Οι τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων στον Βόλο την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου

Οι μέσες ημερήσιες τιμές αιωρούμενων σωματιδίων (μέσες τιμές 24-ωρου) για το διάστημα από 23-1-2013 έως 31-1-2013, που καταγράφηκαν από το σταθμό παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που είναι εγκατεστημένος εντός του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου.

Μέσες ημερήσιες τιμές αιωρούμενων σωματιδίων PM10 (μg/m3)

23 – 1 – 2013

32 μg/m3

24– 1 – 2012

42 μg/m3

25– 1 – 2012

32 μg/m3

26– 1 – 2012

21 μg/m3

27– 1 – 2013

30 μg/m3

28– 1 – 2013

45 μg/m3

29 – 1 – 2013

53 μg/m3

30 – 1 – 2013

88 μg/m3

31 – 1 – 2013

45 μg/m3

Η ισχύουσα 24-ωρη οριακή τιμή για τα σωματίδια είναι τα 50 μg/m3 .

Αυξημένες συγκεντρώσεις σωματιδίων εμφανίζονται κυρίως τις βραδυνές ώρες της ημέρας (από 18:00 μ.μ. έως 24:00 μ.μ.), ιδιαίτερα όταν επικρατούν συνθήκες άπνοιας και υψηλής σχετικής υγρασίας, ενώ τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας οι τιμές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό οφείλεται, αυτή την εποχή, στις καύσεις για τη θέρμανση των κτιρίων και κυρίως στη χρήση του ξύλου ως καυσίμου στα τζάκια και στις σόμπες των κατοικιών.

Συνιστάται προς τους πολίτες ο περιορισμός της χρήσης τζακιών και σομπών για τη θέρμανση των κτιρίων, ιδιαίτερα τις ημέρες που επικρατούν συνθήκες άπνοιας και αυξημένης υγρασίας, οι οποίες ευνοούν τη συσσώρευση των ρύπων.

Επισημαίνουμε προς τους πολίτες, ότι στα τζάκια, σόμπες και οποιεσδήποτε άλλες εγκαταστάσεις θέρμανσης, απαγορεύεται η καύση συνθετικής ξυλείας (νοβοπάν κλπ), καθώς και υπολλειμμάτων επεξεργασμένης ξυλείας που περιέχουν βερνίκια, κόλλες και λοιπές επικίνδυνες ουσίες για τη δημόσια υγεία, καθώς και η χρήση ως καυσίμων, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και απορριμμάτων, η καύση των οποίων εκλύει και άλλες ουσίες επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει