Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου αιτήσεις για εργοταξιακό ρεύμα

Με κοινωνικά κριτήρια

Αναμένεται να αποφασιστεί σήμερα η παράταση χορήγησης εργοταξιακού ρεύματος σε οικογένειες πολυτέκνων, τριτέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργους, άπορους και άτομα με σωματική αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Σημειώνεται ότι οι εργοταξιακές παροχές θα πρέπει να αφορούν μόνον την κύρια κατοικία του αιτούντος

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 15 Φεβρουαρίου και θα αξιολογηθούν από διαπαραταξιακή επιτροπή του Δήμου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει