Ο Χρ. Μπουκώρος με ερώτησή του στη Βουλή ζητά στοιχεία για τις προσλήψεις στο Δημόσιο

Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκώρος μαζί με τον Τομεάρχη Διοικητικής Ανασυγκρότησης, βουλευτή Κιλκίς Ν.Δ. Γεώργιο Γεωργαντά, προς την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με τον προγραμματισμό των προσλήψεων στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, με την ερώτησή τους οι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούν από την αρμόδια υπουργό τα στοιχεία για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ΙΔΑΧ που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, στο Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ.

Στην ερώτηση των βουλευτών αναφέρονται τα εξής: «Από το 2010 λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς του Δημοσίου καθορίζεται σε σχέση με τον αριθμό των υπαλλήλων που αποχωρούν. Η αναλογία προσλήψεων – αποχωρήσεων προσδιορίστηκε αρχικώς με το άρθρο 11 του Ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 37 Ν.3986/2011 (ΦΕΚ Α 152), με την περ.1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 222) και με το άρθρο 64 Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α 94).

Ειδικότερα για το 2017, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από τον λόγο ένα προς τέσσερα (μία πρόσληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις)».

Τέλος, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θέτουν τα ακόλουθα ερωτήματα στην αρμόδια υπουργό: « 1) Πόσες προσλήψεις υπαλλήλων (μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) έγιναν το 2015-2016 λαμβάνοντας υπόψη τις μεταφορές υπολοίπων από το 2014-2015, τι σύνθεση είχαν ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα και τι υπόλοιπο έμεινε (εφόσον έμεινε) για το επόμενο έτος;

α) Οι προσλήψεις αυτές με βάση ποιές προκηρύξεις πραγματοποιήθηκαν;
β) πόσοι υπάλληλοι (μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσελήφθησαν για τα έτη 2015 και 2016 εκτός προκηρύξεων ΑΣΕΠ και με ποιά αιτία;

1) Πόσες αποχωρήσεις έγιναν συνολικά το 2016, τι περιθώριο προσλήψεων υπάρχει από το 2016 (εάν υπάρχει) και ποιός είναι ο προγραμματισμός για το 2017 (ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα).
2) Πόσες προσλήψεις υπαλλήλων (μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) και με βάση ποιές προκηρύξεις έγιναν στις ΔΕΚΟ κατά τα έτη 2015 και 2016;».

Μπορεί επίσης να σας αρέσει