Μουτσινάς: Εργαλεία Πολιτικής τα Ρυθμιστικά Σχέδια Πόλεως

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μαγνησίας Πάρι Μουτσινά, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. Πάρις Μουτσινάς, ως εισηγητής εκ μέρους των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών επί του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΚΑ για τα νέα ρυθμιστικά σχέδια Αθήνας – Αττικής και Θεσσαλονίκης, υποστήριξε ότι κάθε τέτοιο σχέδιο είναι εργαλείο πολιτικής που πρέπει να οδηγεί στη βελτίωση της ζωής των πολιτών και να είναι ενταγμένο σε ένα γενικότερο στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Απαραίτητη προϋπόθεση πρέπει να είναι η προστασία του περιβάλλοντος, με την ισόρροπη ανάπτυξη πόλης και περιφέρειας.

Για να είναι σωστό από κάθε άποψη ένα ρυθμιστικό σχέδιο μιας πόλης, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο περιφερειακό χωροταξικό, ώστε να επιτυγχάνεται ο λειτουργικός συγχρονισμός τους.

Στην Ελλάδα, τα ρυθμιστικά σχέδια είναι ατελή και δεν ολοκληρώνονται γιατί δεν υπάρχει συνολικός σχεδιασμός και σοβαρά προβλήματα που άπτονται της χωροταξίας, παραμένουν ανεπίλυτα:

Δεν υπάρχουν ακόμα Εθνικό Κτηματολόγιο, Δασολόγιο, και Δασικοί Χάρτες.

Το σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα, δεν συμπεριλαμβάνεται στις βασικές παραμέτρους των ρυθμιστικών σχεδίων.

Η εκτός σχεδίου όπως και η αυθαίρετη δόμηση, δεν αντιμετωπίζονται και συνεχίζουν να κυριαρχούν.

Η εγκατάλειψη των κεντρικών περιοχών των πόλεων, σε συνδυασμό με τα άναρχα μεταναστευτικά ρεύματα και την εγκατάστασή τους οπουδήποτε, υποβάθμισαν τις περιοχές αυτές και έχουν δημιουργήσει το αδιαχώρητο.

Η συνεργασία μεταξύ των υπουργείων για τέτοια ζητήματα είναι ανύπαρκτη, μολονότι τα αντικείμενα διαχέονται σε περισσότερα του ενός υπουργεία.

Οι αλλαγές στη Διοίκηση και την Αυτοδιοίκηση, και κυρίως αυτές που έγιναν κυριολεκτικά «στο γόνατο», όπως συνέβη με τον «Καλλικράτη», δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην εκπόνηση των ρυθμιστικών σχεδίων.

Επίσης, η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής που αναφέρεται και στο νομοσχέδιο, δημιουργεί την ανάγκη ενεργοποίησης νέων εργαλείων στην νομοθέτηση συγκεκριμένων ρυθμίσεων, για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο προσανατολισμός πρέπει να είναι στην κατεύθυνση της δημιουργίας «κοινωνικότερων» πόλεων με το σεβασμό στις ανάγκες των πολιτών. Απαραίτητες προϋποθέσεις για αυτό είναι μεταξύ άλλων έργα υποδομών όπου δεν υπάρχουν, η χωροθέτηση των νέων Χ.Υ.Τ.Υ., η αναβάθμιση του Πράσινου Ταμείου και η στήριξη των δημόσιων επενδύσεων γενικότερα. Ο δε πολιτισμός, πρέπει να είναι βασικό συστατικό στοιχείο στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των πόλεων.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μουτσινάς, ζήτησε από τον παριστάμενο υπουργό ΥΠΕΚΑ, να πιέσει για την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, με το οποίο παραχωρείται στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα ο αιγιαλός, και να διασφαλιστεί η προστασία των ακτών στην Αττική αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει