Μειώθηκε το 2017 η παραγωγή από ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων κατέγραψε μείωση παραγωγής το 2017 κατά 1,3%, σε σχέση με το 2016, σημειώνει η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Συνολικά, 28 (2016: 31) ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στις συγκεκριμένες ασφαλίσεις. Αντιστοίχως, το 2017, η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών συνολικά αυξήθηκε κατά 2,9%.

Οπως αναφέρει η ΕΑΕΕ, ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 87,6%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 5,9%, οι απευθείας πωλήσεις 4,3% και η συνεργασία με τις τράπεζες (bancassurance) συμμετέχει με 2,2% επί του συνόλου. Δεν έχει αλλάξει σημαντικά η κατανομή της παραγωγής μεταξύ των καναλιών διανομής τα δύο τελευταία έτη.

Από την στατιστική ανάλυση 1.143 ζημιών έτους 2017 προκύπτουν ως σημαντικότερες κατονομαζόμενες αιτίες ζημιάς η γενική αβαρία, η κλοπή και το ατύχημα μέσου μεταφοράς.

Ειδικότερα από την εξέταση της μέσης ζημίας, προκύπτει ότι αυτή ανήλθε στα 3.264€ το 2017 για το σύνολο των ζημιών, ενώ αντιστοίχως ήταν 17.000€ για την γενική αβαρία, 14.881 για την κλοπή και 6.884€ για το ατύχημα μέσου μεταφοράς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder η οποία μελετά την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων κάθε έτους προσεγγίζεται ικανοποιητικά περίπου 3 χρόνια μετά από την έκδοση των συμβολαίων. Η στατιστικώς υπολογιζόμενη μέση ζημία στην δεκαετία 2008-2017 εκτιμάται στα 3.256 €

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει