Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Renault Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022, 19:30

Με την ψηφιοποίηση του πρώτου βιομηχανικού Metaverse το group της Renault πραγματοποιεί ένα ακόμη βήμα προς τον ψηφιακό του μετασχηματισμό.

Το 100% των γραμμών παραγωγής σήμερα συνδέονται μεταξύ τους (8,500 κομμάτια εξοπλισμού). Το 90% των εφοδιαστικών ροών παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, και το 100% των δεδομένων της εφοδιαστικής αλυσίδας, φιλοξενείται στο Metaverse του Renault Group, ένα πραγματικό αντίγραφο του αληθινού κόσμου, που ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο. 

Βασισμένη στο πρόγραμμα Industry 4.0 από το 2016, η ψηφιακή τεχνολογία έχει ήδη αποφέρει εξοικονόμηση της τάξης των 780εκ. ευρώ. Έως το 2025, το οικονομικό όφελος από διαφόρους τομείς θα είναι 320εκ. ευρώ, αριθμός που θα προστεθεί στα 260εκ. ευρώ της εξοικονόμησης από τον τομέα των αποθεμάτων, στην κατά 60% μείωση των χρόνων παράδοσης ενός αυτοκινήτου και στην κατά 50% μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην παραγωγή οχημάτων, καθώς και συμμετοχή στο στόχο του Group για περιορισμό κατά 60% του κόστους των εγγυήσεων.

Ποιοι είναι οι τέσσερις άξονες του Βιομηχανικού Metaverse: 

•    Τα πάντα ξεκινούν από τα δεδομένα. Για τη συλλογή δεδομένων από όλες τις βιομηχανικές του εγκαταστάσεις, το Renault Group έχει αναπτύξει μια μοναδική λύση συλλογής και τυποποίησης δεδομένων, μια πλατφόρμα μαζικής συλλογής δεδομένων για την τροφοδοσία του βιομηχανικού Metaverse, παρέχοντας τα εργαλεία για την αποδοτικότητα της παραγωγικής διαδικασίας, σε πραγματικό χρόνο. 

•    Το Renault Group μοντελοποίησε τα φυσικά περιουσιακά του στοιχεία σε ψηφιακούς κλώνους (digital twins). Κάθε εργοστάσιο έχει το αντίγραφό του στον εικονικό κόσμο. Όπως τα εργοστάσια, έτσι και η Εφοδιαστική Αλυσίδα έχει το δικό της ψηφιοποιημένο σύμπαν, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του βιομηχανικού Metaverse, ενώ ελέγχεται και αυτή σε πραγματικό χρόνο, από τον πύργο ελέγχου.

•    Ενσωμάτωση σε ένα διευρυμένο οικοσύστημα. Η χρήση των ψηφιακών κλώνων εμπλουτίζεται με δεδομένα προμηθευτών, προβλέψεις πωλήσεων, ποιοτικές πληροφορίες, αλλά και εξωγενείς πληροφορίες, όπως ο καιρός ή η οδική κυκλοφορία κ.λπ., καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει την ανάπτυξη σεναρίων πρόγνωσης.

•    Η επιτάχυνση αυτής της ψηφιακής μεταστροφής έγινε εφικτή μέσω του συγκερασμού των προηγμένων τεχνολογιών (Cloud, real time, 3D, Big data…). Το Renault Group προχώρησε στην εξέλιξη μίας μοναδικής πλατφόρμας για τη σύγκλιση των τεχνολογιών που απαιτούνται για την αξιόπιστη  λειτουργία των ψηφιακών κλώνων και των οικοσυστημάτων τους. 

Αυτοί οι τέσσερις άξονες μαζί, συνιστούν ένα πλήρες, αξιόπιστο και ρεαλιστικό βιομηχανικό Metaverse.

Μέχρι το 2025, το Metaverse θα αποφέρει οικονομικό όφελος της τάξης των 320 εκατομμυρίων ευρώ, συν 260 εκατομμύρια από εξοικονόμηση στον τομέα των αποθεμάτων, 60% μείωση στο χρόνο παράδοσης των οχημάτων, 50% μείωση του αποτυπώματος άνθρακα από τη βιομηχανική παραγωγή των οχημάτων, καθώς και 60% μείωση στο κόστος των Εγγυήσεων του Group Renault.

Για να απεικονίσει το βιομηχανικό Metaverse με συγκεκριμένα παραδείγματα, το Renault Group παρουσίασε 32 περιπτωσιολογικές μελέτες στις Tech Industry Days. Παρακάτω αναφέρονται μερικές:

•    Η Πλατφόρμα Διαχείρισης Βιομηχανικών Δεδομένων (Industrial Data Management Platform 4.0 / IDM4.0), που αναπτύχθηκε από το Renault Group, συλλέγει όλα τα βιομηχανικά δεδομένα του Group. Αποθηκευμένα στο cloud (πλατφόρμα Google Cloud), αυτά τα δεδομένα τροφοδοτούν το βιομηχανικό Metaverse και επιτρέπουν τη διόρθωση ή τη βελτίωση της διαδικασίας παραγωγής, σε πραγματικό χρόνο. Από το 2019, έχουν πραγματοποιηθεί 300 «συναγερμοί», και έχουν αποφευχθεί 300 διακοπές της παραγωγής.

•    Ο Πύργος Ελέγχου της εκτεταμένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας είναι το σημείο σύγκλισης των ειδικοτήτων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, σε έναν ειδικό χώρο: το Δωμάτιο Ελέγχου. Αυτό το παγκόσμιο εργαλείο ελέγχου, το οποίο συγκεντρώνει τις ροές πληροφοριών, ειδοποιεί σε πραγματικό χρόνο για κινδύνους ή ανωμαλίες, σε όλες τις μεταφορικές λειτουργίες και, χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη, προτείνει βελτιστοποιημένα σενάρια διαχείρισης κρίσεων.

•    Απανθρακοποίηση της βιομηχανίας ως μοχλός ενεργειακής απεξάρτησης. Το Renault Group έχει δεσμευτεί να γίνει Zero Carbon έως το 2025 για το τμήμα ElectriCity και το εργοστάσιο της Cléon, έως το 2030 για τις παραγωγικές μονάδες της Ευρώπης και έως το 2050 για όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις παγκοσμίως. Η παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του αποτυπώματος άνθρακα του εξοπλισμού και της μεταφορικής διαδικασίας θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό για την επίτευξη των στόχων και τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 50% στη Γαλλία έως το 2026, και 100% έως το 2030.

 Zougla.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει