Μεταδιδακτορικές υποτροφίες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Συμπληρώνοντας ήδη 30 χρόνια από την ίδρυση του και 26 χρόνια από την έναρξη της λειτουργίας του το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει διανύσει με μικρά ή μεγάλα βήματα μια πολύ μεγάλη απόσταση σε όλους τους τομείς της λειτουργίας του, έχει αποκτήσει ένα σημαντικό μέγεθος, διακριτή φυσιογνωμία, ισχυρή ακαδημαϊκή ταυτότητα σε επιμέρους τομείς και ικανοποιητική θεσμική συγκρότηση. Αντιμετωπίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει εντάξει στον σχεδιασμό του, όπως αυτός αποτυπώνεται και στο Σχέδιο Δράσης 2015-2018, την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος με έμφαση στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας και της κοινωνίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης και η προσέλκυση νέων ερευνητών στο Ίδρυμα. Με στόχο λοιπόν την ενίσχυση νέων ερευνητών και την αποτροπή της διαρροής άριστων επιστημόνων στο εξωτερικό, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας υπέβαλε πρόσφατα σχετική πρόταση χρηματοδότησης στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με σκοπό τη χορήγηση 20 Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών Νέων Ερευνητών για τρία χρόνια.

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενέκρινε την πρόταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στo πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων», υποστηρίζοντας με δωρεά την υλοποίηση των δράσεων της πρότασης. Η προκήρυξη των υποτροφιών θα ακολουθήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα και οι νέοι ερευνητές που θα επωφεληθούν από αυτές, θα δραστηριοποιηθούν δυνητικά στις ακόλουθες Επιστημονικές Περιοχές:

 Αγρο-διατροφή
 Βιο-ιατρική
 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 Χωρική ανάπτυξη
 Διαχείριση φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων
 Σύγχρονες επιστημονικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες
 Κοινωνικές, οικονομικές & πολιτικές επιστήμες
 Ανθρωπιστικές επιστήμες & πολιτιστική κληρονομιά

Η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, «Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων», έχει ως σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τη νέα γενιά της Ελλάδας, η οποία έχει πληγεί έντονα από το ανησυχητικό ποσοστό ανεργίας στη χώρα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει