Μουτσινάς: Τροπολογίες για τη ρύθμιση θεμάτων ερευνητών και προσωπικού Ερευνητικών κέντρων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μαγνησίας Πάρι Μουτσινά, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Δύο εμπρόθεσμες τροπολογίες, κατέθεσαν ο Πάρις Μουτσινάς και άλλοι βουλευτές – μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών Βουλευτών, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», η συζήτηση του οποίου ξεκινάει στην Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη 25 Νοεμβρίου.

Είναι προφανές ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου εμφανίζουν σύγχυση ανάμεσα στην εργασιακή σχέση των ερευνητών (ανάλογα με το εάν υπηρετούν σε ερευνητικά κέντρα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) και στη μονιμότητα των ερευνητών, η οποία είναι ανεξάρτητη από την εργασιακή τους σχέση. Επίσης, το νομοσχέδιο, ακόμη και μετά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, δεν λαμβάνει ξεκάθαρη πρόνοια για το ήδη υπηρετούν προσωπικό.

Για να μην υπάρξουν παρερμηνείες θα πρέπει να συμπεριληφθούν ρητές σχετικές διατάξεις και οι υπογράφοντες Ανεξάρτητοι Δημοκρατικοί Βουλευτές, ανάμεσα στα άλλα προτείνουν:

-Οι ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι ερευνητές Γ΄ βαθμίδας εκλέγονται για τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία θητεία ύστερα από κρίση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους καθηγητές ΑΕΙ του Ν. 4009/2011.
-Το τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων που έχουν τον χαρακτήρα ΝΠΔΔ διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις.
-Το ήδη υπηρετούν προσωπικό (ερευνητές, Ε.Λ.Ε., τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, διοικητικοί υπάλληλοι) των υφιστάμενων Ερευνητικών Κέντρων που υπάγονται στη ΓΓΕΤ, διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας και τη θέση την οποία κατέχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος.
-Με την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ τα Προεδρικά Διατάγματα σύστασης και λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων που υπάγονται στη ΓΓΕΤ, καθώς και οι εσωτερικοί τους κανονισμοί, μέχρι τη δημοσίευση νέων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει