Νέα παράταση για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 132

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, σας ενημερώνει ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πληρωμής έτους υλοποίησης 2012-2013 των δικαιούχων του Μέτρου 132 «Συμμετοχή Γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων», μέχρι και τη Δευτέρα 15/12/2014 (καταληκτική ημερομηνία).

Αιτήσεις πληρωμής που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία αυτή και εντός 25 ημερολογιακών ημερών δηλαδή έως την Παρασκευή 09/01/2015 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες, με μείωση του ποσού κατά 1% για κάθε εργάσιμη μέρα. Εντός των προθεσμιών αυτών, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί παράταση, ενημερώνοντας εγγράφως την Διεύθυνσή μας για την πορεία του έργου και τους λόγους καθυστέρησης υποβολής αίτησης πληρωμής.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης πληρωμής ή αίτησης παράτασης δεόντως αιτιολογημένης εντός αυτών των προθεσμιών, το έργο θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει