Ομιλία Technopolis Group: Σύγχρονες προκλήσεις στις πολιτικές start-ups, στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 στα πλαίσια του σεμιναρίου των μεταπτυχιακών προγραμμάτων «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» και «Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ομιλητής θα είναι ο κ. Μαρούλης Νίκος, από την εταιρία «Technopolis Group», με θέμα «Σύγχρονες προκλήσεις στις πολιτικές start-ups, στην Ευρωπαϊκή περιφέρεια».

Ο κ. Μαρούλης έχει εκτενή πείρα σε πολιτικές καινοτομίας, συμπεριλαμβάνοντας το σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων και πολιτικών παρεμβάσεων, ανάπτυξη δεικτών, project management και πραγματοποίηση μελετών. Έχει ασχοληθεί σε αρκετές υψηλού επιπέδου αξιολογήσεις, μια από αυτές ήταν η μελέτη για το αντίκτυπο που είχε το FP6-IST καθώς και στην αξιολόγηση του αντικτύπου που είχε η συμμετοχή ΜμΕ στα FP5 και FP6 (SMEpact).

Ως διαχειριστής έργων (project manager) των ERAWATCH Country Reports έχει συντονίσει πάνω από τριάντα εκθέσεις το χρόνο, αξιολογώντας πολιτικές καινοτομίας όσον αφορά τους στόχους της Λισαβώνας και του ERA. Υπήρξε επίσης μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του δικτύου ERAWATCH.

H διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α2 του τμήματος Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ώρα 7.00 μμ. ακριβώς και είναι ανοικτή στο κοινό.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων καλύπτει τα θέματα “Διαχείριση της αλλαγής” και «Επενδύσεις και Ανάπτυξη». Σκοπός είναι η ανάπτυξη προβληματισμού σε θέματα διαχείρισης αλλαγής σε διάφορα επίπεδα: νοοτροπίας, ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων και εμπειρίας, αναδιοργάνωσης, αλλαγής στρατηγικής (pivot), αλλαγής του ανταγωνιστικού τοπίου, μετασχηματισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλαγής των ρόλων των φορέων κ.ο.κ. ενώ παράλληλα καλύπτει τα αντικείμενα των επενδύσεων και της ανάπτυξης και επιδιώκει τη σύμπλεξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού με τη γνώση της προσέλκυσης και της αξιοποίησης των επενδύσεων

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει