Οκτώ ναυαγοσώστες στις παραλίες του Δήμου Βόλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την σχετική ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Από τον ερχόμενο Σάββατο 1η Ιουνίου «πιάνουν δουλειά» οι ναυαγοσώστες στις παραλίες του Δήμου Βόλου, όπως προβλέπεται από τη σχετική σύμβαση που υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Πάνος Σκοτινώτης με τον εκπρόσωπο της επιχείρησης «Γιοβανίδης Νικόλαος – Σχολή Ναυαγοσωστικής – Ε.Ν.ΑΚ.», που ανέλαβε τη ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου για το χρονικό διάστημα έως και 31 Αυγούστου 2013.

Ο ανάδοχος προέκυψε από ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών που εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου. Οι υποχρεώσεις του αφορούν τη ναυαγοσωστική κάλυψη επτά παραλιών του Δήμου Βόλου με 8 ναυαγοσώστες. Πρόκειται συγκεκριμένα για τις παραλίες: Αλυκών (2), Δημοτικής Πλαζ Παγασών (1), Αναύρου (1), Νέας Αγχιάλου (1), Καρνάγιου (1), Χρυσής Ακτής (1) και Μαμιδάκη (1). Οι παραλίες αυτές, που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου Βόλου, έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 1 § 1γ του Π.Δ. 23/2000 και επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία και την ανάλογη εμπειρία που είναι απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του ναυαγοσωστικού έργου. Σημειώνεται ότι οι ναυαγοσώστες είναι υποχρεωτικό να κατέχουν πτυχίο σχολής αναγνωρισμένης από το ΥΕΝ και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Τα βάθρα θα λειτουργούν καθημερινά από 10:30πμ έως 5:30μμ. και κάθε ναυαγοσώστης θα ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων εκατέρωθεν του βάθρου.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει