Μουτσινάς: Χωρίς Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία η Επαγγελματική Εκπαίδευση στη Μαγνησία και στη χώρα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Μαγνησίας Πάρι Μουτσινά, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μαγνησίας Πάρις Μουτσινάς, κατέθεσε την παρακάτω ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων:

Σύμφωνα με το σχεδιασμό που είχε παρουσιάσει ο πρώην Υπουργός Παιδείας προαναγγέλθηκε η ίδρυση 60 νέων πειραματικών σχολείων, τα οποία θα λειτουργήσουν στη χώρα μας μέχρι το 2020, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των ελληνικών εκπαιδευτικών δεδομένων. Τα σχολεία αυτά είναι νηπιαγωγεία και δημοτικά σε ό,τι αφορά την Α/θμια εκπαίδευση και Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια σε ό,τι αφορά τη Β/θμια εκπαίδευση.

Ωστόσο, ο ν.3966/2011, ο οποίος αφορά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Π.Π.Σ.), εκτός από τις σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης, αναφέρεται και στον ορισμό ως Π.Π.Σ. σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ο παραπάνω σχεδιασμός, όμως, δεν προβλέπει τη δημιουργία Πρότυπων Πειραματικών Επαγγελματικών Λυκείων.

Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία προωθείται η ίδρυση τεσσάρων πειραματικών σχολείων (1 Νηπιαγωγείο, 1 Δημοτικό, 1 Γυμνάσιο και 1 Γενικό Λύκειο), τα οποία, όμως, θα λειτουργήσουν αποκλειστικά στη Λάρισα. Ωστόσο, δεν προβλέπεται η λειτουργία Πειραματικού Σχολείου στο Βόλο, όπου εδρεύουν τρία Παιδαγωγικά τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής – μοναδικό σε ολόκληρη την Ελλάδα) και αρκετά τμήματα τα οποία έχουν άμεση συνάφεια με σχολικές μονάδες της γενικής και επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επειδή, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 27/11/2014 και την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση θεσπίζεται η δυνατότητα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και με τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Ε.Π.Π.Σ., είτε να χαρακτηρίζονται υφιστάμενες σχολικές μονάδες ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία ή να ιδρύονται νέα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία,
επειδή σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων είναι α) η εξασφάλιση της δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας της παιδείας για όλους, συμβάλλοντας μ’ αυτόν τον τρόπο στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών και β) η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι.,
επειδή η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί μία ισχυρή συνιστώσα ανάπτυξης μιας χώρας, εφόσον συνδέεται άμεσα με την αγορά εργασίας

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Προβλέπεται και πότε να οριστούν ως Π.Π.Σ. σχολικές μονάδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης της χώρας, βοηθώντας έτσι στην τόνωση της οικονομίας άρα και στην καταπολέμηση της ανεργίας;
2. Θα χαρακτηριστούν και πότε ως Π.Π.Σ σχολικές μονάδες της Μαγνησίας ύστερα από την ψήφιση της τροπολογίας του ν. 3966/2011;
3. Ειδικά στο Ν. Μαγνησίας, λόγω του υψηλότερου ποσοστού ανεργίας σε όλη την Ελλάδα, πώς θα διασφαλιστεί η δημιουργία Π.Π.Σ. και σε σχολεία της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η μάστιγα;

Μπορεί επίσης να σας αρέσει