Μεϊκόπουλος προς Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πρόταση τροπολογιών από την Ομοσπονδία Συλλόγων ΕΕΔΙΠ στο προτεινόμενο νομοσχέδιο σχετικά με την Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε την αναφορά του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έφτασε στο e-Volos.gr

Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος μεταβιβάζει ως αναφορά, υπόμνημα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ).

Με το συγκεκριμένο υπόμνημα η Ομοσπονδία Συλλόγων ΕΕΔΙΠ επιχειρηματολογεί τις προτάσεις εισαγωγής τροπολογιών στο προτεινόμενο νομοσχέδιο «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Οι προτάσεις τροπολογιών της Ομοσπονδίας αφορούν:

Α) στη μετονομασία των υπηρετούντων μελών ΕΕΔΙΠ κλάδου Ι σε ΕΕΠ, αφού η καθυστέρηση έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, που προβλέπεται από το άρθρο 79, παράγραφος 3α του νόμου 4009/2011, έχει δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων.

Β) στην ένταξη σε κατηγορίες προσωπικού για την παροχή διδακτικού έργου, με βάση την εμπειρία των υποψηφίων στην παροχή εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου και μέσω ανοιχτών διαδικασιών.

Γ) στην τροπολογία για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, την οποία η Ομοσπονδία ζητάει να καταργηθεί, ζητώντας ταυτόχρονα την επαναφορά ισχύος της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του ν.4009/2011 καθώς η υποχρεωτική διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και

Δ) στην άσκηση δικαιώματος μέλους ΕΕΔΙΠ κλάδου Ι (εν δυνάμει Ε.Ε.Π. βάσει ν.4009/2011) για ένταξη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ζητώντας να δοθεί το δικαίωμα στα υπηρετούντα, επί τουλάχιστον 10 έτη, μέλη του Ε.Ε.Π. (ΕΕΔΙΠ Ι), τα οποία έχουν ή θα αποκτήσουν διδακτορικό, καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα που ανήκουν σε τομείς Τμημάτων και πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής στη βαθμίδα του Επίκουρου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 12 μηνών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει