Ο Απ. Αθανασός μετά τον Εμπορικό κλάδο ΚΕΡΔΙΣΕ και τον κλάδο Υπηρεσιών!

Ολοκληρώθηκε και η καταμέτρηση ψηφοδελτίων που αφορούν τον κλάδο Υπηρεσιών, για τις επιμελητηριακές εκλογές, όπου οι έδρες κατανέμονται ως εξής:

Ψηφοδέλτιο Ε. Πλαστάρα: 5 έδρες

Ψηφοδέλτιο Α. Μπασδάνη: 3 έδρες

Ψηφοδέλτιο Α. Αθανασού: 6 έδρες

Μπορεί επίσης να σας αρέσει