Νέα παράταση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων πληρωμής για το μέτρο 132

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 132 «Συμμετοχή Γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων», ότι παρατείνεται η περίοδος υποβολής των αιτήσεων πληρωμής για το έτος υλοποίησης 2013-2014 έως και την Δευτέρα 05/10/2015 (καταληκτική ημερομηνία).

Αιτήσεις πληρωμής που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία αυτή και εντός 25 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως την Παρασκευή 30-10-2015, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες, με μείωση του ποσού ενίσχυσης κατά 1% για κάθε εργάσιμη μέρα. Εντός των προθεσμιών αυτών, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί παράταση, ενημερώνοντας εγγράφως την Υπηρεσία μας για την πορεία του έργου και τους λόγους καθυστέρησης υποβολής αίτησης πληρωμής.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης αίτησης πληρωμής ή αίτησης παράτασης δεόντως αιτιολογημένης εντός αυτών των προθεσμιών το έργο θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει