Οδηγίες Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς υπεύθυνους μεταφοράς ζώντων ζώων

Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας γίνεται γνωστό ότι από 13-14 Σεπτεμβρίου 2011 η υπηρεσία σε συνεργασία με την κτηνιατρική υπηρεσία της Δράμας, θα πραγματοποιήσουν στη Δράμα, την εκπαίδευση των υπευθύνων μεταφοράς ζώντων ζώων (οδηγών και συνοδηγών), σύμφωνα με τον Καν. 1/2005, μόνο για τα βοοειδή, χοίρους, αιγοπρόβατα και ιπποειδή.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οδηγοί ή συνοδηγοί που δραστηριοποιούνται στις Π.Ε. της Θεσσαλίας, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής.

Τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής βαρύνουν τους συμμετέχοντες, οι οποίοι πρέπει να έχουν μαζί τους φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και φωτοτυπία επαγγελματικής άδειας οδήγησης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει