Οι προνοιακές αναπηρικές παροχές δεν δηλώνονται στην Εφορία


Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020, 17:50

Τη μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης για τα ποσά των προνοιακών αναπηρικών παροχών ανακοίνωσε ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Ειδικότερα, η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει προς κάθε ενδιαφερόμενο τα εξής:

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία και, σύμφωνα με την πάγια θέση της φορολογικής διοίκησης (άρθρο 81 του ν. 4611/2019, Ε2105/2019 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ):

– Δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος.

– Δεν φορολογούνται.

– Δεν υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013.

– Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων, (καθόσον χορηγούνται για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών).

Οι δικαιούχοι των εν λόγω παροχών δεν έχουν υποχρέωση δήλωσης των εισπραχθέντων κατά το έτος 2019 χρηματικών ποσών σε κάποιον ή κάποιους κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 (Ε1). Ομοίως, δεν υφίσταται υποχρέωση προσυμπλήρωσης κάποιου ή κάποιων κωδικών με τα εν λόγω ποσά.

Ωστόσο, όσοι επιθυμούν να λάβουν βεβαίωση περί των καταβληθέντων ποσών για κάθε νόμιμη χρήση, μπορούν να απευθύνονται για την εξυπηρέτησή τους στο πλησιέστερο Κέντρο Κοινότητας του τόπου διαμονής τους.

Επίσης, σημειώνεται ότι οι προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία (άρθρο 81 του ν. 4611/2019):

– Δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά.

– Δεν κατάσχονται εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων.

– Δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς εφορία, Δημόσιο, πιστωτικά ιδρύματα.

– Δεν υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020, 17:52

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει