Μουτσινάς προς τον υπ. Παιδείας για μετονομασία του Τμήματος Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την επιστολή του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μαγνησίας Πάρι Μουτσινά, για τη μετονομασία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Προς: τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο

Θέμα: «Μετονομασία του Τμήματος Μηχανικών ΗΥ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας»

Κύριε Υπουργέ,

Το Σχέδιο «Αθηνά» που δημοσιεύτηκε, περιλαμβάνει μία σειρά από αλλαγές στον τομέα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων είναι και μετονομασίες Τμημάτων. Σε αυτήν την διαδικασία θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι έχει παραλειφθεί η μετονομασία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (ΤΜΗΥΤΔ) σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ), παρόλο που, όπως έχουμε ενημερωθεί από το ίδιο το Τμήμα, υπάρχει μία ώριμη πλέον διαδικασία.

Συγκεκριμένα, αφετηρία της διαδικασίας αποτέλεσε η ομόφωνη σχετική εισήγηση μετονομασίας του Τμήματος της 34ης/12-07-2007 Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) προς τις Πρυτανικές αρχές. Ακολούθησε μία σειρά από έγγραφα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από και προς το Υπουργείο Παιδείας και το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ), κατά τα έτη 2007 έως αρχές του 2009, οπότε και υποβλήθηκαν συμπληρωματική έκθεση μετονομασίας και προτεινόμενο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) Αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών, υπήρξε η θετική υπέρ της μετονομασίας απόφαση της 14ης /30-3-2-2009 Συνεδρίασης του ΣΑΠΕ. Σε συνέχεια της εν λόγω απόφασης, η 93η/29-01-2010 Συνεδρίαση της Συγκλήτου απέστειλε τροποποιημένο σχέδιο Π.Δ. για τη μετονομασία του ΤΜΗΥΤΔ. Έκτοτε, το ζήτημα παραμένει σε εκκρεμότητα στο Υπουργείο.

Πιστεύουμε ότι στα πλαίσια του Σχεδίου «Αθηνά» πρέπει να ολοκληρωθεί η μετονομασία του Τμήματος, καθώς ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2012 έχει εκπληρώσει τις απαραίτητες αλλαγές στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του, βάσει της σχετικής απόφασης της 86ης/26-4-2012 ΓΣΕΣ και οι εισαχθέντες 2012/13 βιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαίσια ενός σύγχρονου προγράμματος σπουδών ΗΜΜΥ

Με εκτίμηση ο Βουλευτής

Μουτσινάς Πάρις

Μπορεί επίσης να σας αρέσει