Νέες παρεμβάσεις από την Π.Ε. Μαγνησίας

Γ. Καλτσογιάννης: Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την καθημερινότητα του πολίτη και την ασφάλεια των μεταφορών, αποτελούν για εμάς πρώτη προτεραιότητα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Επιχωμάτωση πραγματοποίησε το Τμήμα Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Μαγνησίας στην όχθη του χειμάρρου Βρύχωνα στα Κάτω Λεχώνια. Συγκεκριμένα έγινε επιχωμάτωση με υλικό από την κοίτη του χειμάρρου, για ανύψωση της στέψης του αναχώματος αντιπλημμυρικής προστασίας στο δεξιό πρανές κατά τη ροή του χειμάρρου. Η συγκεκριμένη παρέμβαση ζητήθηκε από τους παρόχθιους ιδιοκτήτες, διότι λόγω της χαμηλής στάθμης του αναχώματος, που είναι και δρόμος, δημιουργείται υπερχείλιση των ομβρίων προς τις ιδιοκτησίες τους με τις ανάλογες καταστροφικές συνέπειες για τις περιουσίες τους.

Επίσης συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού της κοίτης του χειμάρρου Κραυσίδωνα από τα φερτά υλικά, στο τμήμα του χειμάρρου που βρίσκεται στο ύψος του Πανεπιστημίου.

Εξάλλου ένα ακόμη σημαντικό έργο βρίσκεται στη φάση της δημοπράτησης. Πρόκειται για την αποκατάσταση του οδοφωτισμού στο οδικό δίκτυο της Μαγνησίας, στα σημεία όπου έχει διαπιστωθεί εκτεταμένη κλοπή καλωδίων ηλεκτροφωτισμού. Θα γίνει επανατοποθέτηση των απαραίτητων καλωδίων, αντικατάσταση των λαμπτήρων και των λοιπών φθαρμένων στοιχείων κάθε ιστού οδοφωτισμού και αποκατάσταση του φθαρμένου ή ελλιπούς εξοπλισμού των πίλλαρ, προκειμένου τα φώτα να παραδοθούν σε πλήρη και σωστή λειτουργία. Σήμερα ο οδοφωτισμός λειτουργεί με πολλές ελλείψεις, λόγω της κλοπής των καλωδίων και την έλλειψη ηλεκτρολογικών σχεδίων. Για το λόγο αυτό στη νέα εργολαβία τα φρεάτια στις βάσεις των πυλώνων θα σκεπασθούν με σκυρόδεμα για μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι κλοπής και θα υπάρχουν εγκεκριμένα ηλεκτρολογικά σχέδια.

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Καλτσογιάννης: «Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την καθημερινότητα του πολίτη και την ασφάλεια των μεταφορών, αποτελούν για εμάς πρώτη προτεραιότητα. Τα τεύχη δημοπράτησης που εγκρίθηκαν στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή για ασφαλτικά και τεχνικά έργα στο Νομό, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση και επισκευή των στηθαίων ασφαλείας που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες, τον καθαρισμό των νησίδων και πρανών αλλά και τον προγραμματιζόμενο οδοφωτισμό, εμπεδώνουν μεγαλύτερο αίσθημα ασφαλείας στους πολίτες κατά τη μετακίνησή τους».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει