Ν. Οικονόμου: Επιστρέφουμε στον αντιδήμαρχο Στεφόπουλο τα ψεύδη και τις συκοφαντίες

«Δήλωση για τα Πρακτικά του Δ.Σ. Βόλου… σχετικά με τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του αντιδημάρχου Χ. Στεφόπουλου, στη 12η τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. Βόλου, για τα τέλη κοιμητηρίου Ν. Αγχιάλου»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Συνάδελφοι,
Επιστρέφουμε στον αντιδήμαρχο Χ. Στεφόπουλο τα ψεύδη και τις συκοφαντίες που εκστόμισε, με το γνωστό αγοραίο ύφος, κατά την έναρξη της 12ης τακτικής συνεδρίασης του οργάνου, στις 22 Μαΐου 2017, για τη δήθεν «κατάπτυστη» απόφαση της προηγούμενης δημοτικής αρχής, σύμφωνα με την οποία υποτίθεται ότι «ψήφισε αύξηση των τελών ταφής για το κοιμητήριο Ν. Αγχιάλου, ενώ για το 2014 και μόνο αποφάσισε τη μείωσή τους κατά 50%».

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, επικαλούμαστε τις επίσημες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Πριν τον «Καλλικράτη», το Δ.Σ. του πρώην Δήμου Ν. Αγχιάλου, με την αρ. 310/08-12-2004 απόφασή του, προέβλεπε ως τέλη του κοιμητηρίου Νέας Αγχιάλου:
⦁ 80 € για την ταφή
⦁ 80 € για την εκταφή και
⦁ από 20 € για κάθε χρόνο, από τον πρώτο χρόνο – δεν υπήρχε τριετία.
⦁ Συνεπώς, τα τέλη κοιμητηρίων για μια πενταετία ήταν: 80+80+100 (=20 Χ 5) = 260 €

2. Η παραπάνω απόφαση εφαρμόστηκε στο κοιμητήριο Ν. Αγχιάλου και κατά τα δύο πρώτα έτη του νέου «καλλικρατικού» Δήμου Βόλου, δηλαδή και το 2011 και το 2012 (αρ. 44/31-01-2012 απόφ. Δ.Σ. Βόλου).

3. Με την αρ. 812/07-12-2012 απόφασή του, το Δ.Σ. Βόλου προέβλεψε τα ακόλουθα για τα τέλη του κοιμητηρίου Ν. Αγχιάλου 2013:
⦁ 100 € για ταφή τριετούς διάρκειας
⦁ 60 € για την εκταφή
⦁ Και για παράταση ταφής με την επιθυμία των συγγενών:
⦁ 50 € για το 4ο έτος
⦁ 50 € για το 5ο έτος
⦁ 50 € για το 6ο έτος
⦁ Συνεπώς, με την απόφαση για τα τέλη του κοιμητηρίου Ν. Αγχιάλου 2013:
α) το σύνολο των τελών για μια πενταετία παρέμεινε το ίδιο με το αντίστοιχο του πρώην Δήμου Ν. Αγχιάλου, δηλαδή 260 €.
Ενώ, β) αν επιλεγόταν η εκταφή στην τριετία, τα τέλη μειώνονταν σε σχέση με τον πρώην Δήμο Ν. Αγχιάλου, από τα 220 € στα 160 €.

4. Με την αρ. 780/30-10-2013 απόφασή του, το Δ.Σ. Βόλου αποφάσισε για τα τέλη του κοιμητηρίου Ν. Αγχιάλου 2014 τη διατήρησή τους στα ίδια ακριβώς επίπεδα με αυτά που ίσχυαν το 2013.
⦁ Συνεπώς, τα τέλη του κοιμητηρίου Ν. Αγχιάλου για μια πενταετία παρέμειναν και το 2014 τα ίδια με τον πρώην Δήμο Ν. Αγχιάλου.

Συμπερασματικά, η προηγούμενη δημοτική αρχή ποτέ δεν αύξησε τα τέλη του κοιμητηρίου Ν. Αγχιάλου, αλλά ούτε και τα μείωσε, και μάλιστα, προεκλογικά, για το 2014, όπως ψευδώς ισχυρίστηκε ο αντιδήμαρχος.

Αντίθετα, η παρούσα δημοτική αρχή (με τις αρ. 749/10-11-2014, 695/02-11-2015, 776/23-11-2016 αποφάσεις Δ.Σ.) αύξησε τα τέλη παράτασης ταφής από 50 € στα 100 € για το 6ο έτος και κάθε έτος πέραν αυτού.

Για την «Επιλογή Ευθύνης – Πάμε Μπροστά»

Η δημοτική σύμβουλος – επικεφαλής
Αναστασία Οικονόμου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει