Ο βουλευτής Στεργίου φέρνει στη Βουλή το θέμα της καύσης αποβλήτων από την ΑΓΕΤ

Με ερώτησή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας του ΚΚΕ, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: Όχι στην καύση αποβλήτων στην ΑΓΕΤ Ηρακλής Βόλου.

Πρόσφατα αναρτήθηκε η υπ’ 9999/24.2.17 ΑΕΠΟ του ΥΠΕΝ, 4η από το 2014, που ολοκληρώνει την καταστροφική για το περιβάλλον και την υγεία περιβαλλοντική αδειοδότηση καύσης αποβλήτων στην υπόψη τσιμεντοβιομηχανία, με βάση την οποία:
⦁ Τετραπλασιάζεται με σαθρή αιτιολογία το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο του ολικού οργανικού άνθρακα (ΤΟC) στα καυσαέρια των τσιμεντοκλιβάνων από 10 mg/m3 σε 40mg/m3, και παραμένει ο τετραπλασιασμός του SO2 από 50mg/m3 σε 200 mg/m3.
⦁ Ενεργοποιείται η δυνατότητα καύσης 200.000 τον/έτος RDF μέσω «αναβάθμισης» των λιμενικών εγκαταστάσεων, εισαγόμενα από το εξωτερικό, και δημιουργούνται πρόσθετες επιπτώσεις από τη διακίνηση των φορτίων αυτών.
⦁ Ολοκληρώνεται, με τις πλάτες της δημοτικής Αρχής, η εγκατάσταση ως εν δυνάμει τεράστια μονάδα καύσης αποβλήτων 1.737.000 τον/έτος! Οι 1.015.000 τον αποτελούν απορριμματικά καύσιμα και οι 722.000 τον απορριμματική πρώτη ύλη, μεταξύ αυτών και διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά! Ποσότητες και υλικά που αντιφάσκουν ακόμη και με τις φιλομονοπωλιακές – και φιλικές προς την καύση -κατευθύνσεις των αντιλαϊκών ΕΣΔΑ («Οι τσιμεντοβιομηχανίες της Ελλάδας δύνανται να απορροφήσουν ως και 480.000 t RDF/SRF ετησίως») και ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας (προβλέπεται η δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης μόνο βιομηχανικών αποβλήτων της Περιφέρειας).
⦁ Τίθενται περιβαλλοντικοί όροι που αγνοούν τεκμηριωμένες υποδείξεις για την επικινδυνότητα των εκπεμπόμενων διοξινών/φουρανίων και άλλων αέριων ρύπων κατά την καύση απορριμματικών καυσίμων στις τσιμεντοβιομηχανίες.
⦁ Μπροστά στο επιχείρημα του μονοπωλιακού Ομίλου για την «επίτευξη οικονομιών κλίμακας» και τη «βελτίωση της ανταγωνιστικότητας» αφήνεται στη μοίρα του το πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου και η ευρύτερη περιοχή, που βομβαρδίζεται ήδη με 21.000.000 m3 επικίνδυνων απαερίων τσιμεντοκλιβάνων ημερησίως.

Κατόπιν αυτών ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός πώς προτίθεται να ενεργήσει για την ακύρωση όσων όρων της υπόψη ΑΕΠΟ και των προηγούμενων, προικίζουν τον όμιλο με τη δυνατότητα καύσης απορριμματικών αποβλήτων.

Ο βουλευτής

Κώστας Στεργίου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει