Ο καταστροφικός για τις αερομεταφορές Μάρτιος μείωσε τα βασικά μεγέθη και της Aegean

Μείωση μεγεθών κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η Aegean, η οποία οφείλεται εξ ολοκλήρου στην πτώση της κίνησης κατά τον μήνα Μάρτιο, λόγω της εξέλιξης της πανδημίας, σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας προς τους αναλυτές.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, η Aegean παρείχε εκτιμήσεις της τρέχουσας κατάστασης που διαμορφώθηκε λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία COVID-19, αλλά και οι περιορισμοί στη μετακίνηση που επιβλήθηκαν από τα κράτη της ΕΕ από τον Μάρτιο του 2020.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2020 η Aegean μετέφερε 2,1 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας μείωση 15% σε σχέση με το 2019.

Η μείωση προήλθε εξ ολοκλήρου από τον μήνα Μάρτιο, όπου η μείωση της κίνησης, επηρεαζόμενη σταδιακά από την εξέλιξη της πανδημίας, ανήλθε σε 56%, αντιστρέφοντας την πολύ καλή πορεία που σημειώθηκε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο με αύξηση 11% και 7% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τα συνολικά έσοδα, ο Μάρτιος, με εκτιμώμενη μείωση 59%, αντέστρεψε την αύξηση που καταγράφηκε τους δύο πρώτους μήνες του έτους. Συνεπώς, στο πρώτο τρίμηνο 2020, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να σημειώσει μείωση 15% σε €146,4 εκατ.

Οι ζημιές προ φόρων το πρώτο τρίμηνο του έτους αναμένονται σε €80 εκατ. σε σύγκριση με ζημιές προ φόρων ύψους €48,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2019. Το αποτέλεσμα του πρώτου τριμήνου 2020 αναμένεται να επιβαρυνθεί με επιπλέον €30 εκατ., καθώς η αναστολή του μεγαλύτερου μέρους της δραστηριότητας το δεύτερο τρίμηνο του 2020 καθιστά τα συμβόλαια παραγώγων πετρελαίου που είχαν συναφθεί για την αντιστάθμιση του κινδύνου μη αποτελεσματικά.

Συνεπώς οι ζημιές προ φόρων του πρώτου τριμήνου και με την επίδραση της πρόβλεψης αυτής εκτιμώνται σε €110 εκατ.

Η εταιρεία θα ανακοινώσει τελικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2020 στις 25 Ιουνίου 2020.

Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος Μαρτίου 2020 ανήλθαν σε €465 εκατ.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει εξασφαλίσει νέες πιστωτικές γραμμές σε κεφάλαιο κίνησης από ελληνικές τράπεζες, συνολικού ύψους €120 εκατ.

Η εταιρεία εκτιμά, μετά την αναστολή του σημαντικότερου μέρους της δραστηριότητάς της από τις 26/3, υπό το σενάριο της σχεδόν μηδενικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, ότι η ανάλωση ταμειακών διαθεσίμων θα κυμανθεί σε περίπου €40 εκατ. μηνιαίως.

Ο ρυθμός επαναδραστηριοποίησης θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις σε σχέση με την προσβασιμότητα, την αποκλιμάκωση της πανδημίας και την αναίρεση των μέτρων που περιορίζουν τη μετάβαση/πρόσβαση. Περί τα μέσα Ιουνίου το αργότερο θα υπάρξει εκ νέου πληροφόρηση.

Πηγή: Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει