Νέες Διοικήσεις στον Σύνδεσμο Ηλεκτρολόγων Μαγνησίας και στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας

Πρόεδροι ο Σεραφείμ Μαουσίδης και ο Απόστολος Μαϊτιανός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ τις ανακοινώσεις, όπως έφτασαν στο e-Volos.gr:

Μετά τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου Εργοδηγών Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων και Συντηρητών Καυστήρων Νομού Μαγνησίας, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 3 Μαΐου και κατόπιν συγκρότησης σε σώμα των εκλεγμένων μελών, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου αποτελείται από παλαιά και καινούργια πρόσωπα με πολύ όρεξη για δουλειά.

Η πλήρης σύνθεση της νέας Διοίκησης είναι:

Πρόεδρος: Μαουσίδης Σεραφείμ
Αντιπρόεδρος: Θώμος Γεώργιος Πανταζής
Γενικός Γραμματέας: Τσίρος Δημήτριος
Ταμίας Κοντογιάννης: Δημήτριος Απόστολος

Μέλη:
Γκάγκας Γεώργιος
Μαϊτιανός Απόστολος
Πρεμέτης Παύλος

Αντιπρόσωποι για την ΠΟΣΕΗ και την ΟΕΒΕΜ εκλέχτηκαν οι Μαουσίδης Σεραφείμ, Γκάγκας Γεώργιος, Θώμος Γεώργιος Πανταζής και Τσίρος Νικόλαος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Μαουσίδης Σεραφείμ

Ο Γεν. Γραμματέας
Τσίρος Δημήτριος

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τις αρχαιρεσίες του Ταμείου Αλληλοβοηθείας που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 3 Μαΐου, εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μετά την συγκρότηση του σε Σώμα στις 10 Μαΐου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μαϊτιανός Απόστολος
Αντιπρόεδρος: Μαουσίδης Σεραφείμ
Γενικός Γραμματέας: Θώμος Γεώργιος Πανταζής
Ταμίας: Κοντογιάννης Δημήτριος

Μέλη:
Γκάγκας Γεώργιος
Πρεμέτης Παύλος
Κοντογιώργος Απόστολος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Μαϊτιανός Απόστολος

Ο Γεν. Γραμματέας
Θώμος Γεώργιος Πανταζής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει