Μολύνσεις στο νερό, από μικρο-ρύπους, παραδέχεται η Κομισιόν!Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Με σημερινή της απάντηση, προς δώδεκα ευρωβουλευτές, από διαφορετικές χώρες και πολιτικές ομάδες, η Επίτροπος Gabriel παραδέχεται ότι, η παρουσία μικρο-ρύπων στο περιβάλλον, και ιδιαίτερα στο νερό , είναι ένα σοβαρό ζήτημα ανησυχίας που απασχολεί την Κομισιόν από το …2003!

Προτείνει δε να αντιμετωπιστούν, μεταξύ άλλων, οι σχετικές πτυχές της μικρορύπανσης στις απορροές αστικών και των ροών των υδάτων, στα υπόγεια ύδατα και στο πόσιμο νερό, ενώ ανακοινώνει ότι ήδη η Κομισιόν αναθεωρεί επί του παρόντος την επεξεργασία αστικών λυμάτων και εξετάζει τη συμπερίληψη, όποτε είναι δυνατόν, απαιτήσεων για την αφαίρεση μικρο-ρύπων από αστικά λύματα.

Επικαλούμενοι μελέτη του Γαλλικού Εθνικού Ινστιτούτου Γεωργίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, οι δώδεκα ευρωβουλευτές, προειδοποιούσαν για την παρουσία μικρο-ρύπων στα λύματα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

Αναφέροντας ότι σ’ αυτούς τους μικρο-ρύπους περιλαμβάνονται, μέταλλα (κάδμιο, μόλυβδος) και μεταλλοειδή (αρσενικό) · οργανικοί μικρο-ρύποι φυσικής προέλευσης (ορμόνες) ή ανθρωπογενής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων συνθετικών ορμονών όπως αιθινυλοιστραδιόλη, καλλυντικά, απορρυπαντικά, διαλύτες, πλαστικοποιητές (φθαλικές ενώσεις, διφαινόλη), φυτοφάρμακα και φαρμακευτικά κατάλοιπα (αναλγητικά, αντιβιοτικά κ.λπ.), υπογράμμιζαν ιδιαίτερα ότι:

 – Αυτές οι ουσίες μολύνουν τα υδάτινα ρεύματά μας, βλάπτουν τα υδρόβια οικοσυστήματα και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία μας. Μερικοί είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες και έχουν αντίκτυπο στην ορμονική ισορροπία των ζώντων ειδών και στην ανάπτυξη και αναπαραγωγή τους.

-Η Ελβετία έχει εξοπλίσει μερικά από τα εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων, έτσι ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται οργανικούς μικρορύπους, με κόστος περίπου 5 έως 15 ευρώ ανά άτομο ανά έτος. Τα κράτη μέλη της ΕΕ, από την άλλη πλευρά, υστερούν σημαντικά σε αυτόν τον τομέα

Ακολουθούν, τα κυριότερα σημεία της σημερινής απάντησης της Επιτρόπου:

Απάντηση της κας Gabriel εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (29.3.2021)

Η απελευθέρωση και παρουσία μικρο-ρύπων στο περιβάλλον, και ιδιαίτερα στο νερό , είναι ένα σοβαρό ζήτημα ανησυχίας που αντιμετωπίζει η Επιτροπή από το 2003, με διαδοχικά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.

Για παράδειγμα από το Horizon 20201 , η πρόσφατη μεγάλη πρωτοβουλία «AquaticPollutants» συγχρηματοδοτείται με τα κράτη μέλη, κινητοποιεί 24 εκατομμύρια ευρώ για τη μέτρηση, την αξιολόγηση και τη λήψη δράσεων σε μολυσματικούς παράγοντες που προκαλούν ανησυχία, παθογόνα και αντιμικροβιακά ανθεκτικά βακτήρια σε ολόκληρο τον κύκλο νερού. Εκτός αυτού, η τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Πράσινη Πράσινη Συμφωνία 60 εκατ. Ευρώ για έργα Ε & Α για επίμονα χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα στο περιβάλλον.

Το νέο Horizon Europe3 στοχεύει περαιτέρω στην κάλυψη των κενών γνώσεων και στην παροχή επιστημονικά αποδεικτικών στοιχείων που προωθούν την ανάπτυξη καινοτόμων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων.

Η Επιτροπή προτείνει να αντιμετωπιστούν, μεταξύ άλλων, οι σχετικές πτυχές της μικρορύπανσης στις απορροές αστικών και των ροών των καταιγίδων υδάτων, στα υπόγεια ύδατα και στο πόσιμο νερό συστήματα.

Επιπλέον, το προτεινόμενο Mission Starfish 2030, προβλέπει μηδενική ρύπανση στα θαλάσσια και υδάτινα οικοσυστήματα.

Επιπλέον, η Επιτροπή αναθεωρεί επί του παρόντος την επεξεργασία αστικών λυμάτων και εξετάζει τη συμπερίληψη, όποτε είναι δυνατόν, απαιτήσεων για την αφαίρεση του μικρο-ρύποι από αστικά λύματα.

Οι ευρωβουλευτές που υπέβαλλαν την κοινή ερώτηση είναι:

Annika Bruna (ID), Virginie Joron (ID), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Dominique Bilde (ID), François-Xavier Bellamy (PPE), Elżbieta Kruk (ECR), Aurelia Beigneux (ID), André Rougé (ID), Herve Juvin (ID), Julie Lechanteux (ID), Jean-Lin Lacapelle (ID)Impossible de charger les résultats completsZougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει