Ξεκινά η εκπόνηση του ΣΧΟΟΑΠ για το Τρίκερι μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Aγοραστό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ τη σχετική ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Υπεγράφη από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό η ανάθεση, μετά από το διεξαχθέντα διαγωνισμό, του ενταγμένου στο Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας έργου : «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ κοινότητας Τρικερίου Π.Ε. Μαγνησίας», προϋπολογισμού 146.491,65 ευρώ.

“Η ύπαρξη πολεοδομικού σχεδιασμού στην κοινότητα Τρικερίου καθιστά εφικτή πλέον την πραγματοποίηση οργανωμένων αναπλάσεων αλλά και των απαραίτητων έργων υποδομής. Το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει να λυθούν σοβαρά ζητήματα για τη βελτίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής”, τόνισε ο κ. Αγοραστός.

Το έργο αφορά στην εκπόνηση της μελέτης Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) της πρώην Κοινότητας Τρικερίου Π.Ε. Μαγνησίας, που πρόκειται να εκπονηθεί σε δυο στάδια: Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του δήμου και τη διατύπωση της κατ’ αρχήν πρότασης ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη λεπτομερή επεξεργασία του ΣΧΟΟΑΠ, με βάση την πρόταση η οποία θα προκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Επιπλέον της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ παραδίδεται η μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας καθώς και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων. Το ποσό της υπογραφείσας σύμβασης είναι 99.674,28 ευρώ και ανάδοχος του έργου είναι τα συμπράττοντα γραφεία Γ. Δεμιρίδης & Συνεργάτες Ε.Ε – δ.τ. Προβολική Ε.Ε – Γεωργουλά Αικατερίνη – Ράπτη Κων/να – Καραμανιώλας Δημήτριος – Ράπτη Αριστέα και Σγουρας Τριαντάφυλλος.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει