Κ. Χαλέβας: Ανακοίνωση για το πρόγραμμα «Διαφορετικότητα, Ανισότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωση»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η ΕΚΠΟΛ – Περιφέρειας Θεσσαλίας και ο Πρόεδρός της κ.Κώστας Χαλέβας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατέθεσαν πρόταση στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής Έρευνας «Διαφορετικότητα, Ανισότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωση» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014, το οποίο έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση της ανάπτυξης της γνώσης που βασίζεται στην έρευνα στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αναμένεται να βοηθήσει στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στην Ελλάδα, μέσα από την υλοποίηση ΕΤΑ έργων που θα εντάσσονται στους τομείς προτεραιότητας ανθρώπινης και κοινωνικής ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής ανομοιομορφίας. Ο τομέας προτεραιότητας του προγράμματος που αφορά την πρόταση είναι οι «Κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα και κοινωνικός αποκλεισμός». Η ανάλυση των αιτιών της ανεργίας , η επίδρασή της κυρίως στους νέους και οι προτεινόμενες λύσεις είναι από τα θέματα που καλύπτουν τις εθνικές κοινωνικές ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει