Ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος για την Πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα (seatrac)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Ερώτηση για την αυτόνομη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην θάλασσα και συγκεκριμένα με την διάταξη seatrac και την συνεπακόλουθη ανάπτυξη της εθνικής τουριστικής πολιτικής, κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος προς τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στην ερώτησή τους επισημαίνουν πως η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και κατά συνέπεια ζήτημα θεμελιώδους σημασίας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων παραμέτρων στον σχεδιασμό της εθνικής στρατηγικής του τουριστικού τομέα. Ειδικότερα, η μη μόνιμη διάταξη seatrac για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στην θάλασσα που έχει αναπτυχθεί με την συμμετοχή και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, αποτελεί μοναδική στο είδος αυτό υποδομή παγκοσμίως και συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας άμεσα αξιοποιήσιμο.

Αναφέρουν επίσης πως υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις της ΕΥΣΕΥΤ που έχουν αποσταλεί στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της χώρας και αφορούν στην δημιουργία τουριστικού προσβάσιμου προορισμού σε κάθε Περιφέρεια της χώρας με πόρους από το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και σε υποστηρικτικές δράσεις προβολής και ενημέρωσης για την προσβασιμότητα. Μεταξύ άλλων ερωτημάτων, οι βουλευτές ζήτησαν ενημέρωση, σχετικά με τον σχεδιασμό του συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων και την ανταπόκριση των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της χώρας στις συγκεκριμένες προτάσεις για την προσβασιμότητα ΑμεΑ στη θάλασσα.

Το Υπουργείο Οικονομίας στην απάντησή του αναφέρει ότι ήδη βρίσκεται σε στενή συνεργασία με όλες τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΠΕΠ καθώς και με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, προκειμένου το επόμενο διάστημα να προχωρήσει η εξειδίκευση των προτάσεων αυτών και να εκδοθούν οι αντίστοιχες προσκλήσεις. Επιπλέον, το επόμενο διάστημα αναμένεται η Σύγκληση των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΠΕΠ όπου αναμένεται να οριστικοποιηθούν το περιεχόμενο και τα κριτήρια επιλογής των προσκλήσεων. Επισημαίνει δε, πως η υιοθέτηση της διάστασης της προσβασιμότητας σε όλες τις δράσεις των τομεακών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων αποτελεί οριζόντια υποχρέωση, γεγονός που αποτυπώνεται στις μέχρι σήμερα εκδοθείσες προσκλήσεις.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει