ΛΑΣ: «ΟΧΙ στη καύση στερεών αποβλήτων από απορρίμματα στην ΑΓΕΤ -ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Νέα τροποποίηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ζητά η ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο με σκοπό την αύξηση της ποσότητας της καρκινογόνας καύσης στερεών αποβλήτων από σκουπίδια (RDF). Σήμερα η βιομηχανία, που εφάπτεται στην κυριολεξία με το πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου, για τις ανάγκες παραγωγής ενέργειας, μαζί με τους 154.217 τόνους (2015) τοξικού Πετρελαϊκού Άνθρακα (pet-coke), που ήδη χρησιμοποιεί, ζητά να έχει τη δυνατότητα μεταφοράς με πλοία του RDF, για να αυξήσει την καύση των στερεών αποβλήτων από σκουπίδια, από 7.386 τόνους που ήταν το 2015 σε 200.000 τόνους το χρόνο: 100.000 τόνους ως «καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα» (κωδ. ΕΚΑ 19.12.10) και 100.000 τόνους ως «άλλα απόβλητα από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων» (κωδ. ΕΚΑ 19.12.12).Η LAFARGE, στην οποία ανήκει η ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ, επιδιώκει τη μείωση του κόστους των καυσίμων, για την αύξηση των κερδών και της ανταγωνιστικότητάς της, εις βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων της περιοχής. Η ίδια άλλωστε η ΜΠΕ επικαλείται στην παρ. 3.1.2.1, ως «στόχο» της αιτούμενης «αναβάθμισης» την «επίτευξη οικονομιών κλίμακας»!

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές κυβερνήσεις προχώρησαν στην εναρμόνιση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με αυτήν της Ε.Ε., που ανοίγει νέα πεδία κερδοφορίας στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή η συνειδητή πολιτική επιλογή, στο πλαίσιο της λεγόμενης «πράσινης» ανάπτυξης και της «στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή», δίνει ζωτικό χώρο για χρυσοφόρες επενδύσεις σε διάφορα επιβλαβή «εναλλακτικά» (απορριμματογενή στην προκείμενη περίπτωση) καύσιμα και γενικότερα στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Έτσι γενικεύεται η χρήση των καρκινογόνων καυσίμων από σκουπίδια (SRF, RDF), που περιέχουν υψηλό ποσοστό πλαστικών (πλούσιων σε χλώριο) και βαρέων μετάλλων (με πιο επικίνδυνο τον πτητικό υδράργυρο). Πράγματι με την καύση τους και στις τσιμεντοβιομηχανίες εκπέμπονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι αέριοι ρύποι όπως: διοξίνες, πτητικός υδράργυρος, άλλες τοξικές – και όχι μόνο – ουσίες καθώς και επικίνδυνα μικροσωματίδια, ρύποι που μπορούν να προκαλέσουν καρκινογενέσεις και άλλες σοβαρές βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει ακόμη παραπέρα, 25πλασιάζοντας σε σχέση με το 2015, με βάση τη νεώτερη ΜΠΕ του 2016, την καύση των υπόψη απορριμματογενών αποβλήτων άγνωστης προέλευσης, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων,ενώ συνεχίζει να αποδέχεται τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, συνεχίζει να της τροποποιεί και να τις συμπληρώνει, επιδεινώνοντας τους όρους που απειλούν την υγεία των εργατικών λαϊκών στρωμάτων.

Μεγάλες είναι οι ευθύνες και της τοπικής διοίκησης, που κάνει πλάτες για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η στάση της δημοτικής αρχής Βόλου, που στήριξε με τη θετική της γνωμοδότηση τη περιβαλλοντική μελέτη για εγκατάσταση επιχείρησης στην Α΄ ΒιομηχανικήΠεριοχή Βόλου, για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από «βιοκαύσιμα» (τηγανέλαια), 120 τόνων ημερησίως, επιβαρύνοντας επικίνδυνα το περιβάλλον στο πολεοδομικό συγκρότημα και ιδιαίτερα στις περιοχές που γειτνιάζουν με την Α΄ Βιομηχανική Περιοχή. Ταυτόχρονα προχώρησε σε πρόταση προς το αρμόδιο υπουργείο για την κατασκευή μονάδας μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων (ΑΣΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησία, που θα έχει ως στόχο, παράλληλα με την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, την παραγωγή δευτερογενούς στερεού καυσίμου (solidrecoveredfuel, SRF) κατάλληλων χαρακτηριστικών ώστε να επιτυγχάνεται η καρκινογόνα καύση του σε βιομηχανίες, κυρίως, παραγωγής τσιμέντου, συμβάλλοντας σε επικίνδυνα σενάρια για τη δημόσια υγεία και των εργαζομένων στην πόλη μας, για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων
Επερωτάται η δημοτική αρχή Βόλου:

Τι μέτρα θα πάρει για να σταματήσει το έγκλημα εις βάρος του περιβάλλοντος και κυρίως την καρκινογόνα καύση σκουπιδιών (RDF – SRF) και άλλων επικίνδυνων «εναλλακτικών καυσίμων», όπως το pet – coke από την ΑΓΕΤ – ΗΡΑΚΛΗΣ;

Τι πρωτοβουλίες θα πάρει για την ανάπτυξη – προώθηση της ανακύκλωσης και την κατασκευή μονάδων βιολογικής αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος- κομποστοποίησης, με διαλογή των απορριμμάτων στην «πηγή», με κρατική χρηματοδότηση και με εθνικό σχεδιασμό για τη συνολική διαχείριση των ΑΣΑ, χωρίς εμπορευματοποίηση, χωρίς να μετατοπίζονται τα οικονομικά βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων, χωρίς την ιδιωτικοποίηση και ΣΔΙΤ;

Σε ποιες εν
έργειες θα προχωρήσει για τον έλεγχο των υπολοίπων εστιών περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στην πόλη και την προστασία του πληθυσμού (αέρια ρύπανση, λιμάνι, βιομηχανική δραστηριότητα, κυκλοφοριακό, κ.ά.);

Μπορεί επίσης να σας αρέσει