Ξεκινά η υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Κώστας Αγοραστός: «Συμμετέχουν 166 φορείς και ωφελούνται 2.500 άνεργοι, με προϋπολογισμό 8,5 εκατ. ευρώ»

Ξεκινά η υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ)

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καθώς εκδόθηκαν σήμερα οι αποφάσεις ένταξης από τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό. Συγκεκριμένα, μετά την ανακοίνωση στο τέλος Νοεμβρίου 2012 του πίνακα κατάταξης των προτάσεων ΤοπΣΑ που κατατέθηκαν και αξιολογήθηκαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον οποίο εγκρίθηκαν για ένταξη στο ΕΣΠΑ 31 Σχέδια ΤοπΣΑ υπό ισάριθμες Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Στα σχέδια αυτά με προϋπολογισμό 8,5 εκατ. ευρώ, συμμετέχουν 166 φορείς και ωφελούνται 2.500 άνεργοι σε όλη τη Θεσσαλία.

Ειδικότερα, έχουν πλέον ολοκληρωθεί τα παρακάτω βήματα:

  1. η αποστολή των σχετικών ενημερωτικών εγγράφων από τη Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις,
  2. οι ενέργειες των Συμπράξεων για επίσημη συγκρότησή τους,
  3. οι ενέργειες των Συμπράξεων για επικαιροποίηση των Σχεδίων και των προϋπολογισμών τους,
  4. η υποβολή των στοιχείων αυτών στη Διαχειριστική Αρχή για τήρηση των ενεργειών του Συστήματος Διαχείρισης ΕΣΠΑ ,
  5. ο έλεγχος στοιχείων και διαχειριστικές ενέργειες στο Ο.Π.Σ.,
  6. η έκδοση Βεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας του Ν.3614/07 στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις για την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων,
  7. η έκδοση Αποφάσεων Ένταξης των ΤοπΣΑ στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ΕΠΑΝΑΔ, με ενέργειες της Διαχειριστικής Αρχής Θεσσαλίας,

Οι Αποφάσεις Ένταξης κοινοποιούνται στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις, προκειμένου άμεσα να ξεκινήσει η υλοποίηση των Σχεδίων, με ωφελούμενους περίπου 2.500 άτομα. Η περίοδος υλοποίησής τους εκτείνεται έως την 31-12-2014.

Ο στόχος των ΤοπΣΑ είναι, οι ωφελούμενοι άνεργοι, αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε:

  • να ιδρύσουν επιχειρήσεις που θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
  • να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
  • να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

Δεδομένης της συμμετοχής πολλών φορέων στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις – Δικαιούχους των ΤοπΣΑ , της πολυπλοκότητας του συστήματος υλοποίησής τους , αλλά και των ιδιαιτεροτήτων στις διαχειριστικές ενέργειες που προβλέπονται στο Ε.Σ.Π.Α. και ειδικότερα στις δράσεις αυτού του τύπου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), η Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία με τις Συμπράξεις, προκειμένου έγκαιρα και χωρίς προβλήματα να υλοποιηθούν τα Σχέδια προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Παράλληλα, από πλευράς Αναπτυξιακών Συμπράξεων και συμμετεχόντων Φορέων σε αυτές, απαιτείται προσήλωση στην υλοποίηση του έργου, καθόσον στόχος είναι η πλήρης υλοποίησή τους χωρίς καμία καθυστέρηση.

Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρξει στο αμέσως προσεχές διάστημα συνάντηση εργασίας υπό τον περιφερειάρχη, για διευθετήσεις τυχόν ζητημάτων που προκύπτουν.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει