Νέες συμβάσεις για έργα οδοποιίας στο πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου

Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου του Βόλου και της Νέας Ιωνίας, τόσο των κεντρικών αξόνων όσο και στις συνοικίες της πόλης, προβλέπεται να υλοποιηθούν το επόμενο δωδεκάμηνο. Πρόκειται για εργολαβίες, οι συμβάσεις των οποίων υπεγράφησαν σήμερα από το Δήμαρχο Βόλου κ.Πάνο Σκοτινιώτη και τους εκπροσώπους των αναδόχων εταιρειών. Το έργο της Δημοτικής Ενότητας Βόλου είναι συμβατικής δαπάνης 220.538,14 €, της δε Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας 64.268,05€.

Τα δυο έργα θα συμβάλουν ώστε να υπάρξει βελτίωση της ποιότητας και της οδικής ασφάλειας των οδών του πολεοδομικού συγκροτήματος, αφού προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες: ανακατασκευές τμημάτων οδών λόγω εκτεταμένων φθορών, αποκαταστάσεις σε σημεία του οδοστρώματος όπου έχει υποστεί τοπική φθορά, κατασκευές τμημάτων νέων οδών και τοποθέτηση ασφαλτοτάπητα όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, στο πλαίσιο των έργων θα υπάρξουν διαμορφώσεις και στρώσεις χωμάτινων οδών με υλικό 3Α ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή πρόσβαση σε περιοχές, οι οποίες δεν καλύπτονται από το Τεχνικό Πρόγραμμα της αγροτικής οδοποιίας. Εξάλλου θα υπάρξουν ιεραρχημένες παρεμβάσεις εκτός των οδών, οι οποίες θα αφορούν κατασκευές ρείθρων και κρασπέδων, διαμόρφωση πεζοδρομίων ιδιαίτερα σε κοινόχρηστους χώρους όπως πλατείες και δημόσια κτίρια αλλά και τμηματικές ανακατασκευές πεζοδρομίων σε σημεία που είναι ευθύνης του Δήμου και όχι των ιδιωτών και όπου ελλοχεύουν κίνδυνοι για την ασφαλή διάβαση των πεζών όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις δέντρων ή προεξοχών. Για την αντιμετώπιση θεμάτων ασφαλούς διάβασης, ιδιαίτερα των παιδιών, προβλέπεται σε ορισμένα σημεία να γίνει η τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων, όπως σε εισόδους σχολείων, δημοσίων κτιρίων και άλλα. Το έργο ολοκληρώνεται με την πρόβλεψη για πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων κυρίως σε μικρές παρόδους και αδιέξοδους οδούς στο κέντρο της πόλης. Όλες οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, εκτός από τα έκτακτα περιστατικά, είναι αποτέλεσμα προτεραιοτήτων που έχουν καταγραφεί σε συνεννόηση πριν από όλα με τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας.

Όπως είναι γνωστό στο οδόστρωμα παρεμβαίνουν αρκετοί φορείς εκτός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου, όπως είναι η ΔΕΥΑΜΒ, ο ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ), ο ΟΤΕ, το Φυσικό Αέριο. Καθίσταται λοιπόν επιτακτική η αναγκαιότητα σταθερού συντονισμού όλων αυτών των υπηρεσιών για την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση και ταλαιπωρία των χρηστών του δικτύου, αλλά και τη σωστή αποκατάσταση των παρεμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της υπηρεσίας σύσκεψη, για τη διεξοδική και ταχύτερη αντιμετώπιση θεμάτων συντονισμού μεταξύ του Δήμου και της ΔΕΥΑΜΒ. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φώτης Λαμπρινίδης, ο Δ/ντής Τ.Υ της ΔΕΥΑΜΒ κ. Δ. Κουτσιφέλης, ο Διευθυντής Τ.Υ Δήμου Βόλου κ. Γ. Γίδαρης και ο προϊσταμένος του Τμήματος Οδοποιίας κ. Α. Λουκιπούδης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει