ΟΠΑΠ: Ισχυρή κερδοφορία στο εννεάμηνοΜε ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας του έκλεισε το εννεάμηνο (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2019) για τον ΟΠΑΠ, πιστοποιώντας τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που επιτυγχάνει ο Οργανισμός.

Η εταιρεία, συνεπής με τη δέσμευσή της για ανταποδοτικές αποδόσεις προς τους μετόχους της, θα διανείμει έκτακτο μέρισμα εντός του α’ τριμήνου 2020 το οποίο θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στα καθαρά κέρδη χρήσης 2019 της εταιρείας.

Εκτοξεύτηκαν τα καθαρά κέρδη

Αναλυτικά, τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ το εννεάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 33,6% στα 140,6 εκατ. ευρώ (εννεάμηνο 2018: €105,2 εκατ.) ή αυξήθηκαν κατά 28,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Για το γ’ τρίμηνο 2019 τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 24,5% στα 48,8 εκατ. ευρώ (γ’ τρίμηνο 2018: €39,2εκ.).

Φορολογικό όφελος

Σε ό,τι αφορά το μέρισμα, η εταιρεία προτίθεται, υπό την αίρεση έγκρισης του Δ.Σ., να καταβάλει έκτακτο μέρισμα το α ‘τρίμηνο του 2020, το οποίο θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στα καθαρά κέρδη της εταιρείας για την χρήση του 2019 και δεν θα προβεί στη διανομή προμερίσματος για αυτή τη χρήση.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι του έκτακτου μερίσματος αναμένεται να αποκομίσουν πρόσθετο όφελος από την επικείμενη μείωση του φορολογικού συντελεστή μερισμάτων (η οποία υπόκεινται σε σχετική κοινοβουλευτική έγκριση) στο 5%από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Η έκτακτη πληρωμή μερίσματος θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα καθώς και από πρόσθετο εξωτερικό δανεισμό.

Αυξημένα και τα έσοδα

Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) εννεαμήνου 2019 εμφανίζονται αυξημένα κατά 6% στα 1,173,2 δισ. ευρώ (εννεάμηνο 2018: €1.106,3 εκατ.).

Τα καθαρά έσοδα ενισχύθηκαν για 9ο συναπτό τρίμηνο σε ετήσια βάση, διαμορφώνοντας τα έσοδα του γ’ τριμήνου 2019 στα 393,6 εκατ. ευρώ (γ’ τρίμηνο 2018: 368,9 εκατ. ευρώ), αυξημένα κατά 6,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως αποτέλεσμα της ισχυρής συνεισφοράς των VLTs, της αυξημένης επίδοσης των αριθμολαχείων και των Σκρατς & Λαχείων που επανήλθαν σε θετική τροχιά.

Ισχυρά αποτελέσματα 9μήνου από τον ΟΠΑΠ

Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε στο εννεάμηνο 2019 κατά 6,8% και διαμορφώθηκε σε 463,1 εκατ. ευρώ (εννεάμηνο 2018: €433,6 εκατ.). Το γ’ τρίμηνο 2019 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €154,7 εκατ. (γ’ τρίμηνο 2018: €145,6εκ.) υψηλότερο κατά 6,3% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας ανάλογη αύξηση σε σχέση με τον ρυθμό μεταβολής των εσόδων.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 22,8% στα 300,3 εκατ. ευρώ (εννεάμηνο 2018: €244,6 εκατ.), ή αύξηση 19,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων που σχετίζονται κυρίως με την αντιστροφή επίδικων προβλέψεων στο α’ τρίμηνο.

Τα EBITDA γ’ τριμήνου 2019 ανήλθαν σε €101,6εκ. (γ’ τρίμηνο 2018: €87,2εκ.) ενισχυμένα κατά 16,5%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης συνεισφοράς των εσόδων και της περαιτέρω αποτελεσματικής διαχείρισης των εξόδων.

Στα στοιχεία καταγράφονται επίσης:

Λειτουργικά έξοδα εννεαμήνου 2019 στα €200,6 εκατ. μειωμένα κατά 5,7% σε ετήσια βάση. Το γ’ τρίμηνο 2019 τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 5,2% στα €62,2εκ. (γ’ τρίμηνο 2018: €65,6 εκατ.) εναρμονισμένα με την τάση του εννεαμήνου και παρά τη σημαντική ανάπτυξη των λειτουργικών δραστηριοτήτων.

Ισχυρή ταμειακή θέση με καθαρό δανεισμό στα €484,6 εκατ. και δείκτης Καθαρός Δανεισμός/ LTM EBITDA στο 1.2x.20.932 VLTs στην Ελλάδα και 6.616 SSBTs στην Ελλάδα και Κύπρο εγκατεστημένα στις 30.09.2019. Ο στόχος της εγκατάστασης του συνόλου των VLTs μέχρι το τέλος του 2019 αναμένεται να επιτευχθεί.

Τι δηλώνει ο Damian Cope

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, κου Damian Cope, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου 2019 δήλωσε:

«Τα οικονομικά αποτελέσματα μας για το τρίτο τρίμηνο αναδεικνύουν περαιτέρω την ανάπτυξη που επιτυγχάνει η ομάδα του ΟΠΑΠ, χάριν των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί και της σκληρής δουλειάς των τελευταίων ετών.

Καθώς τα έσοδα και η κερδοφορία αναπτύσσονται ικανοποιητικά συγκριτικά με το 2018, πιστεύω ότι ο ΟΠΑΠ συνεχίζει να επωφελείται από τον εν εξελίξει μετασχηματισμό του.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, παρατηρήθηκαν παρόμοιες τάσεις με αυτές του πρώτου εξαμήνου του 2019, με ισχυρά αποτελέσματα στα αριθμολαχεία, δυναμικές επιδόσεις στην δραστηριότητα των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) και συνεχή βελτίωση των επιδόσεων του αθλητικού στοιχηματισμού.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τους πελάτες, συνεχίζεται η αύξηση της βάσης ενεργών πελατών ανά μήνα στη διαδικτυακή δραστηριότητά μας, τα VLTs και τις νέες υπηρεσίες Tora.

Βρισκόμαστε, πλέον, λίγες εβδομάδες πριν το 2020, το έτος κορύφωσης για την υλοποίηση του Οράματος 2020, όπως είχε παρουσιαστεί αρχικά. Έως τότε, θα εστιάσουμε στην επίτευξη των στόχων μας για το υπόλοιπο του 2019. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υλοποιήσουμε με επιτυχία τους στόχους μας για το σύνολο του έτους».

Πηγή: euro2day.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει