Ολοκληρώθηκε η Μελέτη για την αντιπλημμυρική προστασία του χειμάρρου Κραυσίδωνα

Για το έργο εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στα γραφεία της Δ/νση Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων η παρουσίαση της μελέτης που εκπονείται για την ολοκλήρωση του αντιπλημμυρικού έργου στον χείμαρρο Κραυσίδωνα, με απώτερο σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.

Οι Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ανέθεσαν από ίδιους πόρους τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη για την εκβάθυνση του χειμάρρου Κραυσίδωνα στο ύψος της σιδηροδρομικής γέφυρας του ΟΣΕ», η οποία ολοκληρώθηκε και το προβλεπόμενο έργο έχει εξασφαλίσει τη σχετική χρηματοδότηση.

Στόχος της εν λόγω μελέτης είναι να αποτυπωθούν και μελετηθούν σε λεπτομέρεια, μετά από απαίτηση του ΟΣΕ, οι εργασίες στο ύψος της εν λόγω γέφυρας. Σημειώνεται ότι στo αντιπλημμυρικό έργο στον Κραυσίδωνα έχει ήδη ολοκληρωθεί η κύρια εργολαβία και απομένει η υλοποίηση μόνο κάποιων πρόσθετων τελικών εργασιών στη γέφυρα Παπαδιαμάντη.

Ειδικότερα, στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν από τους μελετητές όλες οι προβλεπόμενες εργασίες για την εκβάθυνση της γέφυρας, και συμφωνήθηκαν, μέσω των εκπροσώπων της, και με τον ΟΣΕ (Δ/νση Σιδηροδρομικών Συστημάτων/Τμήμα Κανόνων, Τεχνικών και Κτιριακών Έργων). Οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ δεσμεύτηκαν να δώσουν άμεσα τη σύμφωνη γνώμη τους, ώστε στη συνέχεια η Δ.Τ.Ε. να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου. Με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστούν τα σημειακά πλημμυρικά φαινόμενα στο ύψος της γέφυρας του ΟΣΕ.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας & Σποράδων κα Δωροθέα Κολυνδρίνη, εκ μέρους της Δ.Τ.Ε. των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων ο Δ/ντης κ. Κ. Φλαμπούρης και η επιβλέπουσα κ. Καλ. Πασχάλη, οι εκπρόσωποι του ΟΣΕ/ΔΙΣΣΥ/ΤΚΑΤΚΕ κ. Ε. Μπιρλιράκης και κα. Ε. Γιαννακίδου, καθώς και ο ανάδοχος που εκπονεί τη μελέτη.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει