Νέες ενστάσεις για τις αλλαγές στα ΑΕΙ

Έκκληση προς την υπουργό παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, να επιδιώξει, έστω και την ύστατη στιγμή, τη συναίνεση της πανεπιστημιακής κοινότητας για τη μεταρρύθμιση των ΑΕΙ, απευθύνουν οι πρυτανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «τα πανεπιστήμια χρειάζονται μεταρρύθμιση στην κατεύθυνση της βελτίωσης και της αναβάθμισης των ακαδημαϊκών τους λειτουργιών».

«Για να εμπεδωθεί, όμως, μια μεταρρύθμιση χρειάζονται πανεπιστήμια ανοικτά και σε πλήρη λειτουργία, καθώς και μια ακαδημαϊκή κοινότητα, που να επιδιώκει τη συγκεκριμένη αλλαγή. Καμία μεταρρύθμιση δε μπορεί να επιτύχει χωρίς τη συναίνεση και τη συμμετοχή αυτών που πρόκειται να την εφαρμόσουν», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ επαναλαμβάνουν ότι «η δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα πανεπιστήμια, με τη μείωση του τακτικού προϋπολογισμού τους κατά 50%, θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των ιδρυμάτων κατά τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά», ενώ δυσλειτουργίες αναμένεται να επιφέρουν και ορισμένες από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, εφόσον αυτό ψηφιστεί ως έχει.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για διατάξεις που αφορούν: α) στην κατάργηση θεμελιωδών ακαδημαϊκών μονάδων, β) στην επιβάρυνση του κόστους της λειτουργίας των ιδρυμάτων ως αποτέλεσμα της θεσμοθέτησης νέων και δαπανηρών οργάνων και διαδικασιών και γ) στην αμφισβήτηση ή και την παύση των νόμιμα εκλεγμένων ακαδημαϊκών αρχών.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει