Ούτε το ΕΔΑΔ δεν παρεμβαίνει στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς!

[ad_1]


Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021, 17:26

Ούτε το ΕΔΑΔ δεν παρεμβαίνει στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης 

Τμήμα επτά δικαστών του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, απέρριψε το αίτημα 672 Γάλλων πυροσβεστών, που ζητούσαν την λήψη προσωρινών μέτρων κατά της Γαλλίας, επειδή τους επέβαλλε υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Η απόφαση θεωρείται «προπομπός» μελλοντικών αποφάσεων, σε παρόμοια αιτήματα που ενδεχομένως θα υποβληθούν από άλλες ομάδες εργαζομένων στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οπως αναφέρεται συγκεκριμένα, το ΕΔΑΔ αποφάσισε να απορρίψει τα αιτήματα, για προσωρινά μέτρα που υπέβαλαν μέλη της γαλλικής πυροσβεστικής υπηρεσίας μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αριθ. 2021-1040 της 5ης Αυγούστου 2021 για τη διαχείριση του κρίση δημόσιας υγείας.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι τα αιτήματα αυτά δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του Κανονισμού Κανόνες του Δικαστηρίου (Προσωρινά μέτρα).

Το Δικαστήριο έλαβε τις αιτήσεις στις 19 Αυγούστου 2021 από 672 πλήρη και εθελοντικά μέλη του the Services départementaux d’incendie et de secours de France (SDIS – Γαλλική τμηματική πυρκαγιά και Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης) και μέλη που εργάζονται σε νοσοκομεία.

Τα αιτήματα έχουν καταχωρηθεί υπό τον αριθμό εφαρμογής 41950/21 (Abgrall και 671 Άλλα κατά Γαλλίας). Τονίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και στηριζόμενοι στα άρθρα 2 (δικαίωμα στη ζωή) και 8 (δικαίωμα σεβασμού για την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ζήτησαν από το Δικαστήριο «να ανασταλούν οι διατάξεις που απαγορεύουν σε άτομα που δεν έχουν συμμορφωθεί με την απαίτηση να εμβολιαστούν από την άσκηση του επαγγέλματός τους και να ανασταλούν οι διατάξεις για διακοπή της καταβολής των μισθών σε άτομα που δεν συμμορφώθηκαν με την απαίτηση να είναι εμβολιασμένοι, όπως ορίζεται στο τμήμα 12 του νόμου της 5ης Αυγούστου 2021.

Το Δικαστήριο επαναλαμβάνει ότι τα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίου αποφασίζονται σε σχέση με διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, χωρίς να προδικάζει τυχόν μεταγενέστερες αποφάσεις σχετικά με το παραδεκτό ή την ουσία της υπόθεσης. Το Δικαστήριο εγκρίνει τέτοια αιτήματα μόνο σε εξαιρετική βάση, όταν το διαφορετικά οι αιτούντες θα αντιμετώπιζαν πραγματικό κίνδυνο μη αναστρέψιμης βλάβης.


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021, 17:28

[ad_2]

Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει