Μέχρι 30 Απριλίου τα δικαιολογητικά για τις άδειες χρήσης νερού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Από την διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας υπενθυμίζεται πως σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών για την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Απριλίου 2015, προκειμένου να αποκτηθούν τα νόμιμα παραστατικά (άδειες χρήσης των υδροληψιών: γεωτρήσεων, πηγαδιών, επιφανειακών και υπογείων υδάτων) για να αποφευχθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει