Μουτσινάς: Τροπολογία – Προσθήκη για την ένταξη των θαλασσαιμικών χημικών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μαγνησίας Πάρι Μουτσινά, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Τροπολογία για την ένταξη των θαλασσαιμικών χημικών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας κατέθεσε ο Πάρις Μουτσινάς μαζί με άλλους τέσσερις βουλευτές – μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».

Όπως αναφέρεται και στη αιτιολογική έκθεση, που συνοδεύει το κείμενο της τροπολογίας, με τη ρύθμιση αυτή δίνεται η δυνατότητα στην ευπαθή κοινωνική ομάδα των θαλασσαιμικών χημικών να τύχουν της συμπαράστασης της Πολιτείας ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται για τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, να εφαρμόζεται και για το διορισμό, σε προσωρινή και προσωποπαγή θέση της ειδικότητας των χημικών αποφοίτων όλων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας, Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ε., οι οποίοι νοσούν από τις προαναφερόμενες στις περιπτώσεις της παραγράφου ασθένειες.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει