Μεϊκόπουλος για τη ρύθμιση έκδοσης των οριστικών παραχωρητηρίων εργατικών κατοικιών του πρώην ΟΕΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου του βουλευτή Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Στην χορήγηση οριστικών παραχωρητηρίων σε χιλιάδες δικαιούχους εργατικών κατοικιών του πρώην ΟΕΚ προχωρά η Κυβέρνηση μετά από υπουργική τροπολογία που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στο Σχέδιο Νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και Εφαρμοστικές Διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α’ 85)» (άρθρο 66) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα, με την τροπολογία αυτή επιλύεται το χρονίζον πρόβλημα της χορήγησης οριστικών παραχωρητηρίων σε χιλιάδες δικαιούχους εργατικών κατοικιών του πρώην ΟΕΚ, χωρίς να τους μετακυλίεται το υπερβάλλον κόστος που προέκυψε από παραλείψεις, καθυστερήσεις και αστοχίες του.

Η τροπολογία προβλέπει πως με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ, θα ρυθμιστούν οι όροι έκδοσης των παραχωρητηρίων στους δικαιούχους κατοικιών τις οποίες έχει κατασκευάσει ή αγοράσει με στεγαστικά προγράμματα του ο πρώην Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας καθώς και άλλα ζητήματα όπως οι προϋποθέσεις και η διαδικασία, η μέθοδος υπολογισμού και η χρέωση του τιμήματος, ο χρόνος αποπληρωμής του και το επιτόκιο.

Επισημαίνεται πως ο ΟΑΕΔ στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του ως καθολικός διάδοχος των στεγαστικών παροχών του ΟΕΚ μετά την κατάργησή του, σύστησε επιτροπή για την επίλυση της χρόνιας αυτής εκκρεμότητας, καθώς η παράδοση των εργατικών κατοικιών του πρώην ΟΕΚ στους δικαιούχους είχε πραγματοποιηθεί με προσωρινό παραχωρητήριο και την υποχρέωση ενός συμβολικού τιμήματος μέχρι την έκδοση του οριστικού καθορισμού του κόστους που θα πλήρωναν οι δικαιούχοι ανά οικισμό δηλαδή του οριστικού παραχωρητηρίου. Ωστόσο η εκκρεμότητα αυτή που αφορά πάρα πολλές κατοικίες σε περίπου 150 οικισμούς, διατηρείται εδώ και πολλά χρόνια με αποτέλεσμα πολλοί δικαιούχοι να μην έχουν τίτλους ιδιοκτησίας για τις κατοικίες τους.

Έτσι λοιπόν με την ψηφισθείσα τροπολογία, η κυβέρνηση ξεκινά τη διαδικασία για την οριστική επίλυση του χρονίζοντος προβλήματος διευκολύνοντας την χορήγηση οριστικών παραχωρητηρίων και την απόδοση στον ΟΑΕΔ των οφειλόμενων δόσεων. Επισημαίνουμε πως τα κονδύλια που θα εισπραχθούν από τον ΟΑΕΔ θα διοχετευθούν στην χρηματοδότηση προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ανεργίας και στην περαιτέρω ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει