Να θέσει τέρμα στα «χρυσά διαβατήρια» και τις «χρυσές βίζες» θέλει το Ευρωκοινοβούλιο!
Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022, 18:06

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Με Σχέδιο Έκθεσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, που ενέκρινε, πριν δύο ώρες, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, με 61 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους κατά και 5 αποχές, ζητείται να τεθεί φραγμός στην έκδοση «χρυσών διαβατηρίων» και να υιοθετηθούν ενιαίοι κανόνες στην ΕΕ, για τις «χρυσές βίζες».

Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να συζητήσουν και να ψηφίσουν επί της έκθεσης στην επόμενη σύνοδο ολομέλειας (7-10 Μαρτίου) και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, η Κομισιόν θα πρέπει να εκπονήσει νομοθετική πρόταση ή να αιτιολογήσει την απόφασή της, για να μην το πράξει.

Όπως αναφέρθηκε, τουλάχιστον 130.000 άτομα επωφελήθηκαν από τα καθεστώτα CBI και RBI στην ΕΕ μεταξύ 2011 και 2019, τα οποία απέφεραν έσοδα άνω των 21,8 δισ. ευρώ για τις σχετικές χώρες.

Τρία κράτη μέλη έχουν προγράμματα CBI: η Βουλγαρία (όπου η κυβέρνηση έχει υποβάλει σχέδιο νόμου για τον τερματισμό του προγράμματος), η Κύπρος (προς το παρόν διεκπεραιώνει μόνο αιτήσεις που υποβλήθηκαν πριν από τον Νοέμβριο του 2020) και η Μάλτα. Δώδεκα κράτη μέλη διαθέτουν καθεστώτα RBI, όλα με αποκλίνοντα ποσά και επιλογές επενδύσεων, καθώς και πρότυπα για τους ελέγχους και τις διαδικασίες

Στο Σχέδιο Έκθεσης τονίζεται ιδιαίτερα ότι:

Τα «χρυσά διαβατήρια» είναι απαράδεκτα από δεοντολογικής, νομικής και οικονομικής πλευράς και ενέχουν διάφορους σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια.

Οι «χρυσές βίζα» (ταξιδιωτικές θεωρήσεις) πρέπει να ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ και να συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Οι τρίτες χώρες οι πολίτες των οποίων έχουν πρόσβαση στην ΕΕ χωρίς βίζα θα πρέπει επίσης να τερματίσουν τα συστήματα «χρυσών διαβατηρίων» τους. 

Το σχέδιο έκθεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας περιέχει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με τα προγράμματα «υπηκοότητας/ διαμονής μέσω επενδύσεων».

Απαγόρευση των «χρυσών διαβατηρίων»

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι τα προγράμματα «ιθαγένειας μέσω επενδύσεων» (citizenship by investment / CBI), βάσει των οποίων οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να αποκτήσουν δικαιώματα ιθαγένειας ως αντάλλαγμα για επενδύσεις, είναι απαράδεκτα από δεοντολογική, νομική και οικονομική άποψη, ενώ ενέχουν πολλούς σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια. Τα λεγόμενα «χρυσά διαβατήρια» υπονομεύουν την ουσία της ιθαγένειας της ΕΕ και θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά, τονίζουν.

Το κείμενο ζητεί την επιβολή ενός ευμεγέθους τέλους της ΕΕ επί των σχετικών επενδύσεων, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ κατά τη σταδιακή κατάργηση των CBI, και επ’ αόριστον για τα προγράμματα «διαμονής μέσω επενδύσεων» (residence by investment / RBI), τις λεγόμενες «χρυσές θεωρήσεις».

Κανόνες για τις «χρυσές βίζα»

Σημειώνοντας τη διαφορά στη σοβαρότητα των κινδύνων που εγκυμονούν τα συστήματα «κατοικίας από επενδύσεις» (τα οποία παρέχουν το δικαίωμα διαμονής έναντι επενδύσεων) το σχέδιο έκθεσης ζητεί κοινούς κανόνες της ΕΕ για την εναρμόνιση των προτύπων και την ενίσχυση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής. Οι ευρωβουλευτές ζητούν:

-Αυστηρούς ελέγχους ιστορικού (μεταξύ άλλων όσον αφορά τα μέλη της οικογένειας και τις πηγές χρηματοδότησης), υποχρεωτικές αναζητήσεις στα συστήματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, καθώς και διαδικασίες ελέγχου σε τρίτες χώρες

-Υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τα κράτη μέλη

-Απαιτήσεις ελάχιστης φυσικής διαμονής (για τους αιτούντες) και ενεργού συμμετοχής, ποιότητας, προστιθέμενης αξίας και συμβολής στην οικονομία (για τις επενδύσεις τους).

Η εισηγήτρια Sophia in ‘t Veld (Renew, Ολλανδία) σχολίασε: «Η ιδιότητα του πολίτη και του κατοίκου της ΕΕ βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού που η Ένωση αντιπροσωπεύει: ελευθερία και δικαιώματα. Η ιθαγένεια είναι δικαίωμα και όχι εμπόρευμα που αγοράζεται και πωλείται. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πωλούν αυτά που θα έπρεπε να μπορεί να πωληθεί, εκμεταλλευόμενες τη φήμη της ΕΕ με σκοπό το κέρδος. Η κυνική τους δραστηριότητα θέτει σε κίνδυνο την κοινή μας ασφάλεια.»Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει