Οι θέσεις των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση,όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Οι θέσεις των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπως αυτές διατυπώθηκαν κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων Περιφέρειας Θεσσαλίας στις 28/04/2014 είναι οι παρακάτω:

1. Ζητούμε την κατάργηση του Νόμου 4250/2014 και ειδικότερα τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών, θεωρώντας ότι η θεσμοθέτηση ποσοστώσεων στις βαθμολογίες των αξιολογούμενων υπαλλήλων είναι άδικη, προσβλητική και απαράδεκτη.

2. Ζητούμε την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών με σκοπό την σύνταξη ενός πλαισίου αντικειμενικής αξιολόγησης των υπαλλήλων και των φορέων του δημοσίου.

Κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

Καλούνται όλοι οι εκπρόσωποι των υποψήφιων συνδυασμών της Περιφέρειας Θεσσαλίας να τοποθετηθούν δημοσίως για το θέμα της εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4250/2014 και ειδικότερα αναφορικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης των δημόσιων υπαλλήλων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει