Ο Σύλλογος Διδασκόντων 4ου ΓΕΛ Βόλου για την απόφαση του ΣτΕ περί κρίσεων διευθυντών σχολείων

“Η απόφαση του ΣτΕ υποβαθμίζει τον ρόλο του συλλόγου διδασκόντων, περιορίζει τον ρόλο των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων για την λειτουργία των σχολείων και τους αντιμετωπίζει ως απλούς διεκπεραιωτές ενός διδακτικού έργου για το οποίο έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τη γνώμη τους ελάχιστα, σε ένα σχολείο στο οποίο δεν έχουν την δυνατότητα να παρέμβουν”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ την ανακοίνωση, όπως έφτασε στο e-Volos.gr:

Βόλος 30/03/2017
Προς την ΕΛΜΕ Μαγνησίας

Συνάδελφοι,
Με την επιστολή αυτή, ομόφωνα ο Σύλλογος διδασκόντων καθηγητών του 4ου ΓΕΛ Βόλου εκφράζει τον προβληματισμό του για την πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ, που έκρινε ως αντισυνταγματικό τον Ν. 4327/15 για την επιλογή δ/ντών σχολικών μονάδων και κυρίως για το αιτιολογικό της. Πιστεύουμε, ότι η συμμετοχή των συλλόγων διδασκόντων στην επιλογή διευθυντών/ντριών με μυστική ψηφοφορία, που ξεκίνησε το 2015, αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στον εκδημοκρατισμό της διοίκησης των σχολείων, αλλά κυρίως έδωσε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στη διοίκηση της σχολικής μονάδας και στις αποφάσεις της σχολικής κοινότητας.

Η απόφαση του ΣτΕ αντίθετα υποβαθμίζει τον ρόλο του συλλόγου διδασκόντων, περιορίζει τον ρόλο των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων για την λειτουργία των σχολείων και τους αντιμετωπίζει ως απλούς διεκπεραιωτές ενός διδακτικού έργου για το οποίο έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τη γνώμη τους ελάχιστα, σε ένα σχολείο στο οποίο δεν έχουν την δυνατότητα να παρέμβουν. Το σκεπτικό της απόφασης είναι ολοκληρωτικά υποτιμητικό για την προσωπικότητα, τις ικανότητες και την εν γένει παιδαγωγική αξία των εκπαιδευτικών, καθώς το ΣτΕ θεωρεί την ψήφο καθενός από εμάς αναιτιολόγητη απλά και μόνο επειδή είναι μυστική. Μας υποτιμά ως πολίτες και επιστήμονες και αφήνει σαφείς υπόνοιες για αδιαφανείς διαδικασίες μέσα στον χώρο του συλλόγου. Μειώνει με αυτόν τον τρόπο ακόμα περισσότερο το κύρος του δημόσιου σχολείου.

Καλούμε λοιπόν το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Μαγνησίας να αναλάβει την πρωτοβουλία τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ώστε να κατοχυρωθεί ο θεσμικός ρόλος των εκπαιδευτικών στη λειτουργία των σχολείων. Οι θεσμικές διεκδικήσεις του ρόλου μας είναι δυστυχώς οι μόνες που μας έμειναν να περιμένουμε ότι θα ευοδωθούν. Είναι σημαντικό να ενσωματωθεί στη ρητορική των διεκδικήσεών μας η αναγκαιότητα να διευρυνθεί και να ολοκληρωθεί, με βάση τις θέσεις του κλάδου, η δημοκρατική στροφή στη διοίκηση των σχολείων, με κυρίαρχο τον ρόλο του συλλόγου διδασκόντων όχι μόνο στην επιλογή των διευθυντών, αλλά και στα διοικητικά, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα.

Συνάδελφοι, σας καλούμε επίσης να κάνετε εσείς την αρχή για την αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου των συλλόγων διδασκόντων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα παρέμβασης ως και διαμόρφωσης προτάσεων για τις αλλαγές στην εκπαίδευση που έρχονται.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων 4ου ΓΕΛ Βόλου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει