους για τη συλλογή φόρων και την διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αρκεί οι αρχές να επωφεληθούν από τον όγκο των πληροφοριών και να τις αξιοποιήσουν.

Κλείνοντας, η Βουλευτής ανέφερε ότι το περιουσιολόγιο και ένα σταθερό σύστημα φορολογικών συντελεστών, θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σημαντικό συμπληρωματικό βήμα, τόσο για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων, όσο και για μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και δεσμεύτηκε ότι αυτή η Κυβέρνηση θα εργαστεί με ορίζοντα τα παραπάνω και με στόχο την ελάφρυνση του κόσμου που ήταν τυπικοί στις υποχρεώσεις τους με το Ελληνικό Κράτος και τις φορολογικές αρχές.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει