Νέα στοιχεία σε βάρος του Ν. Παππά παρέδωσε ο Χρ. Καλογρίτσας στη Δικαιοσύνη


Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020, 22:30

Νέα στοιχεία που ενισχύουν τους ισχυρισμούς του, κατέθεσε ο  εργολάβος Χρήστος Καλογρίτσας για όσα έγινα στο “παρασκήνιο” του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες του 2016. Τα στοιχεία αυτά που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα που παρέδωσε ο κ. Καλογρίτσας στον πταισματοδίκη, αναμένεται να μελετηθούν και να αξιολογηθούν από την Εισαγγελία προκειμένου να κριθούν οι επόμενες κινήσεις που θα γίνουν στην υπόθεση. Αν δηλ. αποτελούν λόγο για να πάρει το δρόμο για τη Βουλή ο φάκελος προκειμένου να αποφασιστεί αν θα πρέπει ν’ αναζητηθούν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του  τότε αρμόδιου υπουργού Νίκου Παππά ή  αποτελεί τελικά μία αστική ιδιωτική διαφορά του κ. Καλογρίτσα. 

Συγκεκριμένα στο υπόμνημά του κ. Καλογρίτσα αναφέρεται:

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΤΙΜΟΥ 

κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Tης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Ν. Σμύρνη Αττικής, επί της οδού Νικ. Πλαστήρα αρ. 121, με ΑΦΜ: 094098428 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

ΕΠΙ  ΤΗΣ ΑΠΟ 06.07.2020 και με Α.Β.Μ.: Ε/2020-2721

 ΕΓΚΛΗΣΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ

1.] Των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας του α.ν. 89/1967 με  την επωνυμία «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL»,  η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λ.  Κηφισίας αρ. 62Β  και    εκπροσωπείται νόμιμα.

2.] Του Samer Khoury (Σάμερ Χούρυ), ο οποίος κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 62Β∙ 

3.] Του Fouad Khoury (Φουάντ Χούρυ),  ο οποίος κατοικεί στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 62Β∙  

4.] Tων νομίμων εκπροσώπων της  κατά το δίκαιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συσταθείσας εταιρίας με την επωνυμία «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC», η οποία έχει  την έδρα  της  στο Ντουμπάι Floor No 1, Flat 101/104, Bay Square, Business Day, Building NO 2 PO BOX 1741, DUBAI UAE, με αριθμό Εμπορικού Μητρώου Νο: 226076 και   εκπροσωπείται νόμιμα. 

ως επίσης και κατά παντός κατά νόμον υπευθύνου, αυτουργού και συνεργού στις κατωτέρω άδικες πράξεις 

**********************

 

   Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, 

Σε  συνέχεια  των όσων αναλυτικά  εκθέτουμε  στην από 06.07.2020  και με Α.Β.Μ.: Ε/2020-2721 έγκλησή μας, επαγόμαστε  και  τα  ακόλουθα, προς διευκόλυνση του έργου της δικαιοσύνης,  επί τω  τέλει αποκάλυψης  της αλήθειας. 

 

Ι. ΕΡΕΥΝΗΤΕΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ  

1.1. Όπως προκύπτει από τα  εκτιθέμενα  στην άνω έγκλησή μας πραγματικά περιστατικά,  η εταιρεία μας – «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.», καθώς και ο Χρήστος Καλογρίτσας, η οικογένειά  του και οι επιχειρήσεις τους και  η  ανώνυμη  εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», υπέστησαν στην κυριολεξία  πλήρη οικονομική και επιχειρηματική καταστροφή  και ανεπανόρθωτο διασυρμό,  εξαιτίας του ότι ο Χρήστος Καλογρίτσας  αποδίδοντας εμπιστοσύνη  προς  διόλου τυχαία πρόσωπα, ήτοι προς τα αναφερόμενα στην άνω  έγκλησή μας  ανώτατα  στελέχη (White House,  όπως στις μεταξύ τους επαφές  και mail   αποκαλούνταν), των οποίων εκτελούσε πιστά  εντολές λόγω των γνωστών τοις πάσι  στενότατων σχέσεών του με  την αριστερά και ειδικά με το  κόμμα τους,  ως  επίσης – και  δια  των εγγυήσεων που  του παρείχαν οι ανωτέρω – προς τον β΄ εγκαλούμενο Samer Khoury (Σάμερ Χούρυ), συνιδιοκτήτη και εκπρόσωπο του Διεθνούς Ομίλου της «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» (“CCC”), παραπείστηκε  από τις διαβεβαιώσεις  των ανωτέρω  ότι έχει ήδη συναφθεί και δη σε ανώτατο  επίπεδο, συμφωνία με  την άνω εταιρεία του α.ν. 89/1967 με  την επωνυμία «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» και τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, Samer Khoury (Σάμερ Χούρυ),  για  τη συμμετοχή  της  εν λόγω εταιρείας  ως  αφανούς εταίρου σε αφανή  εταιρεία με  εμφανή  εταίρο ελληνική  εταιρεία, ρόλο τον οποίο τα  εν λόγω στελέχη ζήτησαν από τον Χρήστο Καλογρίτσα να  παίξει μια νεοιδρυθησόμενη εταιρεία της οικογένειάς του, επιλεγείσας προς  αυτόν τον σκοπό της επί τούτου συσταθείσας ως άνω ανώνυμης εταιρείας – «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία πράγματι συστάθηκε  την 10.08.2016.  

 

 1.2. Ειδικότερα, το φθινόπωρο του 2015, ο κ. Χρήστος Καλογρίτσας κλήθηκε  από μία  ομάδα σημαντικών στελεχών, η ευθύνη  της οποίας (ομάδας) είχε ανατεθεί στον κατά  τον οικείο χρόνο Υπουργό  Επικρατείας, κ. Νίκο Παππά,  Υπεύθυνο  ως  εκ της άνω ιδιότητάς  του  για τα θέματα που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στην εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και σε θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, σύμφωνα  με  το ρητό γράμμα των άρθρων  1. περ. α) και 2.  της  δημοσιευθείσας στο ΦΕΚ 2109/Β/29.09.2015 υπ’ αριθμόν Υ11/25.09.2015 απόφασης  [Σχετικό Ι.], και του ζητήθηκε λόγω των στενών σχέσεων και  της εμπιστοσύνης  προς το πρόσωπό του και αντιστρόφως να  τους  «δανείσει» το αριστερό καθαρό επιχειρηματικό του όνομα και μόνο και  να μπει «μπροστινός» και μόνο για  τη συμμετοχή  σε Διαγωνισμό που θα  διενεργούνταν  για  τηλεοπτικές άδειες, προκειμένου  μέσω αυτού  να  καταφέρουν  να λάβουν   μία  τηλεοπτική άδεια, την οποία θεωρούσαν απαραίτητο μέσο  για  την υποστήριξη  της πολιτικής  τους. 

Η εντολή  τους  ήταν σαφής: ο Χρήστος Καλογρίτσας θα  έβαζε το όνομά του και μόνο, ενώ αυτοί θα εισέφεραν τα  χρήματα και θα  είχαν  την πλήρη ευθύνη,  οργάνωση, διοίκηση και  εποπτεία  του όλου εγχειρήματος. 

Μάλιστα  ήδη είχαν επιλέξει εκείνα τα  στελέχη που θα υλοποιούσαν αυτό το εγχείρημα  και τα οποία ήδη είχαν αρχίσει να  εργάζονται για την επίτευξη αυτού του σκοπού, συγκροτώντας μάλιστα και  ομάδες εργασίας  που  εργάζονταν εντατικά  προς  αυτήν την  κατεύθυνση. 

Είναι σημαντικό μάλιστα να  σημειωθεί ότι στην αρχή (φθινόπωρο του 2015),  τα στελέχη, με υπεύθυνο τον Νίκο Παππά,  ενημέρωσαν τον Χρήστο Καλογρίτσα ότι  η απόφασή  τους ήταν να υλοποιήσουν το παραπάνω σχέδιο μόνοι τους. Ωστόσο, κατά τον μήνα Αύγουστο του 2016,  ο Νίκος Πάππας κάλεσε τον Χρήστο Καλογρίτσα και τον ενημέρωσε ότι υπήρξε μία κατά δήλωσή τους ασήμαντη διαφοροποίηση, καθώς   είχαν  έρθει σε συμφωνία  με  την εταιρεία «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» και ιδίως με  τον βασικό ιδιοκτήτη της – Samer Khoury (Σάμερ Χούρυ) να  συμπράξουν  («CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» και Samer Khoury)  μαζί τους για  τις ανάγκες συμμετοχής  στον άνω  διαγωνισμό, με  σκοπό να  λάβουν  από κοινού την άνω τηλεοπτική άδεια, διαβεβαιώνοντας όμως παράλληλα τον Χρήστο Καλογρίτσα ότι τίποτα  επί  της ουσίας δεν αλλάζει από τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς οι ίδιοι θα παρέμεναν τα “αφεντικά” του όλου εγχειρήματος. Γι’ αυτό και ο Νίκος Παππάς τον παρακάλεσε να μην αλλάξει  τη στάση του από αυτό το γεγονός.  

Ούτως, ο  Νίκος Παππάς κάνοντας χρήση της  ιδιότητάς του, έπεισε  τον Χρήστο Καλογρίτσα να  τους εμπιστευτεί,  να μπει «μπροστά»,  να  πείσει τον υιό του να συμμετέχει σε μία  εταιρεία που θα  συμμετείχε  στον διαγωνισμό, -χωρίς βέβαια να  τον ενημερώσει (τον υιό του) για όλες  τις λοιπές παραμέτρους, οι οποίες ήταν γνωστές μόνο στον Χρήστο Καλογρίτσα, ως πρόσωπο απολύτου  εμπιστοσύνης τους- και να είναι ο «μπροστινός» σε αυτό το εγχείρημα, το οποίο στην ολότητά του θα χρηματοδοτούσαν. 

Ο Χρήστος Καλογρίτσας πράγματι πείσθηκε να τους εμπιστευθεί «τυφλά»,  αφού  κατά το επίμαχο αυτό χρονικό διάστημα (Αύγουστος 2016), δεν γνώριζε κανέναν από τους ιδιοκτήτες, τους λοιπούς μετόχους και τα διοικητικά στελέχη της εταιρείας «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL», ούτε και βέβαια τον Samer Khouri (Σάμερ Χούρι), με τον οποίο ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή τον μήνα Αύγουστο του 2016,  όταν τον επισκέφτηκε μαζί με  τον Κυριάκο Τόμπρα σε κλεισμένο ραντεβού στο σκάφος του, προκειμένου να  γνωριστούν  για  πρώτη φορά, δηλαδή να δει για πρώτη φορά ο ένας τον άλλον και, τρόπον τινά, να «σφίξουν τα χέρια»  επί της συμφωνίας που ήδη είχαν κλείσει ο Νίκος Παππάς με  τον Samer Khouri, κατόπιν των «οδηγιών» που είχαν λάβει αμφότεροι, Χρήστος Καλογρίστας και Samer Khouri (Σάμερ Χούρι), από τον Νίκο Παππά.  Έτσι, στην πρώτη τους αυτή συνάντηση, στο σκάφος  του Samer Khoury (Σάμερ Χούρι), ο τελευταίος  είπε  στον κ. Χρήστο Καλογρίτσα, παρουσία  του κ. Τόμπρα, ότι είναι πολύ χαρούμενος για  τη συνεργασία του με  τους ιθύνοντες του  εγχειρήματος  και ότι ήταν πάντα όνειρό του να φτιάξει στην Ελλάδα  ένα  μικρό Al Zazeera.

 

O Χρήστος Καλογρίτσας παρασυρόμενος  από την εμπιστοσύνη  του προς  τα ανώτατα  στελέχη, δέχθηκε  τις  δηλώσεις και διαβεβαιώσεις  τους, ότι δεν υπήρχε τίποτα μεμπτό  στην όλη διαδικασία,   ότι όλα θα  πήγαιναν μια χαρά και ότι δεν θα  αντιμετώπιζαν κανένα πρόβλημα, πολλώ δε μάλλον αφού η  εταιρεία CCC και ο ιδιοκτήτης της, Samer Khoury (Σάμερ Χούρυ), ήταν πρόσωπα όλως αξιόπιστα  και φερέγγυα που θα  τηρούσαν τη συμφωνία που οι ίδιοι  είχαν κάνει μαζί τους.  

 

1.3.  Ωστόσο, η από μέρους  του  Χρήστου Καλογρίτσα και  της οικογένειάς του απόδοση  εμπιστοσύνης στα ανωτέρω στελέχη, και μέσω αυτών  στον  Samer Khoury και η πιστή τήρηση των όσων κάθε φορά αποφάσιζαν και του υποδείκνυαν,  αποδείχθηκαν μοιραία για  τη ζωή  του, την οικογένειά  του και  τις  επιχειρήσεις του, καθώς αυτή (η εμπιστοσύνη) διαψεύστηκε με  τον πλέον περίτρανο και τραγικό τρόπο, όταν οι  από μέρους τους  διαβεβαιώσεις ότι έχει συναφθεί συμφωνία με  την άνω   εταιρεία του α.ν. 89/1967 με  την επωνυμία «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» και τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, Samer Khoury (Σάμερ Χούρυ) για  την κατά τα  ως άνω  σύμπραξή  της σε  αφανή  εταιρεία με  την   «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για  τις ανάγκες  συμμετοχής  στον διενεργηθέντα το καλοκαίρι του 2016 Διαγωνισμό  για  την κατακύρωση άδειας παρόχου εκπομπών   εθνικής  εμβέλειας, ότι αυτή  η συμφωνία  αδιαμφισβήτητα  θα  τηρηθεί και ότι σε  τήρηση αυτής (της συμφωνίας) η άνω  εταιρεία «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» θα  καταβάλει πρώτα  αυτή  το ποσό  των 25.000.000€ στο πλαίσιο  της άνω  συμμετοχής της, αποδείχθηκαν ανακριβείς, αφού η άνω  εταιρεία «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» βάζοντας μπροστά την άνω  θυγατρική  της – «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC», κατέβαλε μόνο το ποσό  των 3.000.000€ για  τις ανάγκες έκδοσης  της αναφερόμενης  στην άνω έγκλησή μας  υπ’ αριθμόν  LD/069/050/183544-183545/29.08.2016  Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής  στον άνω  διαγωνισμό [Σχετικό 5.] και  δη  δια  της επινόησης της  σύναψης  εικονικής  σύμβασης περί  υποτιθέμενης  “υπεργολαβίας”  μεταξύ  της  εντασσόμενης  στο άνω Όμιλο της CCC εταιρείας «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» και της   εταιρείας μας, ενώ  εν συνεχεία  ουδόλως  τήρησε  τη συμφωνία, για  την κατάρτιση και την τήρηση  της οποίας είχαν  ρητά διαβεβαιώσει τον Χρήστο Καλογρίτσα τα  άνω  στελέχη και ο ίδιος ο Samer Khoury, αφού ουδόλως κατέβαλε το  υπολειπόμενο ποσό  των 22.000.000€, αλλά αντιθέτως κατήγγειλε αναιτιολογήτως και ακαίρως  την άνω αφανή εταιρεία∙ μοιραίο αποτέλεσμα δε  της άνω όλως αντισυμβατικής, αδικοπρακτικής  και  πρόδηλα αντικείμενης στα χρηστά  ήθη καταγγελίας, κατόπιν της οποίας μάλιστα  τα  άνω  στελέχη δεν παρείχαν στον Χρήστο Καλογρίτσα την ευλόγως αναμενόμενη προστασία, αφού δεν αξίωσαν την τήρηση της συμφωνίας που είχαν τα ίδια κλείσει,  ήταν  η  «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» να  μην   μπορέσει να  ανταποκριθεί στις τασσόμενες από τη διακήρυξη  του άνω Διαγωνισμού προϋποθέσεις, όπως άλλωστε ήταν εξαρχής  γνωστό σε όλους  τους  εμπλεκομένους, καθώς γνώριζαν πολύ καλά  ότι λόγω διεξαγόμενου φορολογικού ελέγχου τα περιουσιακά στοιχεία του  είχαν δεσμευτεί από το ΚΕΦΟΜΕΠ στις αρχές του 2015, και συνεπώς εκείνος δεν θα  μπορούσε ποτέ – έστω και εναλλακτικά – να χρηματοδοτήσει ο ίδιος από μόνος  του αυτό το εγχείρημα, χρηματοδότηση, για  την οποία άλλωστε δεν είχε καμία  υποχρέωση. Μοιραία απόρροια όλων των ανωτέρω ήταν η   «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» να  τεθεί  εκτός  του άνω Διαγωνισμού, αφήνοντάς  τον στην κυριολεξία  στο έλεος του μαινόμενου σε βάρος  του Τύπου,  και δη κατακλυζόμενη από πλήθος συκοφαντικών δημοσιευμάτων, τα  οποία διέσυραν τον Χρήστο Καλογρίτσα  και  την οικογένειά  του δια  της προβολής πλείστων όσων αναληθών ισχυρισμών περί αφερεγγυότητας,  ασυνέπειας, οικονομικής  αδυναμίας κλπ.,  και δη προσβλητικών ισχυρισμών, οι οποίοι ουδέποτε άλλοτε μέχρι τότε  είχαν προβληθεί κατά  την πολυετή επιτυχή επιχειρηματική δραστηριότητά του Χρήστου Καλογρίτσα, προφανώς αγνοώντας  την αλήθεια: ήτοι,  ότι η όποια  αφερεγγυότητα, ασυνέπεια, οικονομική αδυναμία κλπ. κατά την οικεία  φάση,  δεν  προκλήθηκε  από ευθύνη  του  Χρήστου Καλογρίτσα και των εταιρειών αυτού, αλλά από το γεγονός ότι υπήρξαν όλοι  θύματα των ψευδών και απατηλών διαβεβαιώσεων και  της άνευ όρων ΑΠΟΛΥΤΗΣ εμπιστοσύνης, την οποία επέδειξαν προς τον Νίκο Παππά και τα  ανωτέρω στελέχη, των οποίων  υπήρξε  σημαντικός υποστηρικτής, αλλά και προς τον νόμιμο εκπρόσωπο και  συνιδιοκτήτη  της διεθνούς  φήμης  εταιρείας  «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» –  Samer Khoury (Σάμερ Χούρυ), με  τον οποίο ο Χρήστος  Καλογρίτσας ήρθε  για  πρώτη φορά  σε επαφή  κατόπιν συστάσεως και με  τις εγγυήσεις των άνω στελεχών, με  επικεφαλής  τον Νίκο Παππά, των οποίων εντολές εκτελούσε και τα  οποία τον είχαν διαβεβαιώσει ρητά για  την κατάρτιση  της οικείας συμφωνίας και για  το ότι αυτή (η συμφωνία) απαρεγκλίτως θα  τηρηθεί, όπως επίσης και από μέρους του Κυριάκου Τόμπρα, ο οποίος ενεργών για λογαριασμό της CCC, ήταν αυτός που  εξαρχής, ήτοι ακόμη και πριν τη σύναψη  της άνω συμφωνίας,  αναζητούσε συνεργάτη της CCC για  τον επίμαχο Διαγωνισμό για  τις  τηλεοπτικές άδειες∙ διαβεβαιώσεις, οι οποίες αν έλειπαν, δεν θα είχε εμπλακεί ούτε  αυτός, ούτε  η  οικογένειά του  επ’ ουδενί στο εν λόγω εγχείρημα και άρα  δεν θα ελάμβανε  ποτέ χώρα  η  συμμετοχή στον άνω Διαγωνισμό (για  τον οποίο είχε πειστεί ότι τα  χρήματα  υπήρχαν) και ο εν συνεχεία δημόσιος διασυρμός τους, αιτία που οδήγησε στην οικονομική καταστροφή του.  Πράγματι, ο Χρήστος Καλογρίτσας, ήταν ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος  επιχειρηματίας και δη αυτοδημιούργητος με πολυετή επιτυχή  επιχειρηματικό βίο,  έχοντας  εκτελέσει στον χώρο των κατασκευών έργα  εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ (δις) [ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ, Δικαστήρια, Δρόμοι, Έργα ΔΕΗ, κλπ.].  Αμέσως όμως μετά τον διασυρμό που  υπέστη συνεπεία των ανωτέρω, οι Τράπεζες παρανόμως, παρατύπως, απρόκλητα και αδικαιολόγητα μπλόκαραν τη συνεργασία  τους μαζί τους και συνακόλουθα οι Υπηρεσίες και Αρχές, με  πρώτη εξ αυτών, την «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», που  για πολλά χρόνια  ήταν  ένας  εκ των καλύτερων συνεργατών του,  έπληξαν βάναυσα την μέχρι τότε άριστη επιχειρηματική δράση του, η  οποία μέχρι τότε, ήτοι επί 43 χρόνια  δεν είχε κανένα  μελανό  σημείο, με μεγάλο κύρος και σεβασμό στην αγορά.  

 

  1.4.  Μάλιστα,  αμέσως μετά  την άνω άκαιρη καταγγελία  της άνω συμφωνίας από μέρους  της « CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL», τα ίδια  στελέχη με μέριμνα πάντα του  κ. Νίκου Παππά, αφού   είπαν  στον Χρήστο Καλογρίτσα ότι δεν περίμεναν αυτήν την υπαναχώρηση  από πλευράς  της CCC και ότι άρα δεν είχαν προετοιμαστεί για άμεση εναλλακτική, κανόνισαν τον Σεπτέμβριο 2016  με  δική  τους πρωτοβουλία συναντήσεις και με άλλους  επιχειρηματίες, μεταξύ  των οποίων και ο κ. Ευάγγελος Μαρινάκης και ο κ. Δημήτριος Κοντομηνάς, στις  οποίες κανονισμένες από μέρους  τους συναντήσεις απέστειλαν  τον κ. Καλογρίτσα, προκειμένου να  ζητήσει την αναγκαία χρηματοδότηση που θα  τους  επέτρεπε να  υλοποιήσει το άνω σχέδιό τους, ως τα  ανωτέρω προκύπτουν άλλωστε και από σχετικά δημοσιεύματα.   

  

1.5.  Συνεπεία  της ανωτέρω όλως αντισυμβατικής, αλλά και παράνομης και αδικοπρακτικής  συνάμα κατά τις ΑΚ 914 & 919  συμπεριφοράς, ως  ήταν αναμενόμενο  και άρα  ως  εκ  των πραγμάτων στάθμισε και συνακόλουθα  αναδέχθηκε και αποδέχθηκε η «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL»  και θυγατρική  της –  «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC», όταν κατήγγειλαν ακαίρως και κατά τρόπο αντισυμβατικό και αντικείμενο στα  χρηστά  ήθη την άνω συμφωνία,  η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή  Συμμετοχής  στον άνω  διαγωνισμό ποσού € 3.000.000 [Σχετικό 5.]  κατέπεσε,  με αποτέλεσμα η απώλεια  του ποσού αυτής (της ΕΕ)  να  είναι εκ των προτέρων γνωστό αυτόθροο και αυτονόητο αποτέλεσμα της άνω  αντισυμβατικής και αδικοπρακτικής  συμπεριφοράς της  «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL». 

Με άλλα λόγια, όταν η «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL»  επέλεξε  για  λόγους που  θα ερευνηθούν στο πλαίσιο  της προκαταρκτικής  εξέτασης  να  αποσυρθεί από την άνω αφανή  εταιρεία, και άρα να καταγγείλει αυτήν  και να  παραβιάσει  την  συμφωνία, για  την κατάρτιση  της οποίας  ρητά  είχαν διαβεβαιώσει τον Χρήστο Καλογρίτσα πάντες (στελέχη  και Samer Khoury), ήξεραν πολύ καλά ότι η εταιρεία  «ΙΩΑΝΝΗΣ   ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»  δεν διέθετε εκείνη τη στιγμή, ούτε και υποχρεούνταν  κατά τα  συμφωνηθέντα να  διαθέτει, την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια να  ανταποκριθεί στις τασσόμενες από  την οικεία προκήρυξη προϋποθέσεις και άρα εκ των πραγμάτων θα  ετίθετο εκτός του Διαγωνισμού, με  όλες  τις  εξ αυτού  του λόγου καταστροφικές  συνέπειες, μεταξύ  των οποίων και αυτών του απόλυτου διασυρμού, της  συκοφάντησης,  της  επιχειρηματικής  εξόντωσης και  της κατάπτωσης  της άνω ΕΕ συμμετοχής  και άρα  της απώλειας του ποσού αυτής € 3.000.000. Συνεπώς, η  ίδια η «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» προκάλεσε την κατάπτωση  της  εν λόγω Εγγυητικής  Επιστολής και άρα  την απώλεια  του ποσού αυτής.  Και  εδώ πράγματι  είναι  το σημείο  της απόλυτης απογοήτευσης, της προδοσίας   και  της διάψευσης  της εμπιστοσύνης  του Χρήστου Καλογρίτσα, αφού τα  άνω  στελέχη, τα οποία  επί σειρά  ετών εμπιστευόταν και τις  εντολές  των οποίων εκτελούσε πιστά, δεν αξίωσαν από την CCC  και τον Samer Khouri   την τήρηση  της  συμφωνίας, που οι ίδιοι  είχαν κλείσει μαζί τους, αλλά  αντιθέτως εγκατέλειψαν  τον Χρήστο Καλογρίτσα και την οικογένειά του, και  τους  θυσίασαν προκειμένου να μην δυσαρεστήσουν την πλευρά  της CCC και  του ιδιοκτήτη  της – Samer Khouri. 

 

1.6.  Μη  αρκούμενοι δε  στην άνω ζημιογόνα και στην κυριολεξία καταστροφική για τον Χρήστο Καλογρίτσα, για την  οικογένεια του  και  για τις  επιχειρήσεις τους  συμπεριφορά τους, οι νόμιμοι εκπρόσωποι της  εταιρείας «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» και ο  συνιδιοκτήτης του Ομίλου της CCC,  στον οποίο εντάσσεται αυτή, Samer Khoury (Σάμερ Χούρυ), επιδεικνύοντας όλως αδίστακτη συμπεριφορά, όταν  πληροφορήθηκαν ότι -κατόπιν  της  έκδοσης της υπ’ αριθμόν 95/2017 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ [Σχετικό: ΙΙ.] και της δυνάμει αυτής ακύρωσης της  αφορώσας τον άνω Διαγωνισμό υπ’ αριθμόν  4297/1.3.2016 κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Επικρατείας, λόγω του ότι αυτή εξεδόθη βάσει  της  εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 2Α § 2 του Ν. 4339/2015 , η  οποία κρίθηκε ότι παρακάμπτει την αποκλειστική αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. και  ότι άρα παραβιάζει ευθέως το άρθρο 15 §  2 του Συντάγματος – το ποσό  της  άνω Εγγυητικής  Επιστολής  θα επιστρεφόταν στην συμμετέχουσα  εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», δρομολόγησαν εκ των υστέρων και  υπό το φως  της άνω νέας εξέλιξης,  την υλοποίηση του άκρως μεθοδευμένου  σχεδίου τους με  σκοπό να  ανακτήσουν το άνω  ποσό  των € 3.000.000,  το οποίο είχε  καταβληθεί για  την άνω αιτία και  είχε διατεθεί κατά τις υποδείξεις του τότε  Υπουργού, κ. Νικόλαου Παππά, για την έκδοση του εντύπου Documento. 

Ειδικότερα,  επικαλούμενοι αναληθώς και εν γνώσει  τους ότι η άνω από 22.08.2016  σύμβαση περί  υποτιθέμενης υπεργολαβίας μεταξύ  της  «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» και  της εταιρείας μας [Σχετικό 3.], είναι δήθεν έγκυρη και αληθινή, καίτοι άπαντες οι εγκαλούμενοι γνώριζαν πολύ καλά ότι τούτο τυγχάνει ψευδές, επικαλέστηκαν εν γνώσει τους  ψευδώς ότι το ποσό των 3.000.000€ δήθεν δόθηκε ως προκαταβολή στο πλαίσιο  της άνω ανύπαρκτης  υπεργολαβίας, αποκρύπτοντας εν γνώσει τους την πραγματική    αιτία  της οικείας καταβολής. Περαιτέρω δε, για  την υλοποίηση του οικείου εγκληματικού σχεδίου τους, προσκόμισαν και  επικαλέστηκαν  την άνω από 22.08.2016  εικονική  σύμβαση περί  υποτιθέμενης  υπεργολαβίας [Σχετικό 3.]  και επιστράτευσαν  μεταξύ άλλων και την ψευδή κατάθεση του 3ου  εγκαλούμενου – Fouad Khoury (Φουάντ Χούρυ), Οικονομικού Διευθυντή  του Ομίλου της CCC, ο οποίος καίτοι γνώριζε πολύ καλά  την αλήθεια, καθώς συμμετείχε  στις  διαπραγματεύσεις, αλλά και στη συναφώς ανταλλαγείσα αλληλογραφία (ως πανηγυρικά προκύπτει από τα προσκομισθέντα e-mail: Σχετικά: 6α –  6στ), όχι μόνο αποσιώπησε αυτήν παραβιάζοντας το καθήκον μαρτυρίας  και αληθείας, αλλά επιπλέον νοιώθοντας την ασφάλεια από την απουσία  οιασδήποτε αντίδρασης από τους “συνεταίρους”  τους, δεν δίστασε να προβεί στη διάπραξη αξιόποινων πράξεων, καταθέτοντας ενόρκως  ψευδώς τα αναφερόμενα  στην άνω έγκλησή μας ψεύδη, και συνεργώντας με αυτό τον τρόπο στην εξαπάτηση του αλλοδαπού Διαιτητικού Δικαστηρίου,  προφανώς κατόπιν καθοδήγησης και παρότρυνσης του άνω συνιδιοκτήτη  του Ομίλου  της CCC – Samer Khoury και των νομίμων εκπροσώπων της «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» και  της «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC», ήτοι των εταιρειών, οι οποίες  ήταν οι έμμεσα (η α΄) και άμεσα (η β΄) ωφελούμενες  από την ανάκτηση  του άνω ποσού € 3.000.000∙ και όλα αυτά  τη στιγμή μάλιστα που όχι μόνο δεν  δικαιούνταν το άνω ποσό, αφού η  ίδια η  «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» είχε προκαλέσει  συνειδητά την κατάπτωσή  της άνω ΕΕ,  αλλά επιπλέον είχαν  γεννηθεί στον νομικό κόσμο υψηλότατες αξιώσεις  του Χρήστου Καλογρίτσα,  της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και  της  εταιρείας μας, υπό  την ιδιότητά μας ως  άμεσα παθόντων και βλαβέντων από την επιζήμια αντισυμβατική και αδικοπρακτική απόσυρση  της  «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» από το άνω επενδυτικό σχήμα.

 

1.7.  Τα  ανωτέρω άλλωστε   επιβεβαιώνονται και από την από 06.06.2017 ημερομηνίας κοινοποίησης της από 25.05.2017 καταγγελίας της  από 22.08.2016 σύμβασης, την οποία απέστειλε η «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» στην εταιρεία μας μόλις τον Ιούνιο  του 2017, ήτοι αφότου  εκδόθηκε  η  υπ’ αριθμόν 95/2017 απόφαση  της Ολομέλειας του ΣτΕ [Σχετικό: ΙΙ.], δυνάμει της οποίας ακυρώθηκε η  αφορώσα τον άνω Διαγωνισμό υπ’ αριθμόν  4297/1.3.2016 κανονιστική απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, λόγω του ότι αυτή εξεδόθη βάσει  της  εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 2Α § 2 του Ν. 4339/2015, η  οποία κρίθηκε ότι παρακάμπτει την αποκλειστική αρμοδιότητα του Ε.Σ.Ρ. και  ότι άρα παραβιάζει ευθέως το άρθρο 15 §  2 του Συντάγματος. Αν ίσχυαν  αληθινά με  πραγματικές  έννομες συνέπειες τα  όσα  αναφέρει  η «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» στην άνω  από 25.05.2017  δήλωση καταγγελίας της, ήτοι: 

– ότι η εταιρεία μας  δεν έδωσε  εντός 7 ημερών από την από 29.08.2016  εκταμίευση  του ποσού των 3.000.000€, ήτοι μέχρι  την 05.09.2016  ισόποση εγγυητική  επιστολή προκαταβολής ποσού € 3.000.000∙  

– ότι η εταιρεία μας  δεν  υπέβαλε μέχρι  την 22.11.2016, οπότε και παρήλθε   το 3μηνο  από  την κατάρτιση  της από 22.08.2016 σύμβασης, την προσφορά  της για  την υποτιθέμενη «υπεργολαβία»,  

τότε για  ποιόν λόγο η «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» δεν αντέδρασε τον Σεπτέμβριο του 2016 ή σε κάθε περίπτωση κατά  απώτατο χρονικό σημείο τον Νοέμβριο του  2016, ως  θα  ήταν ευλόγως αναμενόμενο αν πράγματι  επρόκειτο για μία  αληθινή  συμφωνία; αλλά  αντιθέτως  επέλεξε να  αντιδράσει τον Μάιο του 2017, ήτοι αφότου  εκδόθηκε  η άνω απόφαση του ΣτΕ, η οποία έθεσε μία νέα όψιμη παράμετρο, την οποία ουδείς  γνώριζε,   ούτε και θα μπορούσε να  γνωρίζει κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έκδοσή  της  στις αρχές του 2017. 

Η απάντηση είναι μία: ο λόγος  που  δεν αντέδρασε είναι ότι δεν επρόκειτο για  αληθινή συμφωνία, αλλά για μια εικονική συμφωνία, η οποία συντάχθηκε προκειμένου να  δικαιολογηθεί η  εκταμίευση των 3.000.000€,  η οποία έλαβε  χώρα  για  την εκτέλεση  της ανωτέρω μόνης αληθινής  συμφωνίας, την οποία ωστόσο στη συνέχεια  η «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» ουδόλως  τήρησε, με αποτέλεσμα να  γνωρίζει πολύ καλά ότι η ισόποση Εγγυητική  Επιστολή  συμμετοχής στον Διαγωνισμό, για  την έκδοση  της οποίας χρησιμοποιήθηκε το άνω ποσό, θα  κατέπιπτε λόγω  της αφερεγγυότητας, η οποία προκλήθηκε από την ανωτέρω από δική  της πρωτοβουλία εκδηλωθείσα,  αντισυμβατική, αδικοπρακτική και αντικείμενη στα  χρηστά ήθη απόσυρση της από το εταιρικό σχήμα. 

 

1.8.  Συνεπεία  των ανωτέρω,   κρίσιμες  εγκληματικές  πράξεις, οι  οποίες  πρέπει να  διερευνηθούν στο πλαίσιο  της παρούσας  διαφοράς είναι:

α) οι  συνιστώσες  απάτη επί  δικαστηρίω ψευδείς  παραστάσεις από μέρους των  νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας με την επωνυμία «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» (δ΄ εγκαλούμενοι), στις  οποίες προέβησαν τόσο  ενώπιον  του  Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΔΕΕ), το οποίο   συνεδρίασε στη Γαλλία και το οποίο εξέδωσε την υπ’ αριθμόν 23540/ΑΥΖ Διαιτητική Απόφαση [Σχετικό 2.], όσο και  ενώπιον του  ελληνικού δικαστηρίου – Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Εκούσια  Διαδικασία) κατά  τη δικάσιμο  της 01.07.2020, από το οποίο αιτήθηκαν την κήρυξη  εκτελεστής στην Ελλάδα  της άνω διαιτητικής απόφασης, οι  οποίες  (ψευδείς παραστάσεις) στον πυρήνα τους  αφορούσαν σε κατάρτιση  υποτιθέμενης  σύμβασης  “υπεργολαβίας” μεταξύ  της άνω  εταιρείας – «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» και  της  εταιρείας μας  – «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε», η  οποία ωστόσο  ουδέποτε στην πραγματικότητα συνήφθη, και  στην καταβολή   ποσού  3.000.000€  δήθεν  ως  προκαταβολή  για  την οικεία ανύπαρκτη σύμβαση υπεργολαβίας, σε συνδυασμό  με   την αποσιώπηση  της περιγραφόμενης  στην άνω έγκλησή μας μόνης  καταρτισθείσας αληθούς  συμφωνίας  σύστασης αφανούς  εταιρείας για  τη συμμετοχή στον διενεργηθέντα  το καλοκαίρι του  2016 διαγωνισμό για  τις  τηλεοπτικές άδειες και  στις  οποίες  (ψευδείς παραστάσεις) εν γνώσει  τους προέβησαν με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους και συγκεκριμένα,  την  απόκτηση δια αθέμιτων μέσων  και  επί τη βάσει ενός  όλως ψευδούς  ιστορικού ενός εκτελεστού τίτλου – δικαστικής απόφασης  ελληνικού  δικαστηρίου και την συνακόλουθη βάσει αυτής (της  δικαστικής  απόφασης)  επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης  σε βάρος  της  εταιρείας  μας  για  ποσό € 3.000.000 πλέον  τόκων και  εξόδων∙

β) η  για  τις  ανάγκες υλοποίησης του άνω  υπό α)  εγκληματικού σχεδίου  τελεσθείσα ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου ψευδορκία του γ΄ των εγκαλουμένων – Fouad Khoury (Φουάντ Χούρυ) και  η  συμμετοχή – άμεση συνέργεια  του  τελευταίου  στην κατά τα  ως άνω κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα απάτη  επί δικαστηρίω∙

γ) η  συμμετοχή (ηθική αυτουργία  και συνέργεια) των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας του α.ν. 89/1967 με  την επωνυμία «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL» (α΄ εγκαλούμενοι) και του Samer Khoury – Σάμερ Χούρυ  (β΄ εγκαλούμενου), στη διάπραξη  των ανωτέρω ποινικών αδικημάτων.  

 

 

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2.1. Ως  προς το νομικό δε  σκέλος  της παρούσας υπόθεσης, πέραν των αναφερόμενων στο Κεφάλαιο ΙΙ. της  άνω  έγκλησής μας, επαγόμαστε  τα  ακόλουθα. 

2.2. Όπως  παγίως  γίνεται δεκτό:

  α) απάτη κατά  το άρθρο 386 ΠΚ μπορεί να  τελεσθεί και με  την παραπλάνηση του δικαστή που δικάζει σε πολιτική  δίκη, όταν  υποβληθεί σε  αυτόν ψευδής  ισχυρισμός και ταυτόχρονα  υποστηριχθεί  με  την εν γνώσει προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων  γνήσιων μεν, αλλά  ψευδών κατά περιεχόμενο, από τα  οποία παραπλανήθηκε ο δικαστής και  εξέδωσε απόφαση που  έχει ως συνέπεια την επέλευση βλάβης  στην περιουσία  του αντιδίκου (Οράτε Μαργαρίτη, Ερμηνεία ΠΚ, έκδ. 2020, σελ. 1224, αρ. 56)∙ 

β)  η απάτη στο δικαστήριο μπορεί να  τελεσθεί και με παρασιώπηση αληθούς περιστατικού, όταν αυτή μπορεί να  παραπλανήσει το δικαστήριο στην έκδοση δυσμενούς για  τον αντίδικο απόφασης που θα  του προξενήσει περιουσιακή βλάβη, που θα  αποφευγόταν αν ο διάδικος, δικηγόρος κλπ. τηρούντες  τις εκ του άρθρου 116 ΚΠολΔ υποχρεώσεις τους, ανακοίνωναν στο δικαστήριο το σημαντικό  για  την υπόθεση περιστατικό (Οράτε Μαργαρίτη, Ερμηνεία ΠΚ, έκδ. 2020, σελ. 1225, αρ. 58)∙ 

γ)  η πράξη τελείται και με  ψευδείς καταθέσεις  ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου ή και  ενώπιον διαιτητή (Μπουρόπουλος, άρ. 386 σ. 81, ΑΠ 343/61 ΠΧ ΙΒ, σελ. 24), ακόμη και αλλοδαπού (ΑΠ 64/86 ΠΧ ΛΣΤ  466) (Οράτε Μαργαρίτη, Ερμηνεία ΠΚ, έκδ. 2020, σελ. 1225, αρ. 59). 

δ) Σύμφωνα με το άρθρο 8 εδ. ε΄ του ΚΠΔ, οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς, ανεξάρτητα από τους νόμους του τόπου τέλεσης για πράξεις που τελέστηκαν στην αλλοδαπή, μεταξύ των οποίων και η περ. 3 της παρ. 1 του ως άνω άρθρου, δηλαδή η ψευδορκία (ψευδής κατάθεση) που εκκρεμεί στις ελληνικές αρχές, ως εν προκειμένω. Επομένως δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 6 παρ. 3 του ΚΠΔ, όπου προκειμένου περί πλημμελημάτων απαιτείτο έγκληση, ακόμα και αν το αδίκημα διώκεται στην Ελλάδα αυτεπαγγέλτως. Το αδίκημα της ψευδορκίας συμπεριλαμβάνεται στον numerus clausus των εγκλημάτων του άρθρου 8 ΚΠΔ, δια των οποίων προσβάλλονται οικουμενικά έννομα αγαθά, οπόταν διώκονται ΧΩΡΙΣ τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 ΚΠΔ. Ειδικότερα, η ψευδής κατάθεση μπορεί να δοθεί και σε αλλοδαπή αρχή, αρκεί να αφορά πολιτική ή ποινική κλπ. διαδικασία στην ημεδαπή. (Μπουρόπουλος,  σρλ.  22, ΣυμβΠλημΙωαν 205/2004). 

Τονίζουμε  δε ότι στην προκειμένη περίπτωση η ένορκη κατάθεση του  Fouad Khoury (Φουάντ Χούρυ),  (γ’ εγκαλούμενου) εδόθη στα πλαίσια του ως άνω εγκληματικού σχεδιασμού που είχε ως τελικό στόχο την εξαπάτηση του Έλληνα Δικαστή, κατά τη δικάσιμο της 1/7/2020, δια της απόφασης του οποίου «ευελπιστούν» να εισπράξουν από την εταιρεία μας παρανόμως το ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ, αν και κάλλιστα γνωρίζουν ότι επουδενί τους οφείλουμε. 

 

2.3. Επιπλέον και κατά το Βούλευμα 438/2018 ΕφΘεσσ: 

«Περαιτέρω κατά την διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του ΠΚ ορίζεται ότι  «Όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον  σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων  τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών» Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την θεμελίωση του εγκλήματος της απάτης απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: α) σκοπός του δράστη να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί και η επέλευση του περιουσιακού οφέλους, β) με γνώση του δράστη παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση των αληθινών γεγονότων (υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα) από την οποία ως παραγωγό αιτία παραπλανήθηκε κάποιος,  και γ) βλάβη ξένης περιουσίας η οποία πρέπει να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη. Οι ψευδείς παραστάσεις ή η απόκρυψη ή παρασιώπηση των αληθινών γεγονότων   του δράστη  με την πλάνη του παθόντα πρέπει να τελούν σε σχέση αμεσότητας και αναγκαιότητας. Αμεσότητα υφίσταται όταν μεταξύ  των ψευδών παραστάσεων και της πλάνης του παθόντα δεν παρεμβάλλεται και δεν μεσολαβεί άλλος αιτιώδης παράγοντας. Αναγκαιότητα υφίσταται όταν  η πλάνη υπήρξε το αποτέλεσμα των ψευδών παραστάσεων του δράστη. Οι ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψη ή παρασιώπηση  των αληθινών γεγονότων  πρέπει να ήταν η μόνη αιτία που οδήγησαν στην παραπλάνηση του παθόντα.  (βλ., ΑΠ  985/2000,  Πράξη λόγ. του ΠΔ 2000 και Παρατηρήσεις καθηγητή Γ. Σιλίκου σελ 323  επ. ΑΠ 66/2007, ΑΠ 411/2007, ΑΠ 72/2007, ΑΠ 747/2008, ΑΠ 761/2012, ΑΠ 171/2012  Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ). Για την συγκρότηση του εγκλήματος της απάτης δεν απαιτείται ταυτότητα του παραπλανώμενου  και του βλαπτομένου προσώπου, με αποτέλεσμα το  έγκλημα της απάτης να  πραγματώνεται και ενώπιον του Πολιτικού Δικαστηρίου με την παράσταση ή προσαγωγή ενώπιον του Δικαστή ψευδών ή πλαστών  αποδεικτικών στοιχείων  εν γνώσει του προσκομίζοντος αυτά. Ο Δικαστής παραπλανώμενος με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία πρέπει να εκδώσει ευνοϊκή για τον κατηγορούμενο απόφαση, προσπορίζοντας έτσι σ΄ αυτόν παράνομη περιουσιακή ωφέλεια και βλάπτοντας αντίστοιχα την περιουσία του αντιδίκου του κατηγορουμένου ή τρίτων. Το έγκλημα της απάτης ενώπιον Δικαστηρίου πραγματώνεται με την προσαγωγή ή επίκληση ψευδών αποδεικτικών μέσων, τα οποία λήφθηκαν υπόψη του Δικαστή και εκδόθηκε οριστική απόφαση προς βλάβη των περιουσιακών συμφερόντων του διαδίκου  του κατηγορουμένου. Η περιουσιακή βλάβη συνίσταται  στην μείωση της περιουσίας του διαδίκου του κατηγορουμένου. Το έγκλημα της απάτης ενώπιον Δικαστηρίου θεωρείται τετελεσμένο  με την έκδοση οριστικής αποφάσεως  με την οποία επιδικάζεται περιουσιακό στοιχείο του διαδίκου του κατηγορουμένου υπέρ αυτού. Χρόνος τελέσεως  του εγκλήματος της απάτης ενώπιον Δικαστηρίου είναι ο χρόνος  υποβολής των πλαστών ή αναληθών  αποδεικτικών στοιχείων προς υποστήριξη των αναληθών  ή εικονικών ισχυρισμών  και είναι αδιάφορο  πότε επήλθε η  βλάβη στην περιουσία  του παθόντος (ΑΠ 991/2010, ΑΠ 245/2011, ΑΠ 318/2011, ΑΠ 378/2012, ΑΠ 852/2012, ΑΠ 28/2013, ΑΠ 602/2013, ΑΠ 303/2013 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ)  Στην τακτική ή εκούσια διαδικασία  οι αναληθείς ισχυρισμοί πρέπει να υποστηρίζονται και από πλαστά ή αναληθή ή  εικονικά αποδεικτικά στοιχεία, στα οποία να στηρίχθηκε ο Δικαστής και να εξέδωσε ευνοϊκή για τον  κατηγορούμενο απόφαση. Στην περίπτωση που αγωγικό αίτημα  δεν στηρίζεται στον νόμο  και δεν συνοδεύεται τούτο με πλαστά  ή αναληθή αποδεικτικά μέσα δεν θεμελιώνεται  το έγκλημα της απάτης ενώπιον του Δικαστηρίου, αφού για την κρίση  του αιτήματος αποκλειστικά αρμόδιος είναι  ο δικάζων Δικαστής και όχι ο συνήγορος του ενάγοντος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να  προσκομίσει αποδεικτικά μέσα  αληθή προς παροχή βοηθείας στον Δικαστή για ορθή και δίκαια κρίση. Το νόμιμο του αιτήματος κρίνεται από τον Δικαστή. Στην περίπτωση της απάτης ενώπιον Δικαστηρίου πρέπει ο Δικαστής  να στηρίχθηκε στα προσκομισθέντα  αποδεικτικά μέσα, που να αποδείχθηκαν αναληθή  και να εξέδωσε την απόφαση στηριζόμενος σ’  αυτά βλάπτοντας έτσι τα συμφέροντα του αντιδίκου του κατηγορουμένου. (ΑΠ 75/99, ΑΠ 145/2006, ΑΠ 411/2007, ΑΠ 1716/2009, ΑΠ 991/2010, ΑΠ 378/2012, ΑΠ 303/2013, ΑΠ 1447/2017, ΑΠ 70/2017, ΑΠ 251/2017, ΑΠ 415/2017 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ).» 

 

 

ΙΙΙ. ΟΥΣΙΩΔΗ ΕΡΕΥΝΗΤΕΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ 

 3.1. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω και  για  τις ανάγκες ανάδειξης  της αλήθειας θα  πρέπει να αναζητηθούν  και να προσκομιστούν τα κατωτέρω: 

 3.1.1.] Η Κύρια Σύμβαση Εργολαβίας (“MAIN CONTRACT”), την οποία φέρεται να  έχει  καταρτίσει ο Εργοδότης του άνω έργου του Al Zahia City Center  με  Εργολάβο την «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» για  την εκτέλεση του εν λόγω έργου του Al Zahia City Center και δη όλων των εργασιών αυτού (“all the works”).

Ειδικότερα, σύμφωνα  με  την από 22.08.2016 εικονική σύμβαση για  την υποτιθέμενη  υπεργολαβία προς  την εταιρεία μας [Σχετικό 3.], η «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC»  δηλώνει ότι είναι ανάδοχος όλων των εργασιών  [«The CONTRACTOR has been awarded all the  works (hereinafter called the “WORKS”)»] που  σχετίζονται με  το Project του Al Zahia City Center στα Ηνωμένα  Αραβικά Εμιράτα  και ότι μάλιστα  υπάρχει η Κύρια Σύμβαση Εργολαβίας  (Defined Term: “MAIN CONTRACT”), η οποία πιστοποιεί την ανάθεση της  εκτέλεσης όλου του έργου του  Al Zahia City Center στην «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC», σε μέρος  του  οποίου (έργου) και δη αυτό των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, αφορά  η  άνω από 22.08.2016 εικονική  σύμβαση υπεργολαβίας [Σχετικό 3.]. 

Συνεπώς, είναι ουσιώδες στοιχείο να αναζητηθεί και να προσκομιστεί  στο πλαίσιο  της προκαταρκτικής εξέτασης  η αναφερόμενη στην  άνω από 22.08.2016 εικονική σύμβαση [Σχετικό 3.], Κύρια Σύμβαση Εργολαβίας (“MAIN CONTRACT”), την οποία  επικαλείται εγγράφως η «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» μετά της Προκήρυξης, βάσει της οποίας  της έγινε η οικεία ανάθεση, καθώς  από  τον συνδυασμό των εν λόγω εγγράφων θα  διαγνωστεί:

– αν η «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» όντως ανέλαβε το  2016  την εκτέλεση του έργου του Al Zahia City Center και δη του συνόλου  αυτού, ως  η ίδια  δηλώνει στην άνω από 22.08.2016 σύμβαση, και άρα και  του αντιστοιχούντος στις ηλεκτρομηχανολογικές  εργασίες μέρους αυτού, το οποίο θα  ανέθετε  δήθεν υπεργολαβικά  στην εταιρεία μας∙ και

– αν σε κάθε περίπτωση επιτρέπονταν  οι υπεργολαβίες και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις και υπό ποια διαδικασία. 

Και τούτο, επειδή, θα προκαλούσε τουλάχιστον τον γέλωτα, το ενδεχόμενο της αποκάλυψης του πρωτοφανούς στα κατασκευαστικά χρονικά επιτεύγματος των εγκαλουμένων, να επικαλούνται υπεργολαβίες που είτε συμβατικά δεν επιτρέπονται, είτε, ακόμη χειρότερα, στερούνται υποκείμενων συμβάσεων εργολαβίας, καθόσον είναι τοις πάσι γνωστό ότι δεν μπορεί να υπάρχει σύμβαση υπεργολαβίας, αν πρώτα δεν υπάρχει η αντίστοιχη σύμβαση εργολαβίας, αφού, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, αλλά και της κοινής λογικής,  η ιδιότητα του υπεργολάβου προϋποθέτει προεχόντως την ύπαρξη εργολάβου.    

Μάλιστα, στον όρο 6. της άνω από 22.08.2016  εικονικής σύμβασης περί υποτιθέμενης  υπεργολαβίας  [Σχετικό 3.] αναφέρεται ότι η οικεία  σύμβαση υπεργολαβίας θα  είναι on back to back basis σε  σχέση με  την Κύρια Σύμβαση Εργολαβίας (“MAIN CONTRACT”), ήτοι θα μετακυλίονται στην εταιρεία μας  (back to back) όλες οι υποχρεώσεις  που απορρέουν  από αυτήν αναφορικά με το μέρος  την ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. 

 

3.1.2.] Τα νομιμοποιητικά έγγραφα της «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC», από τα  οποία προκύπτει ότι  κατά τον Αύγουστο του 2016 νόμιμος  εκπρόσωπος  της εν λόγω εταιρείας για  την κατάρτιση συμβάσεων περί υπεργολαβίας, ως είναι και η από 22.08.2016 εικονική σύμβαση για  την υποτιθέμενη  υπεργολαβία προς  την εταιρεία μας [Σχετικό 3.],  είναι ο υπογράφων την άνω από 22.08.2016 σύμβαση [Σχετικό 3.], Walid Salman (Ουαλίντ  Σαλμάν). 

 

3.2. Πλέον δε  των ανωτέρω, κρίνουμε ευσεβάστως ότι οι εγκαλούμενοι και οι μάρτυρες που θα  εξεταστούν θα πρέπει να  ερωτηθούν και να  δώσουν απαντήσεις στα  κάτωθι ευλόγως  γεννώμενα  ερωτήματα, τα  οποία θα  φωτίσουν  την αλήθεια: 

3.2.1.] Ειδικότερα, ουσιώδη για  τη διάγνωση  της αλήθειας τυγχάνουν τα  κάτωθι ερωτήματα που  εύλογα  γεννώνται με  αφορμή  την άνω  από 22.08.2016 σύμβαση [Σχετικό 3.]: 

Ι. Πως εξηγείται ότι η «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» κατέβαλε  στην εταιρεία μας  το ποσό των 3.000.000€  ως προκαταβολή για  υποτιθέμενη  υπεργολαβία,  αφ’ ης στιγμής η ίδια συνομολογεί και αναφέρει  ρητά  στην άνω από 22.08.2016 σύμβαση [Σχετικό 3.] ότι  το αντικείμενο του έργου δεν έχει καν οριστικοποιηθεί λόγω του ότι τόσο το έργο σχεδίασης, όσο και οι λοιπές δράσεις, είναι ακόμη σε εξέλιξη: 

“WHEREAS the  detailed scope of  work is not finalized due  to ongoing design work and other activities”  

 

ΙΙ. Πως εξηγείται ότι η «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» κατέβαλε  στην εταιρεία μας  το ποσό των 3.000.000€  ως προκαταβολή για  υποτιθέμενη μελλοντική σύμβαση  υπεργολαβίας,  η  οποία (σύμβαση υπεργολαβίας) καν δεν συνήφθη  οριστικώς με  την εν λόγω από 22.08.2016 σύμβαση [Σχετικό 3.], αφού σε αυτήν (τη σύμβαση) αναφέρεται:

i) ότι ο Εργολάβος («AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC») σκοπεύει να  αναθέσει στο μέλλον υπεργολαβικά στον Υπεργολάβο (την εταιρεία μας) τις  ηλεκτρομηχανολογικές  εργασίες του άνω έργου∙ 

ii)  ότι  σε  14 ημέρες  από  την κατάρτισή  της άνω  από 22.08.2016 σύμβασης [Σχετικό 3.],  ο Εργολάβος («AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC»)  θα  παραδώσει  στον  Υπεργολάβο, ήτοι  στην εταιρεία μας, όλα τα  έγγραφα και  τις πληροφορίες που θα είναι διαθέσιμες αναφορικά με  τις  εργασίες της  υπεργολαβίας∙ 

iii) ότι βάσει αυτών  των εγγράφων και  των πληροφοριών που ΘΑ παραδώσει  ο Εργολάβος («AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC») στον  Υπεργολάβο, ήτοι στην  εταιρεία μας, η  εταιρεία μας  ΘΑ συντάξει  την προσφορά  της,  εντός  3  μηνών από  την ημερομηνία  κατάρτισης  της άνω από 22.08.2026 σύμβασης (οράτε  για όλα  τα  ανωτέρω τους  όρους  1. και 2. της άνω  από 22.08.2016 σύμβασης [Σχετικό 3.])∙

iv) ότι  αφού γίνουν όλα  τα  ανωτέρω, ο Εργολάβος («AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC») ΘΑ  μελετήσει την προσφορά που ΘΑ  της παραδώσει εντός 3 μηνών από  την άνω από 22.08.2016 σύμβαση ο  Υπεργολάβος, ήτοι η  εταιρεία μας, ΘΑ  διαπραγματευτεί  επ’ αυτής και ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΘΑ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ (οράτε όρο 3. της άνω  από 22.08.2016 σύμβασης [Σχετικό 3.]). 

 

 

ΙΙΙ. Πως εξηγείται ότι η «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» κατέβαλε  στην εταιρεία μας  το ποσό των 3.000.000€  ως προκαταβολή για  υποτιθέμενη μελλοντική σύμβαση  υπεργολαβίας, αφ’ ης  στιγμής ο Samer Khoury  συνάντησε  για  πρώτη φορά  τον Χρήστο Καλογρίτσα, στο σκάφος  του  πρώτου  στην Ερμιόνη, λίγες μόλις  ημέρες πριν, ήτοι  εντός του μηνός  Αυγούστου! 

 

Αφ’ ης στιγμής λοιπόν η «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» επιμένει δίχως κανένα  νομικό και ηθικό φραγμό να  επικαλείται ενώπιον Δικαστηρίων της αλλοδαπής και  της ημεδαπής ότι η  άνω από 22.08.2016 σύμβαση περί υποτιθέμενης υπεργολαβίας [Σχετικό 3.] είναι έγκυρη και πραγματική, θα  πρέπει οι εγκαλούμενοι, αλλά και οι μάρτυρες που θα  εξεταστούν,   να  δώσουν απαντήσεις  στα άνω ερωτήματα, καθώς  δεν αντέχει στην κοινή λογική μία  εταιρεία και δη  του κύρους του Ομίλου  της CCC, στον οποίο εντάσσεται η «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC», να καταβάλει στην εταιρεία μας, ήτοι σε μία εταιρεία άγνωστη για  εκείνη, με  την οποία ουδέποτε είχε προηγουμένως  συνεργαστεί,  το υψηλό ποσό  των 3.000.000€, για μία σύμβαση υπεργολαβίας που ΘΑ καταρτιστεί στο μέλλον, και δη για αντικείμενο υπεργολαβίας που ΘΑ περιγραφεί και οριστικοποιηθεί στο μέλλον,  και μάλιστα βάσει σχεδίων και πληροφοριών που ΘΑ παραδοθούν στο μέλλον από την Εργολάβο – «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» στην Υπεργολάβο – εταιρεία μας και βάσει των οποίων  η  εταιρεία μας ΘΑ συντάξει στο μέλλον και δη εντός  3 μηνών από  την κατάρτιση  της  εν λόγω από 22.08.2016 σύμβασης  την προσφορά  της, επί  της οποίας (προσφοράς) τα μέρη ΘΑ  διαπραγματευτούν στο μέλλον και βάσει αυτών των διαπραγματεύσεων ΘΑ καταρτιστεί στο μέλλον η οριστική σύμβαση Υπεργολαβίας.   

Προκύπτει λοιπόν από το ίδιο το περιεχόμενο  της άνω από 22.08.2016  σύμβασης [Σχετικό 3.] το  εικονικό αυτής, καθώς καμία εταιρεία και δη  της  εμβέλειας της «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» δεν δίδει σε μία  άγνωστη εταιρεία ποσό 3.000.000 € χωρίς καν να υπάρχει σύμβαση υπεργολαβίας, χωρίς να  υπάρχει περιγραφή  του αντικειμένου  του έργου και δη με πλήρεις αναλυτικές  τεχνικές προδιαγραφές  αυτού, ως παγίως διεθνώς είθισται σε  συμβάσεις  εργολαβίας, και δη τέτοιου εξειδικευμένου και υψηλής  αξίας  αντικειμένου (Al Zahia City Center), και ως  άλλωστε και η κοινή λογική  επιβάλλει, και χωρίς επίσης να  υπάρχει εμπράγματη ή  ενοχική εξασφάλιση για  την αξίωση απόδοσης του εν λόγω ποσού εκατομμυρίων ευρώ, για την περίπτωση που  εν τέλει δεν πραγματοποιηθεί   οτιδήποτε  από όλα  τα ανωτέρω, τα  οποία  όρισαν τα  μέρη ότι ΘΑ λάβουν χώρα στο μέλλον και εν γένει για  την περίπτωση που δεν ΘΑ καταρτιστεί η οικεία (ανύπαρκτη στην πραγματικότητα) σύμβαση υπεργολαβίας ή ακόμη και αν  αυτή συναφθεί, για  την περίπτωση που αυτή δεν θα εκτελεστεί. 

Εξάλλου, το  εικονικό  της ανωτέρω σύμβασης περί “υπεργολαβίας”  πλήρως ενισχύεται και από τα  κάτωθι χωρία  της άνω  υπ’ αριθμόν  23540/ΑΥΖ Διαιτητικής Απόφασης [Σχετικό 2.]: 

 

«6.2. Κατάρτιση της Συμφωνίας μεταξύ των Μερών 

77. Κατόπιν των συζητήσεων αυτών μεταξύ των εκπροσώπων της εταιρείας «Τοξότης» και του ομίλου «CCC Group», ο κ. Σαμέρ Χούρυ (Samer Khoury) έδωσε εντολή στον κ. Φουάντ Χούρι (Fouad Khouri) (Αντιπρόεδρος, Χρηματοδότηση. Ταμείο Επενδύσεις και Ασφάλιση, όμιλος (CCC Group) και τον κ. Σεβάγκ Πανοσσιάν (Sevag Panossian) (Δικηγόρος ομίλου CCC Group) να συντάξουν σχέδιο συμφωνίας και να διαπραγματευτούν τους όρους με τον Δρ. Κυριάκο Τόμπρα (οικονομικός σύμβουλος, εταιρεία Τοξότης) [Δήλωση Μάρτυρα του· κ. Φουάντ Χούρυ (Fouad Khouri) (Σχετικό C-12)].

78. Την 27η Αυγούστου 2016, ο Dr. Κυριάκος Τόμπρας έστειλε τα  πλήρη στοιχεία της  εταιρείας Τοξότης, περιλαμβανόμενης της διεύθυνσης της έδρας της και της νόμιμης διεύθυνσής της, του ΑΦΜ, του ονόματος και της διεύθυνσης του νόμιμου εκπροσώπου και των τραπεζικών στοιχείων αυτής στον κ. Φουάντ Χούρυ (Fouad Khoury) (Σχετικό C-14).

79. Την 28η Αυγούστου 2016, ο κ. Φουάντ Χούρυ απέστειλε σχέδιο συμφωνίας στον Δρ. Κυριάκο Τόμπρα και ζήτησε τα σχόλιά του. Ο όρος 4 του σχεδίου συμφωνίας προέβλεπε ότι «Η ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ θα παρέχει στον ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ το ποσό των τριών εκατομμυρίων ΕΥΡΩ (εφεξής στο παρόν καλείται «ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ») εντός 7 ημερών αφότου ο ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ παρέχει στην ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ άνευ  επιφυλάξεων τραπεζική εγγύηση για το εν λόγω ποσό από τράπεζα αποδεκτή από την ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ και σε μορφή αποδεκτή από  την ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ, ως προκαταβολή για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ» (Σχετικό C-14).

80. Την ίδια ημέρα, ο Δρ. Κυριάκος Τόμπρας απάντησε εγγράφως στον κ. Φουάντ Χούρυ (Fouad Choury) δηλώνοντας ότι «η συμφωνία είναι εντάξει. Για να εφαρμόσει η εταιρεία σας την πληρωμή στο άρθρο 4, πιστεύω ότι είναι καλύτερο, να αλλαχθεί ο όρος της εγγύησης της υπεργολάβου, ώστε να εκδίδεται εντός 7 ημερών από την είσπραξη της πληρωμής} αφού θα κάνετε την καταβολή το συντομότερο δυνατό, πριν από οποιαδήποτε εγγύηση υπεργολάβου». (Σχετικό C-14)

81. Ο κ. Φουάρντ Χούρυ (Fouad Choury)  προώθησε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κ. Σεβάγκ Πανοσσιάν (Sevag Panossian) και κοινοποίησε το μήνυμα στον κ. Σαμέρ Χούρυ (Samer Khoury),   ο οποίος απάντησε «Συμφωνώ. Κάντε την αλλαγή. Μετά στείλτε το στον Oυαλίντ να υπογράψει. Και να το στείλει πίσω σε σένα με e-mail». Ο κ. Σεβάγκ Πανοσσιάν (Sevag Panossian)  έγραψε και στον κ. Φουάντ Χούρυ και στον κ. Σαμέρ Χούρυ δηλώνοντας ότι «συνήθως παρέχουμε την προκαταβολή αφότου λάβουμε την τραπεζική εγγύηση. Εάν πληρώσουμε πριν να έχουμε την εγγύηση, δεν θα έχουμε καμία εξασφάλιση ότι θα παρέχουν την εγγύηση ή ότι η εγγύηση θα είναι από τράπεζα αποδεκτή από εμάς. Παρά ταύτα, αυτό είναι ένα εμπορικό ζήτημα το οποίo αφήνω σε σένα». Ο κ. Σαμέρ Χούρυ απάντησε σ’ αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: «Σε παρακαλώ προχώρησε. Εμπιστευόμαστε αυτούς τους τύπους. Χρειαζόμαστε τα μετρητά σήμερα».  

 

Πέραν των ανωτέρω, το πρόδηλα  εικονικό  της άνω από 22.08.2016 σύμβασης αναφορικά με υποτιθέμενη “υπεργολαβία” [Σχετικό 3], αποδεικνύεται και από την από 29.08.2016 εικονική τροποποίηση της  [Σχετικό 3α], στην οποία «συμφωνήθηκε»  δήθεν μεταξύ της «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» και  της  εταιρείας μας  ότι το ποσό  των 3.000.000€, το οποίο βάσει της άνω από 22.08.2016  σύμβασης [Σχετικό 3.] είχε  συμφωνηθεί  να καταβάλει η  «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC»  στην εταιρεία μας ως προκαταβολή  για  την άνω υποτιθέμενη  “υπεργολαβία”, θα  καταβαλλόταν  αντί  της «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC»  από έτερο νομικό πρόσωπο, ήτοι από  την εταιρεία “CONSOLIDATED CONSTRUCTING ENGINEERING AND PROCUREMENT CO SAL (“CCEP”)”, ομοίως  του αυτού Ομίλου της CCC, η οποία [“CONSOLIDATED CONSTRUCTING ENGINEERING AND PROCUREMENT CO SAL (“CCEP”)”] ΚΑΝ  ΔΕΝ ΣΥΜΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟ 29.08.2016 τροποποιητική   σύμβαση [Σχετικό 3α.], με  την οποία συμφωνήθηκε  η από μέρους  της ίδιας (καίτοι μη συμβληθείσας) ανάληψη  της  υποχρέωσης για  την καταβολή του  υψηλότατου ποσού των € 3.000.000. 

 

 IV. Πως εξηγείται ότι η «AL GHANDI & CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COMPANY LLC» κατέβαλε  στην εταιρεία μας  το ποσό των 3.000.000€  ως προκαταβολή για  υποτιθέμενη  υπεργολαβία,  χωρίς να  προηγηθεί οιοσδήποτε  μειοδοτικός  διαγωνισμός και χωρίς να προσκομιστεί από την εταιρεία μας και κατ’ επέκταση χωρίς να  ελεγχθεί,  οιοδήποτε  στοιχείο, από το οποίο να μπορεί να  αποδειχθεί ότι η εταιρεία μας πληροί  τις  ουσιαστικές και τυπικές τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις  για  την εκτέλεση ενός έργου αξίας 45.000.000 ευρώ (!) [οράτε όρο 2. της άνω  από 22.08.2016 σύμβασης [Σχετικό 3.]), για  το οποίο μάλιστα μας  δόθηκε προκαταβολή ποσού 3.000.000€. 

 

 

3.2.2.] Περαιτέρω, ομοίως ουσιώδη για  τη διάγνωση  της αλήθειας τυγχάνουν τα  κάτωθι ερωτήματα που  εύλογα  γεννώνται με  αφορμή  τα  ενδεικτικώς προσκομισθέντα δια της  άνω  εγκλήσεώς μας  ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) [Σχετικά: 6α –  6στ]. Ειδικότερα: 

I.  – Για  ποιόν λόγο εστάλη στο ανώτατο οικονομικό στέλεχος –  Διευθυντή Λογιστηρίου της «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL», κ. Αντώνιο Λιανό, με  το από 27.08.2016 mail  [Σχετικό 6α] το  σχέδιο  της Εγγυητικής Επιστολής  πληρωτέας σε  πρώτη ζήτηση για  την συμμετοχή  στον άνω διενεργηθέντα το καλοκαίρι του 2016 Διαγωνισμό  για  την κατακύρωση άδειας παρόχου εκπομπών   εθνικής  εμβέλειας; 

-Για ποιόν λόγο η «CCC – CONSOLIDATED CONTRACTORS GROUP SAL»  έγινε αποδέκτης  αυτού  του ηλεκτρονικού μηνύματος την 27.08.2016, ήτοι δύο μέρες  πριν από  την από 29.08.2016 εκταμίευση και καταβολή  από  το άνω μέλος  του Ομίλου  της – “CONSOLIDATED CONSTRUCTING ENGINEERING AND PROCUREMENT CO SAL (“CCEP”)”  προς  την εταιρεία μας του ποσού  των 3.000.000€, το οποίο  χρησιμοποιήθηκε ακριβώς  για  την έκδοση  της άνω Εγγυητικής  Επιστολής, το σχέδιο της  οποίας της είχε  σταλεί για  επεξεργασία; 

– Τι λόγο είχε η CCC επί  της  εν λόγω Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον άνω Διαγωνισμό, αν όχι  την αφανή  συμμετοχή  της στον εν λόγω  Διαγωνισμό για  τις  τηλεοπτικές άδειες, στο πλαίσιο  διενέργειας  του  οποίου αυτή (η ΕΕ)  εκδόθηκε και υποβλήθηκε; 

 

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει