Μετακίνηση συμπαγούς πέτρινου στοιχείου (πεσσός) από τη θέση «Δόντια»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Δωροθέας Κολυνδρίνη,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Συνυπογράφοντας το ιδιαίτερα σοβαρό αίτημα των κατοίκων των Νέων Παγασών Βόλου, όπως εκφράζεται με σχετικό αίτημα του Εξωραϊστικού τους Συλλόγου το οποίο και σας επισυνάπτουμε, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταφορά και του δεύτερου πεσσού του ρωμαϊκού υδραγωγείου αρχαίας Δημητριάδος από το σημείο όπου τέμνει το μνημείο η εθνική οδός Αλμυρού-Βόλου.

Όπως γνωρίζετε από προηγούμενη αλληλογραφία μεταξύ των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών, την οποία κι επισυνάπτουμε, η ύπαρξη του ανωτέρω πεσσού περιορίζει σημαντικά το πλάτος του οδοστρώματος στο σημείο με συνέπεια να χρονίζει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και συχνά να προκαλούνται σοβαρά έως και θανατηφόρα ατυχήματα.

Παρακαλούμε λοιπόν όπως μας ενημερώσετε για τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί ή στις οποίες σκοπεύετε να προβείτε προκειμένου να αντιμετωπισθεί οριστικά το σοβαρό αυτό ζήτημα με τη μεταφορά και του δεύτερου πεσσού. Δηλώνουμε ακόμη τη διαθεσιμότητά μας σε περίπτωση που θέλετε να συζητήσουμε το θέμα στα πλαίσια συνάντησης για να αναζητηθούν τρόποι άμεσης κι οριστικής αντιμετώπισής του.

Οι φορείς στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται όπως λάβουν γνώση για το θέμα και εάν κριθεί αναγκαίο όπως επικαιροποιήσουν τις έως τη σήμερον ενέργειές τους (σχετικές αυτοψίες, ελέγχοι, εφαρμογή πρόσθετων μέτρων ασφαλείας, λοιπές προτάσεις) προκειμένου να επέλθει η πλήρης άρση της επικινδυνότητας στο σημείο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει