Οι τιμές αιωρούμενων σωματιδίων εντός του Βόλου από τις 11 του μήνα μέχρι και χθες

Οι μέσες ημερήσιες τιμές αιωρούμενων σωματιδίων για το διάστημα από 11-1-2013 έως 22-1-2013, που καταγράφηκαν από το σταθμό παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι εγκατεστημένος εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου.

Μέσες ημερήσιες τιμές αιωρούμενων σωματιδίων PM10 (μg/m3)
11 – 1 – 2013
98 μg/m3
12– 1 – 2012
100 μg/m3
13– 1 – 2012
66 μg/m3
14– 1 – 2012
52 μg/m3
15– 1 – 2013
21 μg/m3
16– 1 – 2013
31 μg/m3
17 – 1 – 2013
24 μg/m3
18 – 1 – 2013
17 μg/m3
19 – 1 – 2013
19 μg/m3
20 – 1 – 2013
87 μg/m3
21 – 1 – 2013
57 μg/m3
22 – 1 – 2013
50 μg/m3
Η ισχύουσα 24-ωρη οριακή τιμή για τα σωματίδια είναι τα 50 μg/m3 .
Αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων εμφανίζονται κυρίως τις βραδυνές ώρες της ημέρας (από 18:00 μ.μ. έως 24:00 μ.μ.), ιδιαίτερα όταν επικρατούν συνθήκες άπνοιας και υψηλής σχετικής υγρασίας, ενώ τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας οι τιμές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό οφείλεται, αυτή την εποχή, στις καύσεις για τη θέρμανση των κτιρίων και κυρίως στη χρήση του ξύλου ως καυσίμου στα τζάκια και στις σόμπες των κατοικιών.
Συνιστάται προς τους πολίτες ο περιορισμός της χρήσης τζακιών και σομπών για τη θέρμανση των κτιρίων, ιδιαίτερα τις ημέρες που επικρατούν συνθήκες άπνοιας και αυξημένης υγρασίας, οι οποίες ευνοούν τη συσσώρευση των ρύπων.
Επισημαίνουμε προς τους πολίτες, ότι στα τζάκια, σόμπες και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης, απαγορεύεται η καύση συνθετικής ξυλείας (νοβοπάν κλπ), καθώς και υπολειμμάτων επεξεργασμένης ξυλείας που περιέχουν βερνίκια, κόλλες και λοιπές επικίνδυνες ουσίες για τη δημόσια υγεία, καθώς και η χρήση ως καυσίμων, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων, η καύση των οποίων εκλύει και άλλες ουσίες επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.
Μπορεί επίσης να σας αρέσει