Ο Δήμος Βόλου απαντά στην καταγγελία του ΠΑΜΕ ΟΤΑ περί εκ φοβισμού και φακελώματος των εργαζομένων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση- απάντηση του Δήμου Βόλου στην καταγγελία του ΠΑΜΕ ΟΤΑ Μαγνησίας για εκφοβισμό και φακέλωμα των εργαζομένων του Δήμου:

Ας αντιληφθούν τις ευθύνες τους όσοι διέψευδαν τις δηλώσεις περί υποχρεωτικής περικοπής των αποδοχών, λόγω των κινητοποιήσεων

Αναφορικά με την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ ΟΤΑ, που καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή για τις καταστάσεις που έχουν ζητηθεί από τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών, προκειμένου να γίνει η περικοπή των αποδοχών των υπαλλήλων που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του προηγούμενου Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η Διοίκηση λειτουργεί με συγκεκριμένη νομοθεσία και κανόνες, η τήρηση των οποίων είναι απολύτως δεσμευτική για όλους όσοι την ασκούν και για όλους όσοι υπόκεινται στις διαδικασίες της.

Πριν, λοιπόν, το ΠΑΜΕ επιστρέψει στη φρασεολογία της ανώμαλης μετεμφυλιακής περιόδου, θα έπρεπε να φροντίσει να ενημερωθεί για την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, για να μη βγει περισσότερο εκτεθειμένο από την ως τώρα στάση του.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 3205/2003, η αρ. πρ. 2/70588/0022/5-12-2006 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας, τα αρ. πρ. 44002/14-10-2011 και 45518/31-10-2011 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών), μεταξύ άλλων ορίζεται ότι η περικοπή των αποδοχών όσων απέχουν από την άσκηση των καθηκόντων τους (απεργία, στάση εργασίας, αποχή από τα καθήκοντα, κατάληψη) γίνεται από τον εκκαθαριστή της μισθοδοσίας, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών. Τα δε ποσά από την περικοπή των αποδοχών αποδίδονται στους οικείους προϋπολογισμούς, από τους οποίους εκταμιεύτηκαν.

Όσον αφορά την καθημερινή συγκέντρωση παρουσιολογίων από το οικείο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, αυτή αποσκοπεί στη διενέργεια των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, δηλαδή, αφενός στην ενημέρωση των υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων (κανονικές/αναρρωτικές κ.ά. άδειες κ.λ.π.), αφετέρου και σε περιπτώσεις κινητοποιήσεων των εργαζομένων, στην εξαγωγή ποσοστών συμμετοχής στις κινητοποιήσεις, για την ενημέρωση υπερκείμενων διοικητικών οργάνων.

Ύστερα από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η αποστολή εκ μέρους των αρμόδιων Προϊσταμένων στην Οικονομική Υπηρεσία αναλυτικών ονομαστικών καταστάσεων του προσωπικού τους, προκειμένου να προβεί ο εκκαθαριστής μισθοδοσίας στην ανάλογη περικοπή των αποδοχών όσων συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του περασμένου Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, δεν αποτελεί «φακέλωμα» ή παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, καθώς, ή ούτως ή άλλως, από τα καθημερινά παρουσιολόγια προκύπτει η συμμετοχή ή όχι κάθε υπαλλήλου στις κινητοποιήσεις, αλλά εκ του νόμου υποχρέωση κάθε Προϊσταμένου, ο οποίος φέρει και την πλήρη ευθύνη για τα στοιχεία που δηλώνονται, απαραίτητη για την περαίωση της σχετικής διαδικασίας από το Τμήμα Μισθοδοσίας.

Δυστυχώς, τώρα αντιλαμβάνονται κάποιοι τις ευθύνες τους, όταν διέψευδαν τις δηλώσεις μας περί υποχρεωτικής περικοπής των αποδοχών, λόγω των κινητοποιήσεων, και όταν διέδιδαν ότι δεν γίνονται περικοπές στις στάσεις εργασίας και τις καταλήψεις. Και, δυστυχώς, τώρα αντιλαμβάνονται την προσωπική ευθύνη που φέρουν για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων. Και, δυστυχώς, η αντίδρασή τους αποκαλύπτει τη σαφή πρόθεσή τους, κάποιοι εργαζόμενοι να πληρωθούν ακόμη και για εργασία που δεν προσέφεραν (καταλήψεις), σε βάρος των υπολοίπων που εργάστηκαν κανονικά εκείνο το διάστημα και σε βάρος της κοινωνίας που πληρώνει τους μισθούς τους.

Κάθε εργαζόμενος δικαιούται να επιλέγει τις μορφές αγώνα που επιθυμεί για την προάσπιση των συμφερόντων του, έχοντας ωστόσο σαφή ενημέρωση και πλήρη συνείδηση του εκάστοτε τιμήματος.

Τελειώνοντας, επισημαίνεται προς τους συντάκτες του κειμένου ότι αλίμονο αν, στη δημοκρατία, οι πολίτες, στις πράξεις και τις ενέργειές τους, δε «βρίσκουν μπροστά τους το νόμο» και επιλέγουν κατά βούληση και αυθαίρετα τι θα θεωρήσουν νόμιμο και τι όχι.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει