Μεϊκόπουλος: Αιτήματα Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Βόλου ‘’Η ΑΡΓΩ’’

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Ο βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, διαβιβάζει ως αναφορά την με αριθμ. πρωτ. 29/3.6.2015 Επιστολή του Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Βόλου ‘’Η ΑΡΓΩ’’ στην οποία καταγράφεται το αίτημα των τρίτεκνων οικογενειών για εξομοίωσή τους με τους πολύτεκνους και παρουσιάζονται επιμέρους σχετικά αιτήματα του Συλλόγου.

Στην Επιστολή του ο Σύλλογος αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τρίτεκνοι στην παρούσα οικονομική συγκυρία και αιτείται την απόδοση στις πολυτεκνικής ιδιότητας στις τρίτεκνες οικογένειες. Παραθέτει επίσης μια σειρά από επιμέρους προτάσεις σχετικά με την εν λόγω οικονομική και θεσμική εξομοίωση, όπως είναι ενδεικτικά η επισιτιστική βοήθεια, τα εισιτήρια των μεταφορικών μέσων, οι μεταθέσεις και αποσπάσεις των τρίτεκνων εκπαιδευτικών, το επίδομα στήριξης, οι μετεγγραφές φοιτητών, τα δημοτικά τέλη, το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων.

Τα ανωτέρω επιμέρους ζητήματα έχουν τεθεί υπόψη των αρμόδιων Υπουργείων και με αντίστοιχα υπομνήματα της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ) (σχετ. τα αριθμ. πρωτ. 11/23-4-2015 και 24/5-6-2015 υπομνήματα της ΟΠΟΤΤΕ προς τον Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το αριθμ. πρωτ. 18/28-4-2015 υπόμνημα της ΟΠΟΤΤΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το αριθμ. πρωτ. 15/25-4-2015 υπόμνημα της ΟΠΟΤΤΕ προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, το αριθμ. πρωτ. 16/25-4-2015 υπόμνημα της ΟΠΟΤΤΕ προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, το ;πό 28/5/2015 υπόμνημα της ΟΠΟΤΤΕ προς τον Υπουργό Οικονομικών, το αριθμ. πρωτ. 17/26-4-2015 υπόμνημα της ΟΠΟΤΤΕ προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το αριθμ. πρωτ. 19/28-4-2015 υπόμνημα της ΟΠΟΤΤΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας).

Παρακαλούνται οι κ.κ. Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να εξετάσουν προσεκτικά τα αιτήματα του Συλλόγου τα οποία παρατίθενται στην συνημμένη επιστολή.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει