Ο Π. Μουτσινάς για την λίστα λαγκάρντ

Δήλωση βουλευτών ΔΗΜΑΡ Πάρι Μουτσινά και Οδυσσέα Βουδούρη για την λίστα Λαγκάρντ:

Λαγκάρντ: Αίμα στην αρένα ή αναζήτηση όλης της αλήθειας;

Η υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ αναδεικνύει, μέρα με τη μέρα, το μέγεθος της σαθρότητας του πολιτικού συστήματος. Η εύκολη απάντηση εκ μέρους του Κοινοβουλίου θα ήταν να ρίξει “αίμα στην αρένα”, δηλαδή να απομονώσει τις ποινικές ευθύνες από τις πολιτικές και τις ευθύνες αυτές να τις επιρρίψει σε ένα μόνο πρόσωπο, στο οποίο θα εκτονωθεί όλη η λαϊκή οργή. Οι ευθύνες του κ. Παπακωνσταντίνου πρέπει προφανώς να διερευνηθούν. Είναι όμως εξίσου προφανές ότι η σύσταση προανακριτικής επιτροπής με μοναδική ονομαστική αναφορά στο πρόσωπο αυτό, περιορίζει εξαρχής με απαράδεκτο τρόπο τα θέματα που πρέπει να εξετασθούν για την αναζήτηση όλης της αλήθειας.

1. Ευθύνες, ποινικές και πολιτικές, πρέπει να αναζητηθούν σχετικά με την υπεξαίρεση ονομάτων από τη Λίστα, για όλα τα πρόσωπα που την είχαν στην κατοχή τους και όχι μόνο για ένα πρόσωπο.

2. Ευθύνες, ποινικές και πολιτικές, υπάρχουν για όλα τα πρόσωπα που βρέθηκαν να κατέχουν τη Λίστα, η οποία παραδόθηκε στις Ελληνικές Αρχές χωρίς να πρωτοκολληθεί σε καμία υπηρεσία, ούτε καν σε εμπιστευτικό πρωτόκολλο, το οποίο υπάρχει ακριβώς για την αρχειοθέτηση ευαίσθητων αρχείων.

3. Ευθύνες, ποινικές και πολιτικές, υπάρχουν για όλα τα πρόσωπα τα οποία είχαν από το θεσμικό τους ρόλο τη δυνατότητα και το καθήκον να αξιοποιήσουν τη Λίστα σε όφελος του Δημοσίου και δεν το έπραξαν.

4. Ευθύνες, ποινικές και πολιτικές, υπάρχουν για όλα τα πρόσωπα που, κατέχοντας τη Λίστα λόγω θεσμικής ιδιότητας, δεν φρόντισαν για τη διαφύλαξή της και την παράδοσή της, όπως και για όλα τα πρόσωπα που βρέθηκαν να κατέχουν τη Λίστα ενώ δεν το δικαιολογούσε καμία θεσμική τους ιδιότητα.

Μόνο μια πρόταση που αναφέρεται στο σύνολο των ευθυνών για το σύνολο των εμπλεκόμενων στην υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ, μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση όλης της αλήθειας. Για αυτή την πρόταση θα παλέψουμε.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει