Οι επιπτώσεις από τον κορωνοϊό


Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020, 13:51

Η ταχεία εξέλιξη της πανδημίας και τα μέτρα που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση επηρέασαν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα και τις λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διορθωτική σημείωση των Αττικών Εκδόσεων επί της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της υπ αρ. πρωτ.2307/27.10.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που μας κοινοποιήθηκε την 30.10.2020, σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην λειτουργία της εταιρείας, προβαίνουμε στην παρακάτω διορθωτική σημείωση επί της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης (2.2 ΕΝΟΤΗΤΑ Β  Σημαντικά γεγονότα του Α΄ εξαμήνου 2020- παράγραφος ΙΙΙ Επιπτώσεις από τον κορωνοϊό COVID-19).

Επιπτώσεις από τον κορωνοϊό (COVID-19)

Στις 11 Μαρτίου του 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε τον κορωνοϊό COVID-19 πανδημία. Η Ελληνική κυβέρνηση έλαβε άμεσα μια σειρά από μέτρα με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Ελληνική επικράτεια με αποκορύφωση την επιβολή του «lockdown» και σημαντικών περιορισμών στην κυκλοφορία και μετακίνηση των πολιτών σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η ταχεία εξέλιξη της πανδημίας και τα μέτρα που επιβλήθηκαν από την Κυβέρνηση επηρέασαν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα και τις λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς αν και η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου συνεχίστηκε σε όλη την περίοδο του lockdown, με τις πωλήσεις  εντύπων περιοδικών και λοιπών ενθέτων  σε αυτά εμπορευμάτων να παραμένουν πτωτικές , η σημαντικότερη άμεση επίπτωση από την πανδημία ως προς το τελικό αποτέλεσμα, αφορούσε την συρρίκνωση των διαφημιστικών εσόδων τα οποία  μειώθηκαν κατά  511,75 χιλ. ευρώ στη μητρική εταιρεία (ποσοστό -35,80%). και κατά 1.905,05 χιλ. ευρώ στον όμιλο (ποσοστό -33,51%)  .

Επίσης, η μητρική εταιρεία προέβη σε απομείωση του κόστους συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία «ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ύψους 780 χιλ. ευρώ λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στα διαφημιστικά έσοδα  της θυγατρικής .

Ο Όμιλος και η Εταιρεία αξιοποίησαν ορισμένα από τα μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης, όπως εκπτώσεις και συμψηφισμούς φόρων, μείωση ενοικίων, επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων αναστολή σύμβασης εργασίας και ένταξη στο πρόγραμμα “ΣΥΝ εργασία” για μέρος του προσωπικού με αποτέλεσμα τα Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο να μειωθούν – λόγω της πανδημίας – κατά 1.086 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και κατά 47 χιλ. ευρώ για την μητρική Εταιρεία, ενώ το αποτέλεσμα προ φόρων να μειωθεί κατά 1.207 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και κατά 794 χιλ ευρώ για την μητρική Εταιρεία (καθώς περιλαμβάνει και την ως άνω απομείωση του κόστους συμμετοχής στη θυγατρική εταιρεία «ΛΑΜΨΗ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» ύψους 780 χιλ. ευρώ).

Παράλληλα, η Διοίκηση της Εταιρείας έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Κυβέρνησης, προκειμένου να προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια των υπαλλήλων, των πελατών και των συνεργατών  ενώ  έκανε χρήση της δυνατότητας που δόθηκε, λόγω των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας COVID-19 ,για παράταση της καταβολής δόσεων κεφαλαίου δανείων που προβλέπονταν βάσει των σχετικών συμβάσεων για την περίοδο 31.3.2020 έως 30.9.2020 με το σύνολο των συνεργαζόμενων τραπεζών. Το ποσό των δόσεων κεφαλαίου που παρατάθηκε για την περίοδο μέχρι 30.06.2020 ανέρχεται σε  357 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο  και 297 χιλ. ευρώ για την Εταιρεία.


Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020, 13:51

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει