Μαζί για το Βόλο: Δεν μας αρκούν τα καθησυχαστικά λόγια που εκφέρονται αβίαστα από το Υπουργείο

“Καλούμε λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει αρνητικά για τη χρήση των λεγόμενων «εναλλακτικών καυσίμων» στον αγώνα υπέρ της ανάκλησης της απόφασης αδειοδότησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Δημοτική Κίνηση «Μαζί για τον Βόλο», μετά από σειρά επαφών και συναντήσεων με επιστημονικούς φορείς για το θέμα της καύσης «εναλλακτικών καυσίμων» από την τσιμεντοβιομηχανία «ΑΓΕΤ Ηρακλής», δηλώνει την αντίθεσή της στη χρήση αυτών των υλικών.

Η καύση του RDF, όπως και των καταλοίπων ξυλείας, μοριοσανίδων, λάσπης απομελάνωσης, λυματολάσπης προερχόμενης από αστικά και βιομηχανικά λύματα και άλλων υλικών που προβλέπονται από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θα έχει ως συνέπεια την ιδιαίτερα αυξημένη πιθανότητα να παραχθούν επικίνδυνες ουσίες στην ατμόσφαιρα του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου, όπως διοξίνες, φουράνια, θάλλιο, υδράργυρος και άλλα βαρέα μέταλλα, που αμφιβάλλουμε το κατά πόσο θα ελέγχονται οι εκπομπές τους και οι υπερβάσεις των νόμιμων ορίων, ιδιαίτερα με την δηλωμένη αδυναμία των ίδιων των ελεγκτικών μηχανισμών να διασφαλίσουν απρόσκοπτους και συνεχείς ελέγχους.

Είμαστε υπέρ της επανάχρησης υλικών, της ενίσχυσης της ανακύκλωσης, κάτι όμως που θα τεθεί εν αμφιβόλω με την καύση του RDF.

Πανευρωπαϊκά έχει αποδειχθεί ότι η καύση RDF και SRF δρα ανταγωνιστικά στην πολιτική της ανακύκλωσης και ο μόνος τρόπος για να απομακρυνθεί η όποια ανάγκη για την παραγωγή τους είναι η διαλογή στην πηγή και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του νέου ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων).

Δυστυχώς, η συνειδητή στροφή για παραγωγή (πέρα από εισαγωγή) RDF προς καύση, ακυρώνει στην πράξη το ίδιο το ΕΣΔΑ μέσα στο οποίο ρητά αναφέρεται πως τεχνικές που παράγουν RDF/SRF δεν ενδείκνυνται για την επεξεργασία των απορριμμάτων καθότι απομακρύνουν υλικά που πρέπει να οδεύουν προς ανακύκλωση και ως εκ τούτου θερμικές μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων θεωρούνται διεργασίες υψηλής περιβαλλοντικής όχλησης και βάσει της αρχής της προφύλαξης δεν ενδείκνυνται από τον παρόντα σχεδιασμό.

Για ποιο λόγο γίνεται αυτή η υποχώρηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα καλούνται οι αρμόδιοι να το απαντήσουν…

Δεν μας αρκούν τα καθησυχαστικά λόγια που εκφέρονται αβίαστα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος περί συχνών ελέγχων και σύσταση ειδικών επιτροπών ελέγχου για τον σκοπό αυτό, όταν ήδη έχει αποδειχθεί ότι από το 2011 δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι, πολλώ δε μάλλον όταν και αυτοί που έγιναν δείχνουν υπερβάσεις στην καύση συμβατικών καυσίμων, ειδικότερα δε όταν αποδεικνύεται πως η ΑΓΕΤ δεν διαθέτει ούτε καν την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων.

Είναι ιδιαίτερα ανησυχητική και αποκαρδιωτική και προκαλεί έντονο προβληματισμό, η αφωνία της επιχείρησης παρά το ότι η ανησυχία κορυφώνεται στην τοπική μας κοινωνία αλλά και η υιοθέτηση από πλευράς της μιας πολιτικής που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ως ασπίδα των επιλογών της φορείς και συμπολίτες μας που έχουν άμεση εξάρτηση από αυτή.

Καλούμε λοιπόν το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίσει αρνητικά για τη χρήση των λεγόμενων «εναλλακτικών καυσίμων» στον αγώνα υπέρ της ανάκλησης της απόφασης αδειοδότησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

Καλούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να σχεδιάσει και να προωθήσει εκείνες τις πολιτικές διαχείρισης των απορριμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο που δεν θα στοχεύουν στην παραγωγή «εναλλακτικών καύσιμων υλικών», αλλά θα ενισχύουν την πολιτική διαχείρισης με διαλογή στην πηγή και διαμόρφωση της ανάλογης συνείδησης στους πολίτες.

Καλούμε επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο να τοποθετηθεί ευθέως ως προς την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου αδειοδοτήσεων τέτοιων δραστηριοτήτων που θα δίνει ουσιαστικές και αποφασιστικές αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στις τοπικές κοινωνίες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει